Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Standard Tasarısı
TÜRK STANDARDI
TS No : TS EN 1856-1/AC      
Tercüme Tarihi :
Hazırlık Grubu : Mühendislik Hizmetleri İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Başlık : Bacalar - Metal bacalar için kurallar - Bölüm 1: Hazır baca bileşenleri
Başlık (İng) : Chimneys - Requirements for metal chimneys - Part 1: System chimney products
Kapsam : -
Kapsam (İng) : -
Tadil Edilen : TS EN 1856-1 :2006;  
Yararlanılan Kaynak : EN 1856-1/AC:2006
ICS Kodu : 91.060.40 Bacalar, Kanallar
Atıf Yapılan STD : : (-);;  
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : İş Programındadır (In Work Programme)
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-