Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13833      
Kabul Tarihi : 27.04.2018
Hazırlık Grubu : TK33: Medikal Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Adlandırma ve Sınıflandırma – Sağlık teknolojilerinin adlandırılması ve sınıflandırılması ile ilgili kurallar
Başlık (İng) : Nomenclature and Classification - Rules for the nomenclature and classification of health technologies
Kapsam : Bu standart sağlık hizmetine yönelik uygulamalar da dâhil olmak üzere sağlık teknolojilerinin tedarik, teknik ve finansal yönetimi ile ürün güvenliği konularında sağlık tesislerinin ve ilgili tarafların (imalatçı, tedarikçi, düzenleyici otoriteler, geri ödeme kurumları, vb.) ortak adlandırma yapısını kullanmasını sağlamak amacıyla sağlık teknolojilerine yönelik adlandırma ve sınıflandırma veri yapısına yönelik gereklilikleri ve kılavuz bilgileri kapsar.
Kapsam (İng) : This standard is intended to be used by healthcare technology to ensure that healthcare facilities use the common naming conventions of healthcare facilities and related parties (manufacturers, suppliers, regulatory authorities, reimbursement institutions, etc.) in the procurement, technical and financial management of health technologies and product safety issues, includes naming and classification requirements for data structure and guidance information.
Yararlanılan Kaynak : Dünya Sağlık Örgütü, Tıbbi Cihaz Mevzuatları, Tıbbi Cihaz Tedarikçileri Ürün Katalogları
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 11.020 Tıbbi Bilimler ve Sağlık (Genel); 11.040 Tıbbi Ekipman; 11.120 Eczacılık
Atıf Yapılan STD : TS ISO/IEC 8859-1 :2012;  TS ISO/IEC 2382 :2015;  TS 1198-1 ISO 1087-1 :2003;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Renkli
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 69
Fiyatı : 199,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-