Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 12164      
Kabul Tarihi : 21.02.2013
İptal Tarihi : 9.12.2016
Hazırlık Grubu : TK23: Metalürji Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Bakır ve bakır alaşımları - Otomat çubukları
Başlık (İng) : Copper and copper alloys - Rod for free machining purposes
Kapsam : Bu standard, özellikle kolay işlenebilirlik amaçları için, en son olarak çekmeyle veya ekstrüzyonla imal edilmiş daire, kare, altıgen veya sekizgen kesitli bakır alaşımı çubukların bileşimini, özelliklerini ve boyutsal toleranslarını kapsar. Bu standardın şartlarına uygunluğun doğrulanması için numune alma işlemleri ve deney metotları da tarif edilmiştir.
Kapsam (İng) : This Standard specifies the composition, property requirements and dimensional tolerances for copper alloy rod, in the shape of circles, squares, hexagons or octagons, finally produced by drawing or extruding, especially intended for free machining purposes. The sampling procedures and the methods of test for verification of conformity to the requirements of this European Standard are also specified.
Yerini Aldığı : TS EN 12164 :2002;  TS EN 12164/A1 :2009;  TS EN 12164/T1 :2011;  
Yerine Geçen : TS EN 12164 :2016;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12164:2011
Uluslararası Karşılıklar : EN 12164-EQV; DIN EN 12164-EQV; BS EN 12164-EQV; NF A51-302, NF EN 12164-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12164
ICS Kodu : 77.150.30 Bakır Ürünler
Atıf Yapılan STD : TS EN 1173 :2009;  TS EN 1412 :1998;  TS EN 1655 :2002;  TS EN 10204 :2007;  TS EN 14977 :2006;  TS EN ISO 6506-1 :2007;  TS 4487 EN ISO 6509 :2003;  TS EN ISO 6892-1 :2011;  TS ISO 1190-1 :2008;  TS ISO 6957 :1998;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 24
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-