Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13258      
Kabul Tarihi : 20.02.2007
Konfirme Tarihi : 9.01.2018
Hazırlık Grubu : TK-05: Hizmet Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Special education and rehabilitation centers - General rules
Kapsam : Bu standard, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin fiziki yapısı, işletmeciliği ve çalışanları ile ilgili genel kuralları kapsar. Bu standard üstün ve özel yetenekli bireyler için olan bilim ve sanat merkezlerini kapsamaz. Not - Bundan sonra standard metninde “özel eğitim ve rehabilitasyon merkezi ” ifadesi yerine “merkez” ifadesi kullanılmıştır.
Kapsam (İng) : This standard includes the general rules of physical, management and personnel characteristics of special education association
Yararlanılan Kaynak : - 26.09.2006 tarih ve 5545 Sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu ,- 17.11.2004 tarih ve B.08.0.ÖÖG.19.01.05.420/58500 sayılı MEB Özel Öğretim Kurumlarına Ait Standartlar Yönergesi,- 01.07.2005 tarih ve 5378 Sayılı Özürlüler Kanunu,- MEB Özel Eğitim Değerlendirme Kurulu Yönetmelik Taslağı,- 22/07/2005 tarih ve 25883 sayılı MEB Özel, Özel Eğitim Okulları Çerçeve Yönetmeliği,- Sosyal Hizmetler Çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü’nün Özel Rehabilitasyon ve Eğitim Merkezleri Yönetmeliği,- MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği,- MEB Yatırım ve Tesisler Daire Başkanlığı “Eğitim Yapıları Proje Hazırlanması Genel İlkeleri”, ANKARA,- Özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinin görülüp incelenmesi, yönetici ve sorumluları ile yapılan görüşmelerin değerlendirilmesi..
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.180 Eğitim; 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 266 :2005;  TS 863 :1995;  TS 2164 :1983;  TS 3419 :2002;  TS 3420 :1979;  TS 8357 :1999;  TS 8358 :1998;  TS 9111 :1991;  TS 12007 :1996;  TS 12598 :1999;  TS 12597 :1999;  TS 12964 :2003;  TS 13074 :2004;  TS HD 384.4.41 S2 :2004;  TS 11924 :1996;  TS HD 384.1 S2 :2006;  TS HD 384.4.43 S2 :2006;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 19
Fiyatı : 133,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-