Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 9902-1      
Kabul Tarihi : 29.11.2001
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 1: Ortak özellikler
Başlık (İng) : Textile machinery - Noise test code - Part 1: Common requirements (ISO 9902-1:2001)
Kapsam : Bu standard, ISO 9902-2 ilâ ISO 9902-7 içinde ele alınan tekstil makinası tiplerine özgü temel gürültü emisyon büyüklüklerinin, etkili ve standardlaştırılmış şartlar altında, tayini, beyan edilmesi ve doğrulanması için gerekli kuralları kapsar
Kapsam (İng) : This part of ISO 9902 give requirements for carrying out effciently and under standardized conditions, the determination, declaration and verfication of basic noise emission quantities common to the types of textile machinery dealt with in ISO 9902-2 to ISO 9902-7.
Yerine Geçen : TS EN ISO 9902-1 :2004;  
Tadil Eden : TS EN ISO 9902-1:2001/A2:2014 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9902-1:2001
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO 9902-1-EQV
ICS Kodu : 17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü; 59.120.01 Tekstil makinaları (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN ISO 9902-1 :2004;  TS EN ISO 9902-7 :2004;  TS EN ISO 12100-2 :2006;  TS EN 60519-1 :2005;  TS EN 60519-9 :2002;  TS EN 1539 :2000;  TS EN 12198-1 :2003;   : (ıso 11111-1);;   : (ISO 13849-1);;   : (ISO 13852);;   : (ISO 14119);;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-