Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 9557      
Kabul Tarihi : 22.03.2011
Konfirme Tarihi : 12.03.2018
Hazırlık Grubu : TK9: Sanayi Hizmetleri Teknik Komitesi
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : İş yerleri - Un fabrikaları - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work places – Flour mills – General rules
Kapsam : Bu standard, un fabrikalarının yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlarının özellikleri ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes the general rules for structural characteristics, management, workers characteristics and technical facilities.
Yerini Aldığı : TS 9557 :2004;  
Yararlanılan Kaynak : 05.06.2004 tarih ve 25483 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabülü Hakkında Kanun”. 16.11.1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği”. 27.08.2004 tarih ve 25566 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Gıda ve Gıda ile Temas Eden Madde ve Malzemeleri Üreten İşyerlerinin Çalışma İzni ve Gıda Sicili ve Üretim İzni İşlemleri ile Sorumlu Yönetici İstihdamı Hakkında Yönetmelik”. 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik”. 27.01.2005 tarih ve 1059 sayılı Sağlık Bakanlığının Portör Muayenelerine Esas Laboratuvar Tetkikleri 2005/9 Genelgesi. - İş Yeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik (Resmi Gazete tarih ve sayısı:10.08.2005, 25902) Yerinde yapılan inceleme ve araştırmalar.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 4282 ISO 5527 :2001;  TS 7036 :2002;  TS 13346 :2008;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu : Siyah-Beyaz
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 9
Fiyatı : 81,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-