Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :99/5/EC)
TS No : TS EN 301489-3 V1.4.1      
Kabul Tarihi : 13.10.2005
İptal Tarihi : 18.12.2017
Hazırlık Grubu : EMU ve Radyo-TV Özel Daimi Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Elektromanyetik uyumluluk ve radyo spektrum konuları (erm); Radyo cihazı ve hizmetleri için elektromanyetik uyumluluk (emu) standardı; Bölüm 3: 9 khz - 40 ghz frekans aralığında çalışan kısa mesafeli cihazlar (srd) için özel şartlar
Başlık (İng) : Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM);ElectroMagnetic Compatibility (EMC) standard for radio equipment and services;Part 3: Specific conditions for Short-Range Devices (SRD) operating on frequencies between 9 kHz and 40 GHz
Kapsam : Bu standard, EN 301489-1 ile birlikte Elektromanyetik Uyumluluk (EMU) şartlarına göre kısa mesafeli cihazlar (SRD) ile yardımcı cihazların değerlendirilmesini kapsar. Anten girişi ve kısa mesafeli cihazların mahfaza girişinden çıkan yayınlarla ilgili teknik özellikler bu standardda yer almaz. Bu gibi teknik özellikler radyo spektrumunun etkin kullanılması ile ilgili standardlarda bulunur.
Kapsam (İng) : This standard specifies, together with EN 301489-1 covers the assessment of Short Range Devices (SRD) and ancillary equipment in respect of Electro Magnetic Compatibility (EMC). Technical specificarions related to the antenna port and emissions from the enclosure port of Short Range Devices (SRD) are not included in the present document. Such technical specificarions are found in the relevant product standrds for the effective use of the radio spectrum
Yerini Aldığı : TS EN 301489-3 V1.3.1 :2003;  TS EN 301489-3 VI.4.1 :2005;  
Yararlanılan Kaynak : EN 301489-3V1.4.1:2002
Uluslararası Karşılıklar : EN 301489-3 V1.4.1-EQV; NF Z84-489-3, NF EN 301489-3 -EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 301489-3 V1.4.1
ICS Kodu : 33.060.20 Alıcı-Verici Cihazları; 33.100.01 Elektromanyetik Uyumluluk (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS EN 301489-1 V1.4.1 :2003;   : (1999/5/EC Direktifi);;   : (89/336/EEC Direktifi);;   : (98/34/EC Direktifi);;  
Cen/Cenelec : ETSI
Dili : tr, en, fr, de
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 17
Fiyatı : 72,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-