Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 11173      
Kabul Tarihi : 13.01.2011
Konfirme Tarihi : 12.03.2018
Hazırlık Grubu : TK9: Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : İş yerleri - Baharat işleme yerleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work places – Spices manufacturing places – General rules
Kapsam : Bu standard, baharat işleme yerlerinin yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes general rules for structural characteristics, management and technical characteristics, places
Yerini Aldığı : TS 11173 :2002;  
Yararlanılan Kaynak : - Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun (05.06.2004 tarihli ve 25483 sayılı Resmi Gazete). - Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği ve ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair tüm yönetmelikler (16.11.1997 tarihli ve 23172 sayılı Resmi Gazete). - Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik (26.09.2008 tarihli ve 27009 sayılı Resmi Gazete). - Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik (27.08.2004 tarihli ve 25566 sayılı Resmi Gazete). - Gıda ve Gıda İle Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İş Yerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri İle Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik (10.09.2005 tarihli ve 25932 sayılı Resmi Gazete). - İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik (17.02.2005 tarihli ve 25730 sayılı Resmi Gazete). - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği (25.08.2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazete). - Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliğinde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğleri (29.01.2004 tarihli 25361 sayılı, 22.01.2006 tarihli 26057 sayılı, 07.07.2006 tarihli 26221 sayılı ve 23.08.2007 tarihli 26622 sayılı Resmi Gazete). - Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik (10.07.1996 tarihli ve 22692 sayılı Resmi Gazete) - Baharat Tebliği (31.07.2000 tarihli 24126 sayılı Resmi Gazete.). - Baharat Tebliğinde değişiklik yapılması hakkındaki tebliğler (31.07.2000 tarihli 24126 sayılı, 30.09.2000 tarihli 24186 sayılı, 01.09.2002 tarihli 24863 sayılı ve 06.02.2009 tarihli 27133 sayılı Resmi Gazete.). - 27.01.2005 tarihli ve 1059 sayılı Sağlık Bakanlığının portör muayenelerine esas laboratuar tetkikleri 2005/9 genelgesi. - TS EN ISO 22000 ‘’Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar.’’Türk Standardı. - Yerinde yapılan araştırma ve incelemeler.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 7036 :2002;  TS 13346 :2008;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 11
Fiyatı : 185,00 TL + %10 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-