Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :95/16/EC)
TS No : TS EN 81-20      
Tercüme Tarihi : 25.11.2015
Kabul Tarihi : 30.10.2014
İptal Tarihi : 19.03.2020
Hazırlık Grubu : TK20: Makine Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Asansörler - Yapım ve montaj için güvenlik kuralları - İnsan ve yük taşıma amaçlı asansörler - Bölüm 20: İnsan ve yük asansörleri
Başlık (İng) : Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
Kapsam : 1.1 Bu standard, düşeyden 15°’den fazla eğimli olmayan kılavuz raylar arasında halatlarla, zincirlerle veya hidrolik kaldırma ünitesi tertibatlarıyla asılı olan, insan veya insan ve eşya taşınması için tasarımlanmış bir kabini olan, belirli duraklar arasında hizmet veren, halatla ve pozitif veya hidrolik tahrikli olan, kalıcı olarak monte edilmiş yeni insan veya eşya taşıyan asansörlerin güvenlik gereklerini kapsar. 1.2 Bu standardın gereklere olarak özel durumlarda tamamlayıcı gerekler göz önüne alınmalıdır (muhtemel patlayıcı ortam, sıra dışı iklim şartları, deprem şartları, tehlikeli yüklerin nakliyesi, vb.). 1.3 Bu standard aşağıdakileri kapsamaz: a) Aşağıdaki özelliklere sahip asansörleri: 1) Madde 1.1’de belirtilenlerden farklı tahrik sistemlerine, 2) Beyan hızı ? 0,15 m/s. b) Aşağıdaki özelliklere sahip hidrolik asansörleri: 1) Beyan hızı 1 m/s aşan, 2) Basınç tahliye vanasının ayarı (Madde 5.9.3.5.3) 50 MPa’ı aştığı durumlara. c) Bina kısıtlamaları ile uygulamaya konan sınırlamalar nedeniyle bazı şartlarda mevcut binalardaki insan veya eşya taşıyan yeni asansörler, EN 81-20’nin bazı gereklerini karşılamaz ve EN 81-21 dikkate alınmalıdır. d) Bina içerisinde teleferik tipi durmaksızın yavaş hareket eden yük taşıyıcı açık kabin (Paternosters), maden asansörleri, tiyatro asansörleri, otomatik depolama cihazları taşıma kafesleri türündeki taşıma cihazları, binalar ve kamu çalışma yerleri, gemilerin yük kaldırıcları, denizde arama veya sondaj platformları için asansörler ve yük kaldırıcıları, inşaat ve bakım cihazlarını veya rüzgâr türbünlerindeki asansörleri. e) Bu standard uygulamaya konmadan önce tesis edilen bir asansöre yapılan önemli değişiklikleri (bk. Ek C), f) Asansörlerin nakliye, montaj, onarım ve söküm işleri sırasındaki güvenliği, Ancak, bu standard bu konularda da faydalı bir temel olarak alınabilir. Asansörün güvenli kullanımıyla ve bakımıyla ilgili zararlı olarak kabul edilen seviyede bulunmadığında gürültü ve titreşimler, bu standardda söz konusu edilmemektedir (ayrıca bk. Madde 0.4.2). 1.4 Bu standardın yayımı tarihinden önce tesis edilen, insan ve eşya taşıyan asansörlere bu standard uygulanmaz.
Kapsam (İng) : 1.1 This standard specifies the safety rules for permanently installed new passenger or goods passenger lifts, with traction, positive or hydraulic drive, serving defined landing levels, having a car designed for the transportation of persons or persons and goods, suspended by ropes, chains or jacks and moving between guide rails inclined not more than 15° to the vertical. 1.2 In addition to the requirements of this standard, supplementary requirements shall be considered in special cases (use of lifts by persons with disabilities, in case of fire, potentially explosive atmosphere, extreme climate conditions, seismic conditions, transporting dangerous goods, etc.). 1.3 This standard does not cover: a) lifts with: 1) drive systems other than those stated in 1.1; 2) rated speed ? 0,15 m/s; b) hydraulic lifts: 1) with a rated speed exceeding 1 m/s; 2) where the setting of the pressure relief valve (5.9.3.5.3) exceeds 50 MPa; c) new passenger or goods passenger lifts in existing buildings 2) where in some circumstances due to limitations enforced by building constraints, some requirements of EN 81-20 cannot be met and EN 81-21 should be considered; d) lifting appliances, such as paternosters, mine lifts, theatrical lifts, appliances with automatic caging, skips, lifts and hoists for building and public works sites, ships' hoists, platforms for exploration or drilling at sea, construction and maintenance appliances or lifts in wind turbines; e) important modifications (see Annex C) to a lift installed before this standard is brought into application; f) safety during operations of transport, erection, repairs, and dismantling of lifts. However, this standard may usefully be taken as a basis. Noise and vibrations are not dealt with in this standard as they are not found at levels which could be considered as harmful with regard to the safe use and maintenance of the lift (see also 0.4.2). 1.4 This standard is not applicable to passenger and goods passenger lifts, which are installed before the date of its publication.
Yerini Aldığı : TS EN 81-1+A3 :2011;  TS EN 81-2+A3 :2014;  TS EN 81-2+A3 :2010;  TS EN 81-1+A3 :2010;  
Yerine Geçen : TS EN 81-20 :2020;  TS EN 81-20 :2020;  
Tadil Eden : TS EN 81-20/D1 :2016;  TS EN 81-20/D2 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN 81-20:2014
Uluslararası Karşılıklar : 81-20-EQV
Tercüme Edildiği STD : 81-20
ICS Kodu : 91.140.90 Asansörler, Yürüyen Merdivenler
Atıf Yapılan STD : TS EN 81-28 :2006;  TS EN 81-50 :2014;  TS EN 81-58 :2006;  TS EN 131-2:2010+A1:2012 :2013;  TS EN 1993-1-1 :2005;  TS EN 10305-1 :2012;  TS EN 10305-2 :2012;  TS EN 10305-3 :2012;  TS EN 10305-4 :2013;  TS EN 10305-5 :2012;  TS EN 10305-6 :2012;  TS EN 12015 :2014;  TS EN 12016 :2014;  TS EN 12385-5 :2005;  TS EN 12600 :2004;  TS EN 13015+A1 :2009;  TS EN 13501-1+A1 :2013;  TS EN 50205 :2002;  TS EN 50214 :2010;  TS EN 50274 :2004;  TS EN 60204-1 :2011;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS EN 60529/A2 :2014;  TS EN 60664-1 :2010;  TS EN 60947-4-1 :2011;  TS EN 60947-5-1 :2006;  TS EN 60947-5-5 :2003;  TS EN 61310-3 :2008;  TS EN 61800-5-2 :2008;  TS EN 61810-1 :2015;  TS EN ISO 12100 :2011;  TS EN ISO 13857 :2014;  TS HD 60364-4-41 :2008;  TS HD 60364-4-42 :2011;  TS HD 60364-6 :2007;  TS IEC 60227-6 :2003;  TS IEC 245-5/T1(Numara tadili, TS IEC 60245-5) :2011;  TS IEC 60417 DATA BASE :2008;  TS IEC 60617 :2008;  TS ISO 1219-1 :2015;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 158
Fiyatı : 359,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-