Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 532
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 60335-2-47
Güvenlik kuralları-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2-47 ticari amaçla kullanılan elektrikli kaynatma tavaları için özel kurallar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC,2006/42/EC
27.09.2005 2
2 TS EN 1550+A1
Makinalar - Makina parçalarının güvenliği - İş parçasını tutan ayna ayaklarının tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
31.01.2012
3 TS EN 547-3+ A1
Makinalarda güvenlik - İnsan vücudu ölçüleri - Bölüm 3: Antropometrik veriler
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
13.02.2014
4 TS EN 1005-1+A1
Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 1: Terimler ve tarifler
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
02.01.2014
5 TS EN 1005-3+A1
Makinalarda güvenlik - İnsanın fiziksel performansı - Bölüm 3: Makinanın çalıştırılması için tavsiye edilen kuvvet sınırları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
18.01.2010
6 TS EN ISO 11201
Akustik - Makina ve donanımdan yayılan gürültü - İhmal edilebilir düzeydeki çevresel düzeltmelerle yansıtıcı bir düzlem üzerinde esas olarak açık bir alandaki iş mahallinde ve belirtilen diğer konumlardaki emisyon ses basınç seviyelerinin tayini
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
14.06.2012
7 TS EN 500-2+A1
Seyyar (mobil) yol inşaat makinaları - Güvenlik - Bölüm 2: Yol düzeltme makinaları için özel kurallar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
12.01.2011
8 TS EN 12198-2+A1
Makinalarda güvenlik - Makinaların yaydığı ışıma nedeniyle oluşan risklerin değerlendirilmesi ve azaltılması - Bölüm 2: Işıma yayılımını ölçme işlemi
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
02.01.2014
9 TS EN 1265+A1
Makinalarda güvenlik - Döküm makinaları ve donanımları için gürültü deney kodu
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
14.06.2012
10 TS EN ISO 11688-1
Akustik - Düşük gürültü seviyesine sahip makina ve donanımın tasarımı için tavsiye edilen uygulama - Bölüm 1: Planlama
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
12.01.2011
11 TS EN 12978+A1
Kapılar ve girişler - Endüstriyel ve ticari alanlar ile garajlarda kullanılan - Güç ile çalışan kapılar ve girişler için emniyet tertibatı - Kurallar ve deney yöntemleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
01.03.2010
12 TS EN 13414-1+A2/T1
Çelik tel halat sapanlar - Güvenlik - Bölüm 1: Genel kaldırma uygulamaları için sapanlar
Tadiller ücretsizdir
Direktif:2006/42/EC
10.04.2013
13 TS EN 60745-2-3
Elle tutulan, motorla çalışan elektrikli aletler – Güvenlik - Bölüm 2-3: Taşlayıcılar, parlatıcılar ve disk tipi zımparalar için özel kurallar (IEC 60745-2-3:2006, değiştirilmiş + A1:2010, değiştirilmiş + A1:2010/düzeltme Şubat 2011)
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
22.11.2011
14 TS EN 1673+A1
Gıda işleme makinaları - Döner raflı fırınlar - Güvenlik ve hijyen kuralları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
31.01.2012 9
15 TS EN 609-1+A2 [Uyarı]
Tarım ve orman makinaları - Odun yarıcılarda güvenlik - bölüm 1: Kamalı yarıcılar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
22.03.2010
16 TS EN 415-3+A1
Ambalâjlama makinaları - Güvenlik - bölüm 3: Şekillendirme, doldurma ve kapatma makinaları
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
05.06.2012 1
17 TS EN 12854+A1
Gıda işleme makinaları - Kollu karıştırıcılar - Güvenlik ve hijyen kuralları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
21.02.2013
18 TS EN ISO 14122-1/A1 [Uyarı]
Makinalarda güvenlik - Makinalara daimi erişme vasıtaları - bölüm 1: İki seviye arasındaki sabit erişme vasıtalarının seçimi - Tadil 1
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
27.12.2012
19 TS EN ISO 14122-3/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Makinalarda güvenlik - Makinalara daimi erişme vasıtaları - bölüm 3: Normal merdivenler, basamaklı merdivenler ve korkuluklar -
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
10.04.2013
20 TS EN 60745-1/A11 [Uyarı]
Elle tutulan, motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - bölüm 1: Genel kurallar
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
22.11.2011
21 TS EN 60335-2-49:2005
Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-49: Ticarî amaçla kullanılan elektrikli sıcak dolaplar için özel kurallar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC,2006/42/EC
07.11.2005
22 TS EN 1677-2+A1
Sapan bileşenleri - Güvenlik - bölüm 2: Mandallı, dövme çelik kaldırma kancaları, kalite sınıfı 8
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
11.02.2009
23 TS EN 1677-3+A1
Sapan bileşenleri - Güvenlik - bölüm 3: Kendinden kilitlemeli dövme çelik kancalar - Kalite sınıfı 8
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
11.02.2009
24 TS EN 1093-9+A1
Makinalarda güvenlik - Hava ile taşınan tehlikeli maddelerin emisyonunun değerlendirilmesi - Bölüm 9: Kirletici madde konsantrasyon parametresi, oda metodu
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
25.04.2013
25 TS EN ISO 11145 (İptal Standard) [Uyarı]
Optik ve fotonik - Lazerler ve lazerle ilgili donanımlar – Terimler ve semboller (ISO 11145:2006)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
16.04.2014
26 TS EN ISO 9902-4 (İngilizce Metin)
Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu- Bölüm 4: Doldurma ve örnek ön hazırlık makinaları
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:2006/42/EC
28.11.2001
27 TS EN 818-1+A1
Kısa baklalı zincir - Kaldırma amaçları için - Güvenlik - bölüm 1: Genel kabul şartları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
16.04.2009
28 TS EN 1028-2+A1
Yangın söndürme pompaları - Yangın söndürmede kullanılan başlatıcılı (primer) santrifüjlü pompalar - Bölüm 2: Genel ve güvenlik kurallarının doğrulanması
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC
25.03.2009
29 TS EN 626-1+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Makinelerde güvenlik-Makinelerden yayılan tehlikeli maddelerin sağlığa zararlı olma rizikolarının azaltılması-Bölüm 1: Makine imalatçıları için prensipler ve özellikler
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/42/EC,98/37/EC
13.03.2013
30 TS EN ISO 9902-7 (İngilizce Metin)
Tekstil makinaları- Gürültü deney kodu bölüm 7: Boya ve apre makinaları
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:2006/42/EC
28.11.2001
12345678910...


