Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :93/42/EEC)
TS No : TS EN 60601-2-2      
Kabul Tarihi : 13.03.2013
İptal Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : TK33: Medikal Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrikli tıbbi donanım -Bölüm 2 - 2: Yüksek frekanslı cerrahi donanımının ve yüksek frekanslı cerrahi aksesuarların temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler
Başlık (İng) : Medical electrical equipment - Part 2-2: Particular requirements for the basic safety and essential performance of high frequency surgical equipment and high frequency surgical accessories
Kapsam : Bu standard, Madde 201.3.222’te tanımlanan, YÜKSEK FREKANSLI CERRAHİ DONANIMIN TEMEL GÜVENLİĞİ ve GEREKLİ PERFORMANSINA ilişkin kuralları kapsar. BEYAN ÇIKIŞ GÜCÜ 50 W’ı aşmayan YÜKSEK FREKANSLI CERRAHİ DONANIM (örnek mikro - KOAGÜLASYON için veya diş ve göz hekimliğinde kullanmak için), bu standarddaki bazı kurallarının kapsamı dışında tutulur. Kapsam dışında tutulanlar, ilgili yerlerde belirtilmiştir.
Kapsam (İng) : This Standard applies to the BASIC SAFETY and ESSENTIAL PERFORMANCE of HF SURGICAL EQUIPMENT as defined in 201.3.222. HF SURGICAL EQUIPMENT having a RATED OUTPUT POWER not exceeding 50 W (for example for micro-COAGULATION, or for use in dentistry or ophthalmology) is exempt from certain of the requirements of this particular standard. These exemptions are indicated in the relevant requirements.
Yerini Aldığı : TS EN 60601-2-2 :2008;  
Yerine Geçen : TS EN IEC 60601-2-2 :2018;  
Tadil Eden : TS EN 60601-2-2/A11 :2013;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60601-2-2:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 60601-2-2-EQV; DIN EN 60601-2-2-EQV; BS EN 60601-2-2-EQV; NF C74-365-EQV; IEC 60601-2-2-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60601-2-2
ICS Kodu : 11.040.30 Cerrahi Aletler ve malzemeler
Atıf Yapılan STD : TS EN 60601-1-2 :2011;  TS EN 60601-1-8 :2008;  TS EN 61000-4-3 :2006;   :;   :;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 69
Fiyatı : 375,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-