Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 9048      
Kabul Tarihi : 22.03.2011
Konfirme Tarihi : 12.03.2018
Hazırlık Grubu : TK9: Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : İş yerleri - Soğuk hava depoları - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work places – Cold storages – General rules
Kapsam : Bu standard, soğuk hava depolarının yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlarının özellikleri ile ilgili genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes general rules for structural characteristics, management and thecnical characteristics of cold storages
Yerini Aldığı : TS 9048 :1995;  
Yararlanılan Kaynak : Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu (13.06.2010 tarihli ve 27610 sayılı Resmi Gazete)Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete). Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair tüm yönetmelikler (16.11.1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmi Gazete). Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik (26.09.2008 tarihli ve 27009 sayılı Resmi Gazete). Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik (27.08.2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazete). Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.09.2005 tarihli ve 25932 sayılı Resmi Gazete). İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete). Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (25.08.2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete). Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğleri (29.01.2004 tarihli 25361 sayılı, 22.01.2006 tarihli 26057 sayılı, 07.07.2006 tarihli 26221 sayılı ve 23.08.2007 tarihli 26622 sayılı Resmi Gazete). Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik (10.07.1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmi Gazete) Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddeleri Tebliği (13.01.2005 tarihli ve 25699 sayılı Resmi Gazete). Hızlı Dondurulmuş ve Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklıkların İzlenmesi Hakkında Tebliğ (06.02.2002 tarihli ve 24663 sayılı Resmi Gazete). Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metodları Tebliğ (17.01.2001 tarihli ve 24643 sayılı Resmi Gazete). 92/1 EEC sayılı “Hızlı Dondurulmuş Gıda Maddelerinin Depolanması, Muhafazası ve Taşınması Esnasındaki Sıcaklık Takibi“ne ilişkin Avrupa Birliği Komisyon Direktifi. 92/2/EEC sayılı “Hızlı Dondurulmuş Gıdaların Sıcaklık Kontrolü için Numune Alma ve Analiz Metodları” Avrupa Birliği Komisyon Direktifi. 27.01.2005 tarihli ve 1059 sayılı Sağlık Bakanlığının portör muayenelerine esas laboratuar tetkikleri 2005/9 genelgesi. TS EN ISO 22000 ‘’Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar.’’Türk Standardı. Soğutma Tesisatı (Yayın No: MMO / 295 / 4 TMMOB Makine Mühendisleri Odası Yayınları) Yerinde yapılan araştırma ve incelemeler.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.01 Hizmetler (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 1219 ISO 873 :2004;  TS 1220 :1987;  TS 1221 ISO 1212 :1998;  TS 1337 ISO 1134 :2002;  TS 2964 ISO 2826 :2003;  TS 2997 ISO 2168 :2003;  TS 4180 :1984;  TS 4747 :1986;  TS 4748 :1986;  TS 4855 :1986;  TS 4952 :1986;  TS 5356 :1987;  TS 5357 :1987;  TS 6160 :1988;  TS 6316 :1989;  TS 7036 :2002;  TS 8057 :1990;  TS 13346 :2008;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 7
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-