Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
(Direktif :90/385/EEC,93/42/EEC)
TS No : TS EN ISO 10993-13      
Tercüme Tarihi : 18.12.2013
Kabul Tarihi : 29.03.2011
Hazırlık Grubu : TK32: Sağlık Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 13: Polimerden yapılmış tıbbi cihazların bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktar tayininin yapılması
Başlık (İng) : Biological evaluation of medical devices - Part 13: Identification and quantification of degradation products from polymeric medical devices
Kapsam : Bu standard, klinik kullanıma hazır, bitmiş polimer tıbbi cihazların bozunma ürünlerini tanımlamak ve miktar tayinini yapmak için simüle edilmiş bir ortamda deneylerin tasarımlanmasıyla ilgili genel kuralları kapsar.
Kapsam (İng) : This part of ISO 10993 provides general requirements for the design of tests in a simulated environment for identifying and quantifying degradation products from finished polymeric medical devices ready for clinical use
Yerini Aldığı : TS EN ISO 10993-13 :2010;  
Tadil Eden : TS EN ISO 10993-13/D1 :2021;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 10993-13:2010
Uluslararası Karşılıklar : EN ISO  10993-13-EQV; ISO  10993-13-EQV; DIN EN ISO 10993-13-EQV; BS EN ISO 10993-13-EQV; NF S99-501-13, NF EN ISO 10993-13-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN ISO  10993-13
ICS Kodu : 11.100.20 Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi * Tıbbi mikrobiyoloji, bkz. 07.100.10
Atıf Yapılan STD : TS ISO 3696/T1 (Numara tadili: TS EN ISO 3696) :1997;  TS EN ISO 10993-1 :2011;  TS EN ISO 10993-9 :2010;  TS EN ISO 10993-12 :2013;  TS EN ISO 10993-17 :2010;  
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 27
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-