Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
(Direktif :89/106/EEC)
TS No : TS EN 1825-1      
Kabul Tarihi : 3.04.2007
Hazırlık Grubu : Çevre İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : Gres ayırıcıları-Bölüm 1: Tasarım, performans ve deney prensipleri, işaretleme ve kalite kontrolü
Başlık (İng) : Grease separators - Part 1: Principles of design, performance and testing, marking and quality control
Kapsam : Bu standard gres ayırıcıların anma büyüklükleri, tasarım kuralları, performans ve deney işaretleme ve kalite kontrol şartlarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard specifies definitions, nominal sizes, principles of design, performance requirements, marking, testing and quality control for grease separators.
Yararlanılan Kaynak : EN 1825-1:2004+AC:2006
Uluslararası Karşılıklar : DIN EN 1825-1 -EQV; BS EN 1825-1 -EQV; NF P16-500-1 -EQV; EN 1825-1-EQV; EN 1825-1/AC-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 1825-1; EN 1825-1/AC
ICS Kodu : 13.060.30 Kanalizasyon Suyu* Atık Su
Atıf Yapılan STD : TS 1478 EN 124 :1999;  TS EN 206-1 :2002;  TS EN 295-3 :1996;  TS EN 476 :2003;  TS EN 681-1 :1999;  TS EN 976-1 :2001;  TS EN 978 :2006;  TS EN 1253-4 :2002;  TS EN 10088-1 :2006;  TS EN 10088-2 :2006;  TS EN 10088-3 :2006;  TS EN 12350-1 :2002;  TS EN 12390-2 :2002;  TS EN 13501-1 :2003;  TS 985 EN ISO 178 :2006;  TS EN ISO 180 :2006;  TS EN ISO 291 :2006;  TS 1398-2 EN ISO 527-2 :1997;  TS 4320 EN ISO 1514 :2006;  TS 6039 EN ISO 1518 (Eski no: TS 6039 ISO 1518) :1998;  TS 4313 EN ISO 2409 :1999;  TS 4314 EN ISO 2812-1 :1996;  TS 4772 EN ISO 2808 (Eski no: TS 4772 ISO 2808) :1999;  TS 6037 EN ISO 2815 :2005;  TS EN ISO 4624 :2006;  TS 9260 EN ISO 4628-2 :2005;  TS EN ISO 4628-3 :2005;  TS EN ISO 9227 :2006 ((EN ISO 7253));;  TS EN ISO 8501-1 (Eski no: TS ISO 8501-1) :1999;  TS EN ISO 9377-2 :2002;  TS EN ISO 14125 :1999;  TS EN ISO 15607 :2006;  TS ISO 48 :1998;  TS 552 EN 1561 :1998;  TS EN 10025-1 :2005 ((ISO 630));;  TS EN 10025-2 :2006 ((ISO 630));;  TS EN 10025-3 :2006 ((ISO 630));;  TS EN 10025-4 :2006 ((ISO 630));;  TS EN 10025-5 :2006 ((ISO 630));;  TS 7309 EN ISO 877 :1998;  TS 526 EN 1563 :2000 ((ISO 1083));;  TS EN ISO 1183-1 :2006;  TS EN ISO 1183-2 :2006;  TS 4322 EN ISO 2812-2 :1996 ((ISO 1521));;  TS 3563 ISO 1817 :1997;  TS EN 12390-1 :2002 ((ISO 1920));;  TS 4034 ISO 3755 :2001;  TS EN ISO 6272-1 :2006 ((ISO 6272));;  TS EN ISO 6272-2 :2006 ((ISO 6272));;  TS ISO 8217 :2006;  TS EN ISO 15609-1 :2007 ((EN 288-2));;  TS EN ISO 527-4 :2007;  TS 1177 EN ISO 1172 :2004;  TS EN ISO 15614-1 :2006;  TS 708 :1996 ((ENV 10080));;  TS EN 12390-3 :2003 ((ISO 4012));;  TS EN ISO 1133 :2006;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 44
Fiyatı : 197,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-