Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 4022 (Eski no: TS ISO 4022)      
Kabul Tarihi : 26.04.2004
İptal Tarihi : 3.02.2020
Hazırlık Grubu : Metalurji İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Sinterlenmiş geçirgen metal malzemeler - Akışkan geçirgenliğinin tayini
Başlık (İng) : Permeable sintered metal materials – Determination of fluid permeability
Kapsam : Bu standard, gözeneklerin istenerek sürekli ya da birbirlerine bağlantılı yapıldığı geçirgen, sinterlenmiş metal malzemelerin akışkan geçirgenliğinin tayini için bir yöntemi kapsar. Deneyler, akışkan geçirgenliğinin kıvamlı (viscous) geçirgenlik ve ataletli geçirgenlik katsayıları cinsinden ifade edilebildiği koşullarda yapılır.
Kapsam (İng) : This standard specifies a method for the determination of the fluid permeability of permeable sintered metal materials in which the porosity is deliberately continuous or interconnecting, testing being carried out under such conditions that the fluid permeability can be expressed in terms of viscous and inertia permeability coefficients.
Yerine Geçen : TS EN ISO 4022 :2020;  
Tadil Eden : TS ISO 4022/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 4022) :2006;  
Yararlanılan Kaynak : ISO 4022:1987
Uluslararası Karşılıklar : DIN ISO 4022 -EQV; NF A95-352, NF ISO 4022 -EQV; BS 5600-3.6-EQV; ISO 4022-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 4022
ICS Kodu : 77.160 Toz Metalurji
Atıf Yapılan STD : TS 2305 EN ISO 2738 :2002;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr, en, fr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 159,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-