Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN ISO 9902-4      
Kabul Tarihi : 29.11.2001
Hazırlık Grubu : Teknik Kurul
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 4: Doldurma ve örnek ön hazırlık makinaları
Başlık (İng) : Textile machinery - Noise test code - Part 5: Weaving and knitting preparatory machinery (ISO 9902-5:2001)
Kapsam : Bu standard, EN ISO 9902-1 ile birlikte ele alınarak, iplik işleme, halat ve ip üretim makinalarından yayılan gürültünün beyanı, doğrulanması, ve ölçülmesinde kullanılan; montaj, çalışma ve ölçme şartlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This part of ISO 9902, taken together with ISO 9902-1, specifies the mounting, operating and measuring conditions required for the measuremnet , declaration and verification of noise emitted by yarn processing, cordage and rope manufacturin machinery.
Yerine Geçen : TS EN ISO 9902-4 :2004;  
Tadil Eden : TS EN ISO 9902-4:2001/A2:2014 :2014;  
Yararlanılan Kaynak : EN ISO 9902-5:2001
Uluslararası Karşılıklar : ISO 9902-5-EQV
Tercüme Edildiği STD : ISO 9902-5
ICS Kodu : 17.140.20 Makina ve Ekipmanlardan Kaynaklanan Gürültü; 59.120.01 Tekstil makinaları (Genel)
Cen/Cenelec : CEN/ISO
Dili : en
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 0
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-