Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :93/42/EEC)
TS No : TS EN 60601-2-16      
Kabul Tarihi : 26.04.2004
İptal Tarihi : 23.10.2015
Hazırlık Grubu : Tıbbi Cihazlar Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-16: Hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon ve hemofiltrasyon cihazlarının güvenliği için belirli özellikler
Başlık (İng) : Medical electrical equipment - Part 2-16: Particular requirements for safety of haemodialysis, haemodiafiltration and haemofiltration equipment
Kapsam : Bu standard tek bir HASTA için HEMODİYALİZ, HEMODİYAFİLTRASYON VE HEMOFİLTRASYON CİHAZLARININ en az güvenlik gereksinimlerini belirtir. Bu cihazların, HASTA tarafından kullanılan HEMODİYALİZ, HEMODİYAFİLTRASYON VE HEMOFİLTRASYON CİHAZLARI da dahil olmak üzere tıbbî personel veya bilir kişi gözetimi altında kullanılması amaçlanmıştır
Kapsam (İng) : This standard specifies the minimum safety requirements for single patient HAEMODIALYSIS, HAEMODIAFILTRATION and HAEMOFILTRATION EQUIPMENT. These devices are intended for use either by medical staff or under the supervision of medical expertise, including HAEMODIALYSIS, HAEMODIAFILTRATION EQUIPMENT operated by the PATIENT.
Yerine Geçen : TS EN 60601-2-16 :2015;  
Tadil Eden : TS EN 60601-2-16/AC :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 60601-2-16:1998
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 60601-2-16--; BS EN 60601-2-16--; NF C74-322--; EN 60601-2-16--; IEC 60602-2-16-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 60601-2-16
ICS Kodu : 11.040.20 Transfüzyon, Infüzyon ve Enjeksiyon Ekipmanları *Kan torbaları dahil
Atıf Yapılan STD : :;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS 4535 EN 60601-1 :1998;  TS EN 60601-1-2 :2002;  TS 8535 :1990;  TS EN 61000-4-3 :2003;  TS 9969 EN 60804 :2001;  TS 3521-2 EN 1707 :2001;  TS EN ISO 3744 :1997;  
Cen/Cenelec : CENELEC/IEC
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 24
Fiyatı : 179,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-