Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
(Direktif :97/23/EC)
TS No : TS EN 14197-2 /AC      
Kabul Tarihi : 26.03.2009
Hazırlık Grubu : TK21: Tesisat, Isıtma, Soğutma ve Havalandırma Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı - bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler
Başlık (İng) : Cryogenic vessels - Static non-vacuum insulated vessels - Part 2: Design, fabrication, inspection and testing
Kapsam : Bu standard, müsaade edilebilir azami basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olarak tasarımlanan sabit, vakumsuz yalıtımlı kriyojenik tankların, tasarım, imalat, muayene ve deneyleri ile ilgili özelliklerini kapsar. Bu standard, EN 14197-1’de belirtilen akışkanlar için sabit, vakumsuz yalıtımlı kriyojenik tanklara uygulanır ve toksik akışkanlar için tasarımlanmış tankları kapsamaz. Bu standard, müsaade edilebilir azami basıncı 0,5 bar’dan daha büyük olmayacak şekilde tasarımlanan sabit, vakumsuz yalıtımlı kriyojenik tanklar için bir kılavuz olarak kullanılabilir.
Kapsam (İng) : This European Standard specifies requirements for the design, fabrication, inspection and testing of static non-vacuum insulated cryogenic vessels designed for a maximum allowable pressure of more than 0, 5 bar. This European standard applies to static non-vacuum insulated cryogenic vessels for fluids as specified in EN  14197-1 and does not apply to vessels designed for toxic fluids. For static non-vacuum insulated cryogenic vessels designed for a maximum allowable pressure of not more than 0, 5 bar this European Standard may be used as a guide.
Tadil Edilen : TS EN 14197-2 :2009;  
Yararlanılan Kaynak : EN 14197-2:2003/AC:2006
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 14197-2 Berichtigung 1 -EQV; NF E86-503-2, NF EN 14197-2 -EQV; EN 14197-2:2003/A1-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 14197-2:2003/A1
ICS Kodu : 23.020.40 Kroyojenik Tanklar
Atıf Yapılan STD : TS EN 14197-2 :2009;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 7
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-