Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/95/EC(73/23/EEC))
TS No : TS 7423 EN 60811-3-2      
Kabul Tarihi : 5.04.1996
İptal Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : Kablo Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri - Ortak deney metotları - Bölüm 3: Pvc bileşikler için özel metotlar - Kısım 2: Kütle kaybı deneyi - Isıl kararlılık deneyi
Başlık (İng) : Insulating And Sheating Materials Of Electric Cables Common Test Methods - Part 3: Methods Specific To PVC Compounds - Section 2: Loss Of Mass Test-Thermal Stability Test
Kapsam : Bu standard, gemilerde kullanılanlar dahil elektrik enerjisi dağıtım kabloları ve telekomünikasyon kablolarının polimerik malzemeden yapılmış yalıtım ve kılıflarına uygulanacak deney metotlarını kapsar. Bu standard, PVC bileşiklerine uygulanan kütle kaybı ve ısıl kararlılık deneyleri için metotları verir.
Kapsam (İng) : This standard covers the test methods to be used for testing polymeric insulating and sheating materials of electric cables for power distribution and telecommunication including cables used on ships.
Yerine Geçen : TS EN 60811-405 :2013 KISMEN;  TS EN 60811-409 :2013 KISMEN;  TS EN 60811-100 :2013 KISMEN;  TS EN 60811-100 :2013;  TS EN 60811-405 :2013;  TS EN 60811-409 :2013;  
Tadil Eden : TS 7423 EN 60811-3-2/A2 :2005;  TS 7423 EN 60811-3-2/T1 :2012;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60811-3-2:1995
Uluslararası Karşılıklar : EN 60811-3-2-EQV; IEC 60811-3-2-EQV; IEC 60811-3-2/Corr. May-EQV; IEC 60811-3-2/AMD-1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60811-3-2
ICS Kodu : 29.060.20 Kablolar
Atıf Yapılan STD : TS 7423 EN 60811-3-2 :1996 (EN 60811-1-2 (1995)*HD 505.1.1 S3 (1991)*IEC 538 (1976)*IEC 538 A (1980)*IEC 540 (1982)*IEC 811-1-1 (1985)*IEC 811-1-2 (1985)*ISO 695 (1991)*ISO 719 (1985)*ISO 1776 (1985));;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 72,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-