Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13448      
Kabul Tarihi : 29.03.2011
Konfirme Tarihi : 12.03.2018
Hazırlık Grubu : Hizmet Standardları İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : İş yerleri - Sirke üretim tesisleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work places – Vinegar production facilities – General rules
Kapsam : Bu standard, sirke üretim tesislerinin yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes rules for physical characteristics, technical equipment, personel and certification of vinegar production facilities
Yararlanılan Kaynak : -Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete). - Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair tüm yönetmelikler (16.11.1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmi Gazete). - Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik (26.09.2008 tarihli ve 27009 sayılı Resmi Gazete). - Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik (27.08.2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazete). - Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.09.2005 tarihli ve 25932 sayılı Resmi Gazete). - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete). - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (25.08.2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete). - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğleri (29.01.2004 tarihli 25361 sayılı, 22.01.2006 tarihli 26057 sayılı, 07.07.2006 tarihli 26221 sayılı, ve 23.08.2007 tarihli 26622 sayılı Resmi Gazete). -Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği (06.02.2009 tarihli ve 27133 sayılı Resmi Gazete) - Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği.(22.12.2003 tarihli ve 25324 sayılı Resmi Gazete) -Gıda Üretim Ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik (10.07.1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmi Gazete) - 27.01.2005 tarihli ve 1059 sayılı Sağlık Bakanlığının portör muayenelerine esas laboratuvar tetkikleri 2005/9 genelgesi. - TS EN ISO 22000 ‘’Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar.’’Türk Standardı. - Yerinde yapılan araştırma ve incelemeler.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 1221 ISO 1212 :1998;  TS 1880 EN 13188 :2003;  TS 2997 ISO 2168 :2003;  TS 7036 :2002;  TS 13346 :2008;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-