Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 104
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS 7910
Plastikleştirilmemiş polivinilklorür (pvc) basınç boruları ve bağlantı elemanları, metrik seri - Flanş boyutları
15,00 TL + %8 KDV
13.02.1990
2 TS 8012
Ferrotitanyum- Titanyum tayini- Titrimetrik metot
25,00 TL + %8 KDV
27.02.1990
3 TS 2839
Sanayide kullanılan kükürtte 850 derece - 900 derece de kül ve 200 derece de kalıntı miktarları tayini
15,00 TL + %8 KDV
06.10.1977
4 TS 4656
Sanayide kullanılan sodyum hidroksit- Civa tayini- Alevsiz atomik absorpsiyon spektrofotometrik metot
30,00 TL + %8 KDV
24.12.1985
5 TS 8091
Doğalgaz boru hattı donanımı- Bakım kuralları
25,00 TL + %8 KDV
08.03.1990
6 TS 4024
Nikel ve nikel alaşımlarının kimyasal analiz metotları- Toplam karbon tayini- Yakma gravimetrik metodu
25,00 TL + %8 KDV
13.09.1983
7 TS 5851
Sanayide kullanılan amonyak çözeltisi -105 derecede buharlaşma bakiyesi tayini - Gravimetrik metot
15,00 TL + %8 KDV
30.04.1988
8 TS 2929
Sanayide kullanılan fosforik asitte (gıda maddeleri dahil) alev atomik absorpsiyon metodu ile kalsiyum miktarı tayini
25,00 TL + %8 KDV
20.01.1978
9 TS 2102
Melamin (sanayide kullanılan)
25,00 TL + %8 KDV
15.10.1975
10 TS 8258
Plastikleştirici katılmamış polivinil klorür (pvc-U)den yapılmış vanalar - Basınçlı borular için - Temel boyutlar - Metrik seriler
25,00 TL + %8 KDV
03.04.1990
11 TS 6453
Metilmetakrilat (MMA)
40,00 TL + %8 KDV
31.01.1989
12 TS 1347
Sanayide kullanılan sodyum klorür-Baryum sülfat gravimetrik metodu ile sülfat miktarı tayini
25,00 TL + %8 KDV
25.04.1973
13 TS 9166
Bakır ve bakır alaşımları- Arsenik tayini- Spektrofotometrik metot
25,00 TL + %8 KDV
09.04.1991
14 TS 9194
Demir (III) oksit- Ferrit üretiminde kullanılan
40,00 TL + %8 KDV
10.04.1991
15 TS 8454
Pvc eldivenler - Evlerde kullanılan
40,00 TL + %8 KDV
14.04.1990
16 TS 1397
Plastikler-Endüstriyel enerji frekanslarında dielektrik delinme gerilimi ve dielektrik dayanımı tayini
25,00 TL + %8 KDV
11.04.1973
17 TS 9223
Hortumlar, yangın söndürmede kullanılan - Sürtünmeyle aşınma derecesinin tayini
15,00 TL + %8 KDV
11.04.1991
18 TS 10261
Plastikler-Cam altında gün ışığına, normal hava şartlarına veya sun'i ışığa maruz bırakıldıklarında renginde ve özelliklerinde meydana gelen değişikliklerin tayini
25,00 TL + %8 KDV
22.04.1992
19 TS 10342
Polietilen torbalar, genel amaçlı
25,00 TL + %8 KDV
07.07.1992 5
20 TS 1446
Sıvılaştırılmış petrol gazlarının (lpg)- Depolama kuralları
45,00 TL + %8 KDV
25.05.1998 128
21 TS 2425
Demir ve çeliklerin kimyasal analiz metotları tungsten miktarı tayini
30,00 TL + %8 KDV
21.10.1976
22 TS 7147
Alüminyum üretiminde kullanılan karbonlu maddeler-Elektrod yapımı için zift-Kül tayini
25,00 TL + %8 KDV
11.05.1989
23 TS 3334
Beyaz seramik yapımında kullanılan killerde demir-3-Oksit miktarı tayini için kimyasal analiz yöntemi
15,00 TL + %8 KDV
29.03.1979
24 TS 7284
Ferrosilikon - Alüminyum tayini - Alev atomik absorpsiyon spektrometrik metot
25,00 TL + %8 KDV
30.05.1989
25 TS 2486
Sanayide kullanılan sodyum florür suda çözünmeyen madde miktarı tayini
15,00 TL + %8 KDV
16.12.1976
26 TS 2487
Sanayide kullanılan sodyum florür-Rutubet miktarı tayini
15,00 TL + %8 KDV
16.12.1976
27 TS 3437
Plastikler-Genel amaçlı pvc reçineleri-Sıcak plastikleştirici absorpsiyonu tayini
25,00 TL + %8 KDV
08.11.1979
28 TS 9412
Plastikler - Asetal (pom) - Ekstrüzyon ve kalıplama maddeleri
30,00 TL + %8 KDV
21.05.1991
29 TS 7545
Alüminyum üretiminde kullanılan karbonlu materyaller-Elektrotlar için pitch kinolinde çözünmeyen madde muhtevası tayini
25,00 TL + %8 KDV
31.10.1989
30 TS 9568
Lastikler - Geri dönme esnekliğinin tayini
40,00 TL + %8 KDV
19.11.1991
1234


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record