Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 12841      
Kabul Tarihi : 24.06.2010
Konfirme Tarihi : 12.03.2018
Hazırlık Grubu : Hizmet Standardları İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : İş yerleri - Evcil hayvan bakım evleri için genel kurallar
Başlık (İng) : Work places - General rules for domestic animal pensions
Kapsam : Bu standard, evcil hayvan barınaklarının yapısal özellik, işletmecilik, teknik donanım ve çalışanlarının özellikleri ile ilgili genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes, general rules for structural properties, management and personel characteristics of domestic animal pensions for dogs.
Yerini Aldığı : TS 12841 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : - 12 Aralık 2008 tarihli Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Ev ve Süs Hayvanları Satış, Barınma ve Eğitim Yerlerinin Kuruluş, Açılış, Ruhsat, Çalışma ve Denetlenme Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik. - 08.05.1986 tarihli 3285 Sayılı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Yönetmeliği, - 11 Haziran 2010 tarihli ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu, - İş yerinde yapılan incelemeler.
Uluslararası Karşılıklar : 0--
ICS Kodu : 65.040.10 Hayvan Barınakları Ekipman ve Donanımı ; 03.080.01 Hizmetler (Genel)
Atıf Yapılan STD : TS 2512 :1977;  TS 8721 :2004;  TS 13346 :2008;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 98,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-