Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 254
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS 5407
Yüzey aktif maddeler-Kalsiyum sabununu dispers etme gücünün tayini asidimetrik metot (modifiye schönfeldt metodu)
81,00 TL + %8 KDV
22.12.1987
2 TS 5511
Mangan cevherleri ve konsantreleri -Alüminyum, bakır, kurşun ve çinko tayini- Alev atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot
98,00 TL + %8 KDV
01.03.1988
3 TS 7969
Alüminyum üretiminde kullanılan karbonlu maddeler-Kalsine edilmiş kok-Görünür yağ muhtevası tayini-Isıtma metodu
81,00 TL + %8 KDV
20.02.1990
4 TS 1872
Alüminyum elde edilmesinde kullanılan alüminyum oksit adsorpsiyon indisi tayini
48,00 TL + %8 KDV
19.03.1975
5 TS 5643
Yağlama greslerinin su püskürtülmesine karşı direncinin tayini
81,00 TL + %8 KDV
22.03.1988
6 TS 2840
Sanayide kullanılan kükürtte 80 derece ağırlık kaybı tayini
48,00 TL + %8 KDV
30.06.1977
7 TS 5715
Yağlama sıvılarının aşınmayı önleme özelliklerinin tayini (dört bilya metodu)
48,00 TL + %8 KDV
12.04.1988
8 TS 4639
Uçak türbini yakıtının gümüş üzerinde yaptığı korozyonun tayini (gümüş şerit metodu)
81,00 TL + %8 KDV
26.11.1985
9 TS 4659
Sanayide kullanılan sodyum hekzafluorosilikat- 105 derecede kütle kaybı tayini
48,00 TL + %8 KDV
24.12.1985
10 TS 1929
Sanayide kullanılan susuz hidrojen fluorür numune alma
81,00 TL + %8 KDV
16.04.1975
11 TS 8894
Kimyasal mamuller - Sanayide kullanılan numune alma terimleri
133,00 TL + %8 KDV
05.03.1991
12 TS 1933
Sanayide kullanılan fosforik asit sülfat miktarı tayini imdirgeme ve titrimetrik metot
48,00 TL + %8 KDV
16.04.1975
13 TS 4031
Kriyolit (doğal ve yapay ) ve sanayide kullanılan alüminyum florür- Fosfor tayini- İndirgenmiş molibdofosfat ile fotometrik metot
48,00 TL + %8 KDV
12.09.1983
14 TS 5850
Sanayide kullanılan amonyak çözeltisi - Amonyak tayini - Titrimetrik metot
48,00 TL + %8 KDV
29.04.1988
15 TS 5862
Sanayide kullanılan sodyum tripolifosfat ve sodyum pirofosfat-Toplam fosfor (v) oksit muhtevası tayini-Kinolin fosfomolibdat gravimetrik metod
48,00 TL + %8 KDV
29.04.1988
16 TS 5867
Eteri yağlar (tersiyer alkolleri ihtiva eden) -Serbest alkollerin tayini-Asetillemeden sonra ester indisi tayin metodu
48,00 TL + %8 KDV
29.04.1988
17 TS 2916
Sanayide kullanılan susuz hidrojen fluorürde karl fischer metodu ile su miktarı tayini
81,00 TL + %8 KDV
19.01.1978
18 TS 4134
Mamul deriler- Azot ve deri maddesi tayini- Titrimetrik metot
48,00 TL + %8 KDV
19.03.1985
19 TS 4775
Sanayide kullanılan sülfürik asit ve oleum- Kül tayini- Gravimetrik metot
48,00 TL + %8 KDV
01.04.1986
20 TS 4780
Sanayide kullanılan sülfürük asit ve oleum- Kükürt dioksit tayini- İyodometrik metot
81,00 TL + %8 KDV
01.04.1986
21 TS 1145
Sanayide kullanılan sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit-Silis tayini (kinolin-Silikomolibdik kompleksi gravimetrik metodu)
48,00 TL + %8 KDV
04.04.1972
22 TS 4835
Sanayide kullanılan sülfürik asit- Sülfürik asit konsantrasyonu tayini- Yoğunluk ölçme metodu
48,00 TL + %8 KDV
28.04.1986
23 TS 1207
Sanayide kullanılan sodyum hidroksit ve potasyum hidroksit-Suda çözünmeyen madde miktarı tayini
48,00 TL + %8 KDV
01.11.1972
24 TS 4881
Boyalar ve vernikler- Çözünebilir metal tayini- Baryum tayini- Alev atomik emisyon spektrometrik metot
81,00 TL + %8 KDV
26.05.1986
25 TS 6302
Alüminyum cevherleri-Laboratuvar numunelerinde higroskopik rutubet tayini-Gravimetrik metot
48,00 TL + %8 KDV
03.01.1989
26 TS 6341
Yağlama greslerinden santifüjleme ile ayrışan yağ miktarının tayini (Koppers Metodu)
81,00 TL + %8 KDV
10.01.1989
27 TS 4315
Boya ve vernikler-Geniş yüzeylere fırça ile uygulanabilirlik deneyi
98,00 TL + %8 KDV
11.02.1992
28 TS 4340
Sanayide kullanılan etil alkol- Deney metotları- Permanganat zamanı tayini
48,00 TL + %8 KDV
20.11.1984
29 TS 8318
Yüzey aktif maddeler - Sülfatlanmış etoksillenmiş alkoller ve alkilfenollar - Ortalama bağıl molekül kütlesi tayini
81,00 TL + %8 KDV
10.04.1990
30 TS 8320
Sanayide kullanılan sıvılaştırılmış susuz amonyak- Numune alma- Analiz numunesi alınması
48,00 TL + %8 KDV
10.04.1990
123456789


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record