Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN ISO 5667-6      
Kabul Tarihi : 24.04.2017
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Su kalitesi – Numune alma - Bölüm 6: Nehirlerden ve akarsulardan numune alınması için kılavuz
Başlık (İng) : Water quality - Sampling - Part 6: Guidance on sampling of rivers and streams
Kapsam : ISO 5667’nin bu bölümü, fiziksel ve kimyasal değerlendirme için numune alma programlarının, numune alma tekniklerinin tasarımına, nehirlerden ve akarsulardan alınan su numunelerinin elleçlenmesine uygulanan ilkeleri kapsar.
Kapsam (İng) : sampling techniques, and the handling of water samples from rivers and streams for physical and chemical assessment. It is not applicable to the sampling of estuarine or coastal waters nor for microbiological sampling. NOTE 1 Procedures for microbiological sampling are given in ISO 19458.[10] This part of ISO 5667 is neither applicable to the examination of sediment, suspended solids or biota, nor to dammed stretches of rivers or streams. Also, it is not applicable to passive sampling of surface waters (see ISO 5667-23). NOTE 2 In cases where naturally occurring or artificially constructed dams result in the retention or storage of water for several days or more, the stretch of the river or stream should be considered as a standing water body. For sampling purposes, see ISO 5667-4
Yerini Aldığı : TS ISO 5667-6 :2015;  
Tadil Eden : TS EN ISO 5667-6/A11 :2020;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 5667-6:2016
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 5667-6-EQV; ISO 5667-6-EQV
ICS Kodu : 13.060.45 Suyun İncelenmesi (Genel); 13.060.10 Doğal Su Kaynakları
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 43
Fiyatı : 84,00 EURO  (1.797,69 TL + %8Kdv)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-