Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13441      
Kabul Tarihi : 13.01.2011
Konfirme Tarihi : 13.03.2018
Hazırlık Grubu : TK9: Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : İş yerleri - Köfte üretim yerleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work places – Meatball processing places - General rules
Kapsam : Bu standard, köfte üretim yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik ve çalışanlarının özellikleri ile ilgili genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard, where the structure of meatball production, management and staff, covers the general rules relating to property.
Yararlanılan Kaynak : - Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, (Resmi Gazete ve sayısı:11.06.2010, 5996) - 27.05.2004 tarih ve 5179 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun”, (Resmi Gazete tarih ve sayısı:05.06.2004, 25483) - TS EN ISO 22000’Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri- Gıda Zincirinde Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar’ Türk Standardı, - Gıdaların Üretimi Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Yönetmelik, (Resmi Gazete tarih ve sayısı: 09.06.1998, 23367) - Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik, (Resmi Gazete:10.07.1996, 22692) - Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği, (Resmi Gazete tarih ve sayısı: 16.11.1997, 23172) - Halk Sağlığı Alanında Haşerelere karşı İlaçlaçma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik, (27.01.2005 tarih ve 25709 sayılı Resmi Gazete) - 23.08.2002tarih ve 26622 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmış olan “Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği” (Tebliğ no: 2002/58) - Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili Ve Üretim İzin İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik, ( Resmi Gazete tarih ve sayısı: 27.08.2004, 25566) - Kırmızı Et ve Et Ürünleri Üretim, Çalışma ve Denetleme Usül ve Esaslarına Dair Yönetmelik, (31.10.2008 tarih ve 27040 sayılı Resmi Gazete) - İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik, (Resmi Gazete tarih ve sayısı:10.08.2005, 25902) - Kişisel Koruyucu Donanım Yönetmeliği, (Resmi Gazete tarih ve sayısı: 04.05.2004,25452) - İş Yeri Sağlık ve Güvenlik Birimleri ile Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimleri Hakkında Yönetmelik, (Resmi Gazete tarih ve sayısı: 15.08.2009, 27320) - Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik, (Resmi Gazete tarih ve sayısı: 19.12.2007/26735) - Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Yönetmeliği, (Resmi Gazete Tarih ve sayısı: 19/04/2005, 25791) - İş yerlerinde yapılan araştırma ve incelemeler.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 666 :2007;  TS 667 :2008;  TS 668 :2007;  TS 669 :2008;  TS 670 :2008;  TS 746 :1969;  TS 4018 :2002;  TS 4331 :1996;  TS 8551 :1990;  TS 8552 :1990;  TS 8553 :1990;  TS 9048 :2011;  TS 10581 :2007;  TS 13346 :2008;  TS EN 45501 :1997;  TS 13027 :2003;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 15
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-