Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Detayı
Geri |< << >> >|
TÜRK STANDARDI
TS No : TS 13457      
Kabul Tarihi : 5.04.2011
Konfirme Tarihi : 12.03.2018
Hazırlık Grubu : Hizmet Standardları İhtisas Grubu
Doküman Tipi :
Yürürlük Durumu : U (Yürürlükteki Standard/Standard)
Başlık : İş yerleri - Tuz işletmeleri - Genel kurallar
Başlık (İng) : Work places – Salt plant– General rules
Kapsam : Bu standard, tuz işletmelerinin yapısal özellik, işletmecilik, çalışanlar ve teknik donanım ile ilgili genel kurallarını kapsar.
Kapsam (İng) : This standard includes rules for physical characteristics, technical equipment, personel and certification of salt plant
Yararlanılan Kaynak : - 13.06.2010 tarih ve 27610 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu. - 16.11.1997 tarih ve 23172 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi Yönetmeliği” ve ilgili yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair tüm yönetmelikler. - 26.09.2008 tarih ve 27009 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren ”Gıda Güvenliği ve Kalitesinin Denetimi ve Kontrolüne Dair Yönetmelik.” - 10.07.1996 tarih ve 22692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik.” - 17.02.2005 tarih ve 25730 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik.” - 10.07.1996 tarih ve 22692 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Üretim ve Satış Yerleri Hakkında Yönetmelik.” - 23.01.2008 tarih ve 26765 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Tuz Tebliği.” - 25.08.2002 tarihli ve 24857 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Gıda Maddelerinin Genel Etiketleme ve Beslenme Yönünden Etiketleme Kuralları Tebliği.” - 06.02.2009 tarih ve 27133 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Türk Gıda Kodeksi Mikrobiyolojik Kriterler Tebliği.” - 22.12.2003 tarih ve 25324 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Renklendiriciler ve Tatlandırıcılar Dışındaki Gıda Katkı Maddeleri Tebliği.” - 27.01.2005 tarih ve 1059 sayılı Sağlık Bakanlığının portör muayenelerine esas laboratuvar tetkikleri 2005/9 genelgesi. - TS EN ISO 22000 ‘’Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri - Gıda Zincirindeki Tüm Kuruluşlar İçin Şartlar.’’Türk Standardı. - Yerinde yapılan araştırma ve incelemeler.
Uluslararası Karşılıklar : ---
ICS Kodu : 03.080.30 Tüketiciler İçin Hizmetler
Atıf Yapılan STD : TS 933 :2003;  TS 5688 :1988;  TS 7036 :2002;  TS 13346 :2008;  
Cen/Cenelec : -
Dili : tr
Renk Durumu :
Uygulama Durumu : Yürürlükte
Sayfa Sayısı : 5
Fiyatı : 48,00 TL + %8 Kdv
Çakışan Standart Varsa İptal Tarihi (DOW)-