Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 240
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS 3614
Alüminyum üretiminde kullanılan sodyum florür-Çözünebilir sülfatlar miktarı tayini-Türbidimetrik metot
57,00 TL + %10 KDV
02.07.1981
2 TS 3615
Alüminyum üretiminde kullanılan sodyum florür-Klorür miktarı tayini-Türbidimetrik metot
57,00 TL + %10 KDV
02.07.1981
3 TS 3616
Alüminyum üretiminde kullanılan sodyum florür-Demir miktarı tayini-Fotometrik 1,10-Fenantrolin metodu
57,00 TL + %10 KDV
02.07.1981
4 TS 3617
Alüminyum üretiminde kullanılan sodyum florür-Silis miktarı tayini-İndirgenmiş molibdosilikat spektrofotometrik metodu
97,00 TL + %10 KDV
02.07.1981
5 TS 7923
Sanayide kullanılan kimyasal ürünler-Klorür iyonları tayini için genel metot-Potansiyometrik metot
117,00 TL + %10 KDV
15.02.1990
6 TS 4532
Magnezyum alaşımları- Toryum tayini- Titrimetrik metot
97,00 TL + %10 KDV
07.06.1985
7 TS 4537
Plastik borular- Plastikleştirici katılmamış polivinil klorür (pvc) borular (içme suyu için)- Kurşun ve kalayın ekstrakte edilebilirliği deney metodu
57,00 TL + %10 KDV
07.06.1985
8 TS 5473
Sanayide kullanılan poliglikoller-Hidroksil sayısı tayini-Ftalik anhidrid esterleştirme metodu
97,00 TL + %10 KDV
23.02.1988
9 TS 4557
Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Krom tayini - Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot
97,00 TL + %10 KDV
26.09.1985
10 TS 1873
Doğal ve yapay kriyolit alüminyum miktarı tayini atomik absorbsiyon metodu
57,00 TL + %10 KDV
19.03.1975
11 TS 3702
Laboratuvar cam kapları-Pipetler-Renk kodlaması
57,00 TL + %10 KDV
26.01.1982
12 TS 5576
Gaz halindeki halojenli hidrokarbonlar (sıvılaştırılmış gazlar) - Numune alma
97,00 TL + %10 KDV
14.03.1988
13 TS 5579
Krom cevherleri-Analitik numunelerde higroskopik nem muhtevası tayini-Gravimetrik metot
57,00 TL + %10 KDV
14.03.1988
14 TS 5606
Yüzey aktif maddeler-Deterjanlar-Asidik ortamda hidrolize dayanıklı anyonik aktif madde (eser miktarda) tayini
57,00 TL + %10 KDV
15.03.1988
15 TS 5607
Yüzey aktif maddeler-Deterjanlar-Alkali şartlarda hidrolizlenebilen anyonik aktif maddeler-Hidrolizlenebilen ve hidrolizlenemeyen anyonik aktif madde tayini
57,00 TL + %10 KDV
15.03.1988
16 TS 5608
İyonik olmayan yüzey aktif maddeler-Polietilen glikollerin ve iyonik olmayan aktif maddelerin tayini-Weibull metodu
97,00 TL + %10 KDV
15.03.1988
17 TS 5649
Bakır ve bakır alaşımları-Çinko tayini-Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot
97,00 TL + %10 KDV
28.03.1988
18 TS 4630
Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Titan tayini- Diantiprilmetan ile fotometrik metot
97,00 TL + %10 KDV
26.11.1985
19 TS 5783
Eteri yağlar-Buharlaştırma bakiyesinin kantitatif tayini
57,00 TL + %10 KDV
26.04.1988
20 TS 5786
Yüzey aktif maddeler-Alkalinite tayini-Titrimetrik metot
57,00 TL + %10 KDV
26.04.1988
21 TS 4675
Sanayide kullanılan sodyum hekzafluorosilikat- Fosfat tayini- Molibdovanadat ile spektrofotometrik metot
57,00 TL + %10 KDV
21.01.1986
22 TS 5787
Yüzey aktif maddeler-İnorganik sülfat tayini-Titrimetrik metot
97,00 TL + %10 KDV
26.04.1988
23 TS 5790
Refrakter tuğlalar-Boyutlar-Kısım 4-Elektrik ark ocakları için kubbe tuğlaları
117,00 TL + %10 KDV
26.04.1988
24 TS 8079
Alüminyum üretiminde kullanılan karbonlu maddeler- Kalsine edilmiş kok ve kalsine edilmiş karbonlu mamuller -Yoğunluk tayini- Ksilenle piknometrik metot
97,00 TL + %10 KDV
06.03.1990
25 TS 4677
Sanayide kullanılan ftalat esterleri- Deney metotları- Genel
57,00 TL + %10 KDV
18.02.1986
26 TS 3991
Kriyolit (doğal ve yapay)- Sodyum tayini- Alev emisyon ve atomik absorpsiyon spektrofotometrik metotlar
97,00 TL + %10 KDV
31.05.1983
27 TS 3992
Alüminyum ve alüminyum alaşımları- Nikel tayini-Atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot
97,00 TL + %10 KDV
31.05.1983
28 TS 4705
Sanayide (gıda sanayii dahil) kullanılan fosforik asit ve sodyum fosfatlar- Flor tayini- Alizarin komplekson ve lantan nitrat ile fotometrik metot
97,00 TL + %10 KDV
18.02.1986
29 TS 5819
Mangan cevherleri ve konsantreleri kimyasal analiz metotları genel kurallar
57,00 TL + %10 KDV
29.04.1988
30 TS 5820
Eteri yağlar-Karbonil indisi tayini-Serbest hidroksilamin metodu
97,00 TL + %10 KDV
29.04.1988
12345678


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record