Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13296      
Kabul Tarihi : 11.06.2007
Konfirme Tarihi : 9.01.2018
Hazırlık Grubu : TK-05: Hizmet Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Sokakta yaşayan ve/veya sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırma hizmetlerini veren merkezler - Genel kurallar
Başlık (İng) : Central offices’s services for social acquisiton of street children - General rules
Kapsam : Bu standard, sokakta yaşayan ve/veya sokakta çalıştırılan çocukları topluma kazandırma hizmetini veren merkezlerin fiziki yapı, hizmet ve çalışan personel ile ilgili kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes the general rules of physical, services and personel characteristics of central offices’s services for social acquisition of street children.
Yararlanılan Kaynak : - 02.03.2005 Tarihli T.B.M.M Araştırma Komisyonu Sokak Çocukları Raporu- 02.09.1990 Tarihli Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi,- Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Ulusal İlk Rapor Türkiye 1999 Ankara- 5395 Sayılı 15.07.2005 Tarihli Çocuk Koruma Kanunu- 24539 Sayılı 30.09.2001 Tarihli SHÇEK Çocuk ve Gençlik Merkezleri Yönetmeliği- SHÇEK Sokakta Yaşayan Çocuklar Sorunu ve Hizmet Esasları- Umut Çocukları Derneği Araştırma Raporu – Sokakta Yaşayan Çocuklara Yönelik Koruyucu, Önleyici ve Rehabilite Edici Hizmet Modeli- www.sosyalhizmetuzmani.org
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.99 Diğer Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :1997;  TS 863 :1995;  TS 827 :1988;  TS 828 :1983;  TS 1196 :1972;  TS 2164 :1983;  TS 3419 :2002;  TS 3420 :1979;  TS 4156 :1995;  TS 5541 :1988;  TS 6075 :1988;  TS 8357 :1999;  TS 8358 :1998;  TS 9111 :1991;  TS HD 384.4.41 S2 :2004;  TS HD 384.4.47 S2 :2000;  TS IEC 60364-4-43 :2000;  TS IEC 60364-4-473 :2000;  TS HD 384.1 S2 :2006;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 12
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-