Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2014/35/EU)
TS No : TS 6848 EN 60034-12      
Kabul Tarihi : 19.03.2003
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : Elektrik İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Döner elektrik makinaları-Bölüm 12:Tek hız kademeli, üç fazlı kafesli endüksiyon motorlarının yol verme performansı
Başlık (İng) : Rotatıng Electrıcal Machınes Part 12:Startıng performance of sıngle-speed three-phase cage ınductıon motors
Kapsam : Bu standard, beyan gerilim 1000 V'A kadar olan yol verme işlemi doğrudan veya yıldız üçgen bağlantısı ile yapılması öngörülen anma değerleri S1 hizmet tipi esasına göre beyan edilen ve herhangi bir koruma derecesine göre imal edilen tek hız kademeli üç fazlı 50 veya 60 Hz. Frekanslı kafesli endüksiyon motorlarının yol verme performansının dört adet tasarımı ile ilgili parametrelerinin belirtilmesnin kapsar.
Kapsam (İng) : Thıs standard covers the parameters for four desıgns performance of sıngle speed three phase 50 Hz. Or 60 Hz cage ınductıon motors that have a rated voltage up to 1000 V are ıntended for dırect on lıne or star delta startıng are rated on the basıs of duty type s1 are constructed to any degree of protectıon
Yerini Aldığı : TS 6848 :1989;  
Yerine Geçen : TS EN 60034-12 :2017;  
Tadil Eden : TS EN 60034-12/A1 :2008;  TS 6848 EN 60034-12/A1 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60034-12:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 60034-12--; EN 60034-12--; BS EN 60034-12--; DIN EN 60034-12--; IEC 60034-12--
Tercüme Edildiği STD : EN 60034-12
ICS Kodu : 29.160.30 Motorlar
Atıf Yapılan STD : TS 3205 :1978;  TS IEC 60079-0 :1998;  TS 3385 :1979;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 8
Fiyatı : 150,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-