Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 12101-2      
Kabul Tarihi : 8.02.2005
İptal Tarihi : 24.04.2017
Hazırlık Grubu : Yangın Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler
Başlık (İng) : Smoke and heat control systems-Part 2: Specification for natural smoke and heat exhaust ventilators.
Kapsam : Bu standard, doğal bir duman ve ısı boşaltma sisteminin bir bileşeni olarak monte edilmesi tasarlanan doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikleri ve deney metotlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies requirements and gives test methods for natural smoke and head exhaust ventilators which are intended to be installed as a companent of a natural smoke and heat exhaust system.
Yerine Geçen : TS EN 12101-2 :2017;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12101-2:2003
Uluslararası Karşılıklar : EN 12101-2-EQV; DIN EN 12101-2-EQV; BS EN 12101-2-EQV; NF S62-302, NF EN 12101-2 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12101-2
ICS Kodu : 23.120 Vantilatörler, Fanlar, Klimalar ; 13.220.20 Yangından Korunma
Atıf Yapılan STD : TS EN 54-7 :2004;  TS EN 1363-1 :2001;  TS EN 12259-1+A1 :2002;  TS EN 13501-1 :2003;  TS 5154 :1987 ((EN 60584-1));;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 33
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-