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 60745-2-19/tst A1
Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
2 tst EN 50571
Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Ticari elektrikli çamaşır makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
3 TS EN 1218-2+A1
Ağaç işleme makinalarında güvenlik-Zıvana makinaları-Bölüm 2: Zincir beslemeli çift taraf zıvana ve/veya profil açma makinaları
Direktif:2006/42/EC
4 tst EN 50636-2-92
Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-92: Yaya kumandalı, şebeke elektriği ile çalışan çim kazıma ve havalandırma makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
5 tst EN 14043
Yangın hizmet kullanımı için yüksek havai tertibatlar - Birleşik hareketli döner tablalı merdivenler - Güvenlik ve performans kuralları ve deney metotları
Direktif:2006/42/EC
6 TS EN 13985+A1
Takım tezgâhları –Giyotin Makas - Güvenlik
Direktif:2006/42/EC
7 TS EN 14492-2+A1
Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar - Bölüm 2: Güç tahrikli ceraskallar
Direktif:2006/42/EC
8 tst EN 50636-2-94
Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-94: Makas tipi ot kesme makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
9 tst EN 61496-1
Makinalarda güvenlik - Elektriğe duyarlı koruma donanımı - bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler
Direktif:2006/42/EC
10 TS EN 15954-2
Demiryolu uygulamaları - Parça - Treyler ve ilgili ekipmanlar - Bölüm 2: Genel güvenlik gereksinimlerini
Direktif:2006/42/EC
11 tst EN 50570
Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Ticari elektrikli çamaşır kurutma makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
12 tst EN 60335-2-77
Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-77: Şebekeden çalıştırılan yaya kontrollü çim biçme makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
13 TS EN 15700
Kış sporları ve serbest kullanım için konveyör bandlarının güvenliği
Direktif:2006/42/EC
14 tst EN 60745-2-19
Elle tutulan motorla çalışan elektrikli aletler - Güvenlik - Bölüm 2-19: Planya tezgahları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
15 TS EN 12312-9:2013
Uçak yer destek donanımı - Özel kurallar - Bölüm 9: Konteyner/palet yükleyicileri
Direktif:2006/42/EC
16 tst EN ISO 10218-2
Robotlar ve robotik aygıtlar — Endüstriyel robotlar için güvenlik gereklilikleri — Bölüm 2: Robot Sistemleri ve tümleştirme (ISO
Direktif:2006/42/EC
17 TS EN 14958+A1
Gıda işleme makinaları – İrmik ve un öğütme ve işleme makinaları -Güvenlik ve hijyen kuralları
Direktif:2006/42/EC
18 TS EN ISO 3411
İnşaat ve kazı makinaları-Operatörlerin fiziki ölçüleri ve operatör bölmesinin en küçük ölçüleri
Direktif:2006/42/EC
19 TS EN 12312-6+A1
Uçak yer destek donanımı - Özel kurallar - Bölüm 6: Buz çözücüler ve buz çözme/buz giderme donanımı"
Direktif:2006/42/EC
20 TS EN 15955-2
Demiryolu uygulamaları - Parça - Demonte makineleri ve ilgili ekipmanlar - Bölüm 2: Genel güvenlik gereksinimlerini
Direktif:2006/42/EC
21 tst EN 50636-2-100
Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-100: Elde taşınarak kullanılan, şebeke elektriği ile çalışan, bahçe hava üfleyicileri, vakumlar ve üfleyiciler/vakumlar için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
22 TS EN 1915-4+A1
Hava yer destek donanımı - Genel kurallar - Bölüm 4: Gürültü ölçme metotları ve azaltma
Direktif:2006/42/EC
23 TS EN 14033-3+A1
Demiryolu uygulamaları - Ray hattı - Ray üzeri yapı ve bakım makinaları - Bölüm 3:Genel güvenlik özellikleri
Direktif:2006/42/EC
24 tst EN 50636-2-91
Güvenlik kuralları – Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-91: Arkasından yürünen ve elde taşınarak kullanılan çim biçme makinaları ile çim kenarı düzeltme makinaları için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
25 TS EN 14492-2+A1/AC
Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar - Bölüm 1: Güç tahrikli vinçler
Direktif:2006/42/EC
26 tst EN 50434
Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için – Şebekede çalışan parçalayıcılar ve kesiciler için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC
27 tst EN 50569
Güvenlik kuralları- Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar -Ticari elektrikli sıkma presleri için özel kurallar
Direktif:2006/42/EC