Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13815      
Kabul Tarihi : 19.03.2018
Hazırlık Grubu : TK10: Yapı Malzemeleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Kütle betonu tasarımı
Başlık (İng) : Mix design for mass concrete
Kapsam : Kütle betonu, çatlamayı en aza indirmek için çimentonun hidratasyonundan ve buna bağlı hacim değişikliğinden kaynaklanacak ısı oluşumuna karşı önlemler alınmasını gerektirecek kadar geniş boyutlardaki her hacimdeki betondur. Kütle beton yapılarının projelerinde genellikle dayanıklılık, ekonomi ve termik davranış konuları gözönüne alınmaktadır. Mukavemeti ise birincil değil, ikincil derecede önemlidir. Kütle betonunu diğer beton işlerinden ayırt eden özellik ise termik davranışının olmasıdır. Çimento-su reaksiyonu ekzotermik bir reaksiyon olduğu için, ısının hızlı şekilde yayılmadığı büyük bir beton kütlesinde sıcaklık artışı oldukça yüksek olabilir. Hidratasyon ısısının dağılmasıyla sıcaklıkta meydana gelen azalma sonucunda oluşan hacim değişikliği, önemli çekme gerilmeleri ve uzamalarına yol açabilir. Termik özelliklerden kaynaklı çatlamanın, yapısal bütünlükte ve monolitik harekette kayıplara, aşırı sızıntıya ve yapının işletim ömrünün kısalmasına sebep olması ya da estetik açıdan uygun olmaması durumunda önlemler alınabilir. Kütle betonu uygulaması için geçerli birçok prensipten genel beton işlerinde de yararlanılabilir. Bu sayede ekonomik ve başkaca avantajlar sağlanabilir.
Kapsam (İng) : Mass concrete is defined as “any volume of concrete with dimensions large enough to require that measures be taken to cope with generation of heat from hydration of the cement and attendant volume change to minimize cracking.” The design of mass concrete structures is generally based on durability, economy, and thermal action, with strength often being a secondary, rather than a primary, concern. The one characteristic that distinguishes mass concrete from other concrete work is thermal behavior. Because the cement-water reaction is exothermic by nature, the temperature rise within a large concrete mass, where the heat is not quickly dissipated, can be quite high. Significant tensile stresses and strains may result from the restrained volume change associated with a decline in temperature as heat of hydration is dissipated. Measures should be taken where cracking due to thermal behavior may cause a loss of structural integrity and monolithic action, excessive seepage and shortening of the service life of the structure, or be aesthetically objectionable. Many of the principles in mass concrete practice can also be applied to general concrete work, whereby economic and other benefits may be realized.
Yararlanılan Kaynak : ACI 207.1R, diğer uluslararası beton yayınları
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 91.100.30 Beton ve Beton Ürünleri
Atıf Yapılan STD : TS 13515 :2014;  TS EN 197-1 :2012;  TS EN 450-1 :2013;  TS 706 EN 12620+A1 :2009;  TS EN 12390-3 :2010;  TS 3530 EN 933-1 :1999;  TS 13353 :2008;  TS EN 480-11 :2008;  TS 1247 :1984;  TS 1248 :2012;  TS 3440 :2014;  TS EN 1008 :2003;  TS EN 12350-1 :2010;  TS EN 12350-2 :2010;  TS EN 12350-3 :2010;  TS EN 12350-4 :2010;  TS EN 12350-5 :2010;  TS EN 12350-6 :2010;  TS EN 12350-8 :2011;  TS EN 12350-9 :2011;  TS EN 12350-10:2010 :2011;  TS EN 12350-11 :2011;  TS EN 12350-12:2010 :2011;  TS EN 206:2013+A1 :2017;  TS EN 13263-1+A1 :2010;  TS EN 934-2+A1 :2013;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 56
Fiyatı : 164,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-