Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
İptal Standard
TÜRK STANDARDI
(Direktif :2006/42/EC)
TS No : TS EN 12417+A2      
Kabul Tarihi : 22.03.2011
İptal Tarihi : 19.11.2018
Hazırlık Grubu : TK20: Makine Güvenliği Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : H (İptal Edilmiş Standard/Withdrawn standard)
Başlık : Takım tezgâhları - Güvenlik - İşleme merkezleri
Başlık (İng) : Machine tools - Safety - Machining centres
Kapsam : 1.1 Bu standard, işleme merkezlerinin (Madde 3.1’e bkz.) tasarımı, imali ve tesliminden (nakliye ve bakımla ilgili düzenlemeler ile birlikte tezgâhın montajı ve demontajı dâhil) sorumlu kişiler tarafından uyulması gereken teknik güvenlik kurallarını ve koruyucu tedbirleri kapsar. 1.2 Bu standard, tahmin edilebilir makul hatalı kullanım, bakım, temizlik ve ayarlama dâhil, amaçlanan kullanımı dikkate alır. Tezgâha bütün yönlerden erişimin mümkün olabileceğini farz eder. Operatörler ve diğer tehlikeye maruz kişilere yönelik riskleri azaltıcı araçları kapsar. 1.3 Bu standard, tezgâhı oluşturan bileşenlerden birisi olması durumunda, işparçası taşıma tertibatına da uygulanır. 1.4 Bu standard, imalatçı tarafından öngörülen şartlarda, amaçlandığı şekilde kullanılmaları durumunda, işleme merkezleriyle ilgili önemli tehlikelerle ilgilidir (Madde 4’e bkz.). 1.5 Diğer metal işleme işlemlerinden (örneğin; taşlama, tornalama, presle şekil verme, elektro-erozyon, lazerle işleme) kaynaklanan tehlikeler başka standardlarda ele alınmaktadır (Kaynaklara bkz.). 1.6 Bu standard, standardın yürürlüğe girdiği tarihten sonra imal edilen tezgâhlara uygulanır.
Kapsam (İng) : This standard specifies the technical safety requirements and protective measures to be adopted by persons undertaking the design, construction and supply (including installation and dismantling, with arrangements for transport and maintenance) of machining centres (see 3.1). This standard takes account of intended use including reasonably foreseeable misuse, maintenance, cleaning, and setting operations. It presumes access to the machine from all directions. It describes means to reduce risks to operators and other exposed persons. This standard also applies to the workpiece transfer devices when they form an integral part of the machine. This standard deals with significant hazards relevant to machining centres when they are used as intended and under the conditions foreseen by the manufacturer (see clause 4). Hazards arising from other metal working processes (e. g. grinding, turning, forming, EDM, laser processing) are covered by other standards (see Bibliography). This standard applies to machines which are manufactured after (its date of publication).
Yerini Aldığı : TS EN 12417 :2001;  
Yerine Geçen : TS EN ISO 16090-1 :2018;  
Tadil Eden : TS EN 12417 tst /A1 :;  TS EN 12417+A2/AC :2011;  
Yararlanılan Kaynak : EN 12417:2001+A2:2009
Uluslararası Karşılıklar : EN 12417+A2-EQV; NF E60-420-EQV
Tercüme Edildiği STD : EN 12417+A2
ICS Kodu : 25.040.10 Makina ile Şekillendirme Merkezleri
Atıf Yapılan STD : TS EN 292-1 :1996;  TS EN 292-2 :1996;  TS EN 294 :1995;  TS EN 349 :1995;  TS EN 547-1 :1997;  TS 11901 EN 574 :2002;  TS EN 614-1 :2007 (EN 614);;  TS EN 614-2 :2002 (EN 614);;  TS EN 626-1 :1995;  TS EN 894-1 :1998 (EN 894);;  TS EN 894-2 :1998 (EN 894);;  TS EN 894-3 :2005;  TS EN 953 :1998;  TS EN 954-1 :1999;  TS EN 982 :2005;  TS EN 983 :2000;  TS EN 999 :2001;  TS EN 1005-1 (Eski no: TS 11902-1 EN 1005-1) :2003;  TS EN 1005-2 :2007;  TS EN 1005-3 (Eski no: TS 11902-3 EN 1005-3) :2003;  TS EN 1037 :1997;  TS EN 1050 :1997;  TS EN 1088 :1996;  TS EN 1127-1 :2007;  TS EN 1760-1 :2000;  TS EN 1837 :2002;  TS 3033 EN 60529 :1997;  TS 8496 EN 60825-1 :1996;  TS EN ISO 3744 :1997;  TS 8958 EN ISO 3746 :1999;  TS EN ISO 4871 :2002;  TS EN ISO 9614-1 :1998;  TS EN ISO 11202 :2001;  TS EN ISO 11204 :1999;  TS EN ISO 14122-1 :2003;  TS EN ISO 14122-2 :2003;  TS EN ISO 14122-3 :2003;  TS EN 13478 :2005;  TS EN ISO 11688-1 :2001;  TS EN ISO 11688-2 :2002;  TSE ISO/TR 15461 :2003;  TS EN 50081-2 :1995;  TS 10316 EN 60204-1 :2005;  TS EN 61000-6-2 :2006;  TS EN 61496-1 :1999;   : (EN 61496-2);;  TS ISO 2806 :2007;  TS EN 547-2 :1997;  TS EN 547-3 :1999;  
Cen/Cenelec : CEN
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükten kaldırıldı (Withdrawn Standard)
Sayfa Sayısı : 38
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-