Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 94
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS 3806
Toprak kazı ve taşıma makineleri- Traktörlü açık kasalı skreyper hacim tayini metodu
81,00 TL + %8 KDV
20.09.1982
2 TS 4632
Elekler- Sanayide kullanılan- Metal levhalı delik dizilişinin kodlanması
81,00 TL + %8 KDV
26.11.1985
3 TS 3902
Sürekli mekanik taşıma ekipmanları- Kovalı elevatörlerin sınıflandırılması
81,00 TL + %8 KDV
01.03.1983
4 TS 1943
Yığın halindeki taneli maddelerin sürekli mekanik taşıma ekipmanları-Pnömatik taşımada kullanılan dirseklerin boyutları
48,00 TL + %8 KDV
16.04.1975
5 TS 1944
Sürekli mekanik taşıma ekipmanları - Gezici ve taşınabilir konveyörler - Yapısal özellikler
81,00 TL + %8 KDV
15.04.1975
6 TS 1977
Yığın halindeki taneli maddelerin sürekli mekanik taşıma ekipmanları-Rayda çalışan vagonları boşaltan vagon tumbalarıyla (döner, yandan ve baştan boşaltmalı) ilgili emniyet kuralları
48,00 TL + %8 KDV
24.04.1975
7 TS 5806
Elekler-Sanayide kullanılan-Levha kalınlığı 3 mm ve daha fazla
98,00 TL + %8 KDV
25.04.1988
8 TS 4744
Kahverengi kömürler ve linyitler- Numune alma prensipleri- Rutubet miktarı tayini ve genel analizler için numune hazırlama
98,00 TL + %8 KDV
11.03.1986
9 TS 2088
Sürekli taşıma ekipmanları-Terimler
199,00 TL + %8 KDV
15.10.1975
10 TS 3013
Sürekli mekanik taşıma ekipmanları-Yığın halindeki taneli maddeleri sınıflandırma ve simgeleme
81,00 TL + %8 KDV
23.02.1978
11 TS 3014
Yığın halindeki taneli maddeler için sürekli mekanik taşıma ekipmanları-Pnömatik taşımada kullanılan hortum ve bağlantı parçaları ile ilgili güvenlik kuralları
48,00 TL + %8 KDV
23.02.1978
12 TS 2270
Yığın halindeki taneli maddelerin sürekli taşıma ekipmanları-Havalı kızak
48,00 TL + %8 KDV
24.03.1976
13 TS 6642
Maden makineleri-Arkası düz, derin elevatör kovasının ana boyutları
48,00 TL + %8 KDV
07.03.1989
14 TS 10090
Endüstriyel elekler ve eleme-Terimler
98,00 TL + %8 KDV
06.04.1992
15 TS 10264
Radyoaktif cevherler-Konteynerde (kablarda)-Cevherlerin tenörlerinin tesbiti ve ayrılması için donanım
81,00 TL + %8 KDV
21.04.1992
16 TS 10450
Manyetit-Kömür hazırlamada kullanılan-Deney metotları
133,00 TL + %8 KDV
10.11.1992
17 TS 7499
Elekler-Sanayide kulanılan-Levha kalınlığı 3 mm'den az
98,00 TL + %8 KDV
17.10.1989
18 TS 10522
Manganez ve krom cevherleri - Rutubet tayini kesinliğinin deneysel metotlarla kontrolü
81,00 TL + %8 KDV
08.12.1992
19 TS 13834
Üleksit - Sanayide kullanılan
98,00 TL + %8 KDV
27.04.2018
20 TS 13809
Taşkömürü - Isınma amacıyla kullanılan
98,00 TL + %8 KDV
15.01.2018 22
21 TS 2289
Linyitlerin toplam rutubet miktarı ve katran verimlerine göre sınıflandırması
48,00 TL + %8 KDV
09.04.1976
22 TS 2693
Madencilik terimleri-Delme ve patlatmada kullanılan
81,00 TL + %8 KDV
21.04.1977
23 TS 2695
Madencilik terimleri-Drenajda kullanılan
48,00 TL + %8 KDV
21.04.1977
24 TS 2746
Seramik yapımında kullanılan killer-Serbest nem miktarı tayini
48,00 TL + %8 KDV
28.04.1977
25 TS 2904
Madencilikte kullanılan vinil kaplanmış kumaştan yapılan havalandırma boruları
98,00 TL + %8 KDV
08.12.1977
26 TS 2943
Kömür damarlarından sondaj ile numune alma
149,00 TL + %8 KDV
23.01.1978
27 TS 3354
Boksit cevherlerinden numune alma
98,00 TL + %8 KDV
12.04.1979
28 TS 3496
Öğütülmüş cevher numunelerinin özgül yüzey alanlarının tayini
81,00 TL + %8 KDV
15.10.1980
29 TS 3657
Kurşun ve çinko cevherlerinden numune alma
48,00 TL + %8 KDV
18.09.1981
30 TS 3764
Beton bloklar-Maden ocakları-Yeraltı yol tahkimatında kullanılan
81,00 TL + %8 KDV
13.04.1982
1234


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record