Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 526
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 818-1+A1
Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 1: Genel kabul şartları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
16.04.2009
2 TS EN 13977
Demiryolu uygulamaları - Demiryolu - Yapım ve bakım amaçlı hareketli makinalar ve vargel arabaları için güvenlik kuralları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
27.12.2012
3 TS EN ISO 11201
Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
14.06.2012
4 TS EN ISO 11680-1
Orman makinaları - Sırığa monte edilen motorlu budayıcılar için güvenlik kuralları ve deney işlemi - Bölüm 1: İçten yanmalı motorla teçhiz edilmiş makinalar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
10.04.2013
5 TS EN 500-1+A1
Seyyar (mobil) yol inşaat makinaları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kurallar
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
12.01.2011
6 TS EN 1010-2+A1
Makinalarda güvenlik - Baskı ve kağıt dönüştürme makinalarının tasarım ve yapımı için güvenlik kuralları - Bölüm 2: Ön pres makinaları dahil baskı ve laklama makinaları
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,2006/42/EC
12.01.2011
7 TS EN 12198-1+A1
Makinalarda güvenlik - Makina tarafından yayılan ışımadan oluşan riskin değerlendirilmesi ve azaltılması - Bölüm 1: Genel prensipler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
02.01.2014
8 TS EN ISO 3746
Akustik - Gürültü kaynaklarının ses gücü seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak belirlenmesi - Yansıtıcı bir düzlem üzerinde çevreleyici bir ölçüm yüzeyinin kullanıldığı gözlem yöntemi
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
12.04.2011
9 TS EN ISO 14738
Makinalarda güvenlik - Makinalarda bulunan çalışma alanlarının tasarımı için antropometrik gerekler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
28.04.2009
10 TS EN 13411-4
Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik -Bölüm 4: Metal ve reçine ile soketleme
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
22.11.2011 3
11 TS EN ISO 2151
Akustik – Kompresörler ve vakum pompalar için gürültü deney kodu - Mühendislik yöntemi (Derece 2)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
09.04.2009
12 TS EN 931+A2
Ayakkabı imalât makinaları- Kalıplama makinaları- Güvenlik kuralları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
16.04.2014
13 TS EN 60335-2-72 (İptal Standard) [Uyarı]
Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-72: Ticari olarak kullanılan otomatik zemin işleme makinaları için özel kurallar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
05.04.2011
14 TS EN ISO 3745
Akustik - Gürültü kaynaklarına ait ses güç seviyelerinin ve ses enerji seviyelerinin ses basıncı kullanılarak tayini - Yankısız ve yarı yankısız odalar için kesinlik yöntemleri (ISO 3745:2012)
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
05.06.2012
15 TS EN 12198-2+A1
Makinalarda güvenlik - Makinaların yaydığı ışıma nedeniyle oluşan risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması - Bölüm 2: Işıma yayılımını ölçme işlemi
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
02.01.2014
16 TS EN 1804-3+A1
Yeraltı maden makinaları - Hidrolik tahrikli tavan tahkimatları için güvenlik kuralları - Bölüm 3: Hidrolik kontrol sistemleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
29.03.2011
17 TS EN ISO 11806-2
Tarım ve orman makinaları - Taşınabilir, elle tutulan, motorlu çalı kesiciler ve ot biçiciler için güvenlik kuralları ve deney işlemi - Bölüm 2: Sırta asılır güç ünitesi ile kullanılan makinalar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
25.04.2013
18 TS EN 60335-2-69 (İptal Standard) [Uyarı]
Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-69: Ticarî olarak kullanılan elektrikle çalışan fırçası bulunan, ıslak ve kuru emmeli elektrik süpürgeleri için özel kurallar
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
12.01.2011
19 TS EN 1501-4
Çöp toplama taşıtları ve bunlara bağlı kaldırma araçları - Genel şartlar ve güvenlik şartları - Bölüm 4: Çöp toplama taşıtları için gürültü deney kodu
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
05.06.2012
20 TS EN 842+A1
Makinalarda güvenlik - Görsel tehlike sinyalleri - Genel özellikler, tasarım ve deney metotları
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
25.04.2013
21 TS EN ISO 11681-2
Orman makinaları - Zincirli el testeresi - Güvenlik kuralları ve deney işlemi - Bölüm 2: Ağaç kesiminde kullanılan zincirli testereler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
13.02.2014
22 TS 7936 EN 60335-2-40/A11
Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2- 40: Elektrikli ısı pompaları, iklimlendirme cihazları ve nem alıcılar için özel kurallar
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC,2006/42/EC
16.01.2006
23 TS EN 818-7+A1
Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - Bölüm 7: İnce toleranslı caraskal zinciri, kalite sınıfı t (tip t, tip dat ve tip dt)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
16.04.2009
24 TS EN ISO 11688-1
Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makina ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 1: Planlama
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
12.01.2011
25 TS EN 61310-2
Makinalarda güvenlik - Gösterim, işaretleme ve harekete geçirme - Bölüm 2: İşaretleme ile ilgili özellikler
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC,2006/42/EC
03.12.2008
26 TS EN 614-2+A1
Makinalarda güvenlik - Ergonomik tasarım prensipleri - Bölüm 2: Makinaların tasarımı ile iş görevleri arasındaki etkileşimler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
25.04.2013
27 TS EN 818-4+A1
Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 4: Zincir sapanlar - Kalite sınıfı 8
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
16.04.2009
28 TS EN 60335-2-68 (İptal Standard) [Uyarı]
Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-68: Ticarî olarak kullanılan püskürtücü emici makinalar için özel kurallar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
05.04.2011
29 TS EN ISO 11204
Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - Bir iş istasyonundaki ve doğru çevresel düzeltmeler uygulanmış belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
12.04.2012
30 TS EN 15163
Doğal taşların çıkartılması ve işlenmesi için makina ve tesisler - Güvenlik - Elmaslı tel kesme makinaları için kurallar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
25.04.2013
12345678910...


