Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 11290-1      
Kabul Tarihi : 9.12.1997
İptal Tarihi : 31.07.2017
Hazırlık Grubu : Mamul Gıdalar İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Gıda ve yem maddelerinin mikrobiyolojisi-Listeria monocytogenes'in aranması ve sayımı metodu bölüm 1: Arama metodu
Başlık (İng) : Microbiology of food and animal feeding stuffs-Horizontal method for the detection and enumeration of Listeria monocytogenes-Part 1: Detection method
Kapsam : TS ISO 11290'ın bu bölümü listeria monocytogenes'in aranmasında uygulanan metodu kapsar. bu metod standardda yer alan şartlara uyulması kaydı ile insanlar tarafından tüketilen gıdalara ve hayvan yemlerine uygulanabilir.
Kapsam (İng) : This part of ISO 11290 specifies a horizontal method for the defection of listeria monocytogenes subject to the limitations in the introduction, this part of ISO 11290 is applicable to products intended for human consumption or animal feeding.
Yerini Aldığı : TS ISO 10560 :1998;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 11290-1 :2017;  
Tadil Eden : TS EN ISO 11290-1/A1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 11290-1:1996
Uluslararası Karşılıklar : ISO 11290-1--; EN ISO 11290-1 (1996)--; BS EN ISO 11290-1(1997)--; NF EN ISO 112901(1997)--; DIN EN ISO 11290-1(1997)--; EN ISO 11290-1:1996--
Tercüme Edildiği STD : EN ISO 11290-1:1996
ICS Kodu : 07.100.30 Gıda Mikrobiyolojisi
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 11290-1 :1997 (ISO 6887:1983 (TS 6235)*ISO 7218:1996(TS 7894));;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 30
Fiyatı : 280,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-