Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13270      
Kabul Tarihi : 27.03.2007
Konfirme Tarihi : 9.01.2018
Hazırlık Grubu : TK-05: Hizmet Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kaplica tesisleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Thermal resorts – General rules
Kapsam : Bu standard, kaplıca tesislerinin fiziki yapı, işletmecilik, çalışanlar, kaplıca kür merkezi, tedavi birimleri, analiz ve kontrol hizmetleri, koruma alanları ile ilgili genel kuralları kapsar
Kapsam (İng) : This standard specifies the general requirements for the spas. It covers physical structure, administration, employees, a cure center and treatment units at spa, analysis and control services and recreation areas.
Yararlanılan Kaynak : - Kaplıcalar Yönetmeliği (24 Temmuz 2001 tarih ve 24472 sayılı Resmi Gazete).- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (30 Haziran 2003 tarih ve 25154 sayılı Resmi Gazete).- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (9 Aralık 2004 tarih ve 25665 sayılı Resmi Gazete).- Peloidlerin Üretim ve Satışı Hakkında Tebliğ (21 Nisan 2005 tarih ve 25793 sayılı Resmi Gazete).- Kaplıcalar Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (28 Şubat 2006 tarih ve 26094 sayılı Resmi Gazete).- Prof. Dr. M. Zeki Karagülle Kaplıca Tıbbı ve Türkiye Kaplıca Rehberi 2002.- Sağlık Bakanlığı Tem. Sağ. Hiz. Gn. Müd.lüğü, Kaplıca ve Sağlık, Ankara- 2001.- Özbek, T. Yerel Yönetimlerde Jeotermal Enerji ve Jeoteknik Uygulamalar Sempozyumu Bildiriler Kitabı, İller Bankası, Ankara, 2000.- Health sevices agency, swimming pool check List Enviromental health department ınformational bulletin No: 93- 03.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.99 Diğer Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :2005;  TS 3419 :2002;  TS 3420 :1979;  TS 4156 :1995;  TS 6075 :1988;  TS 7036 :2002;  TS 8357 :1999;  TS 8358 :1998;  TS 9111 :1991;  TS 12201 :1997;  TS 12207 :1997;  TS 12602 :1999;  TS HD 384.4.41 S2 :2004;  TS IEC 60364-4-43 :2000;  TS HD 384.5.54 S1 :2002;  TS HD 384.1 S2 :2006;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 29
Fiyatı : 149,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-