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 1218-2+A1
Ağaç işleme makinalarında güvenlik-Zıvana makinaları-Bölüm 2: Zincir beslemeli çift taraf zıvana ve/veya profil açma makinaları
Direktif:2006/42/EC
2 TS EN 13985+A1
Takım tezgâhları –Giyotin Makas - Güvenlik
Direktif:2006/42/EC
3 TS EN 14958+A1
Gıda işleme makinaları – İrmik ve un öğütme ve işleme makinaları -Güvenlik ve hijyen kuralları
Direktif:2006/42/EC
4 TS EN 15954-2
Demiryolu uygulamaları - Parça - Treyler ve ilgili ekipmanlar - Bölüm 2: Genel güvenlik gereksinimlerini
Direktif:2006/42/EC
5 TS EN 60745-2-19/tst A1
Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
6 tst EN 50571
Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Ticari elektrikli çamaşır makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
7 TS EN 1915-4+A1
Hava yer destek donanımı - Genel kurallar - Bölüm 4: Gürültü ölçme metotları ve azaltma
Direktif:2006/42/EC
8 TS EN 14033-3+A1
Demiryolu uygulamaları - Ray hattı - Ray üzeri yapı ve bakım makinaları - Bölüm 3:Genel güvenlik özellikleri
Direktif:2006/42/EC
9 TS EN 15955-2
Demiryolu uygulamaları - Parça - Demonte makineleri ve ilgili ekipmanlar - Bölüm 2: Genel güvenlik gereksinimlerini
Direktif:2006/42/EC
10 tst EN ISO 10218-2
Robotlar ve robotik aygıtlar — Endüstriyel robotlar için güvenlik gereklilikleri — Bölüm 2: Robot Sistemleri ve tümleştirme (ISO
Direktif:2006/42/EC
11 tst EN 60335-2-77
Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-77: Şebekeden çalıştırılan yaya kontrollü çim biçme makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
12 TS EN 12312-6+A1
Uçak yer destek donanımı - Özel kurallar - Bölüm 6: Buz çözücüler ve buz çözme/buz giderme donanımı"
Direktif:2006/42/EC
13 tst EN 14043
Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Birleşik hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları
Direktif:2006/42/EC
14 TS EN 12312-9:2013
Uçak yer destek donanımı - Özel kurallar - Bölüm 9: Konteyner/palet yükleyicileri
Direktif:2006/42/EC
15 TS EN 14492-2+A1/AC
Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar - Bölüm 1: Güç tahrikli vinçler
Direktif:2006/42/EC
16 tst EN 61496-1
Makinalarda güvenlik - Elektriğe duyarlı koruma donanımı - bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
Direktif:2006/42/EC
17 tst EN 50570
Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Ticari elektrikli çamaşır kurutma makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
18 TS EN 14492-2+A1
Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar - Bölüm 2: Güç tahrikli ceraskallar
Direktif:2006/42/EC
19 TS EN 15700
Kış sporları ve serbest kullanım için konveyör bandlarının güvenliği
Direktif:2006/42/EC
20 tst EN 60745-2-19
Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
21 TS EN ISO 3411
İnşaat ve kazı makinaları-Operatörlerin fiziki ölçüleri ve operatör bölmesinin en küçük ölçüleri
Direktif:2006/42/EC