Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 11667      
Kabul Tarihi : 21.06.2007
Konfirme Tarihi : 9.01.2018
Hazırlık Grubu : TK-05: Hizmet Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Dondurulmuş meyve ve sebze fabrikaları - Genel kurallar
Başlık (İng) : Frozen Vegetables and Fruits Factory - General Rules
Kapsam : Bu standard, dondurulmuş meyve ve sebze fabrikalarının fiziki yapı, fabrikanın birimleri, idari yapı, işletmecilik ve çalışanlar ile ilgili genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes the general rules of physical structure, management and personal characteristics of frozen vegetables and fruits factory.
Yerini Aldığı : TS 11667 :1995;  
Yararlanılan Kaynak : - Türk Gıda Kodeksi, 13 Ocak 2005 gün, 25699 nolu Resmi Gazete ve 2004 / 46 tebliğ nolu Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği.- Türk Gıda Kodeksi, 6 Şubat 2002 gün, 24663 nolu Resmi Gazete ve 2002 / 7 tebliğ nolu Hızlı Dondurulmuş Ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğ.- Türk Gıda Kodeksi, 24 Şubat 2006 gün, 26090 nolu Resmi Gazete’de yayınlanan Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik.- Türk Gıda Kodeksi, 7 Temmuz 2006 gün, 26221 nolu Resmi Gazete ve 2002 / 58 tebliğ nolu Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği.- Gıda Mühendisliğinde Temel İşlemler, 2005, B. Cemeroğlu. Ankara Üniversitesi Gıda Mühendisliği Bölümü, Ankara.- Hijyen ve Sanitasyon, 2000, Gıda Mühendisliği Dergisi, Ankara. -Gıda İşletmelerinde Çalışanların Önemi ve Çalışan Hijyeni, 2001, M. Özdemir. (www.okyanusbilgiambari.com)- Principles of Food Preservation, 1991, Marcus Karel, Owen R. Fennema, Darly B. Lund. Marcel Dekker, INC. New York and Basel. - Meyve ve Sebze İşleme Teknolojisi, 1986, Prof. Dr. Cemeroğlu B., Doç.Dr. Acar, J. Fundamentals of Food Freezing, 1977, N.W. Desiosler and D.K., Tressler The Av. Pub. Comp. Inc. Wesport. CONN.- Recomended International Standard Procedures For Thawing of Quick-Frozen Vegetables For Examination Purposes 1970, Codex Alimentarius Commission, FaO/Who Food Standards Programme.- Meyve Suyu Üretim Teknolojisi, 2001, Prof. Dr. Cemeroğlu B., Doç. Dr. Karadeniz, F., Gıda Teknololojisi Derneği Yayınları No: 25.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :2005;  TS 933 :2003;  TS 3419 :2002;  TS 3420 :1979;  TS 4156 :1995;  TS HD 384.1 S2 :2006;  TS HD 384.4.43 S2 :2002;  TS HD 384.5.54 S1 :2002;  TS 8357 :1999;  TS 8358 :2006;  TS 6075 :1988;  TS 7036 :2002;  TS 9048 :1995;  TS HD 60364-4-41 :2007;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 16
Fiyatı : 250,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-