Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 83
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS 7202 EN 60811-1-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri ortak deney metotları bölüm 1: Genel uygulama kasım 2: Isıl yaşlandırma metotları
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
29.03.1996
2 TS 7422 EN 60811-3-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri ortak deney metotları bölüm 3-Pvc bileşikleri için özel metotlar kısım 1- Yüksek sıcaklıkta basınç deneyi-Çatlamaya karşı dayanıklılık deneyleri
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
02.04.1996
3 TS 7201 EN 60811-1-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri-Ortak deneymetotları bölüm genel uygulama kısım 1: Kalınlığın ve dıştan dışa boyutların ölçülmesi, mekanik özelliklerin tayini deneyleri
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
04.04.1996
4 TS 7423 EN 60811-3-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri - Ortak deney metotları - Bölüm 3: Pvc bileşikler için özel metotlar - Kısım 2: Kütle kaybı deneyi - Isıl kararlılık deneyi
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
05.04.1996
5 TS 7203 EN 60811-1-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrik kablolarının yalıtınm ve kılıf malzemeleri ortak deney metotları, bölüm 1: Genel uygulama kısım 3: Yoğunluğun tayini metotları-Su emme deneyleri-Büzülme deneyi
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
05.04.1996
6 TS 7204 EN 60811-1-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri ortak deney metotları bl.1 genel uygulama kısım 4 düşük sıcaklıktaki deneyler
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
05.11.1996
7 TS 9758 HD 21.3.S3 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan- Bölüm 3: Sabit tesisat için tek damarlı kılıfsız kablolar
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
25.02.1997
8 TS 9760 HD 21.5 S3 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan-Bölüm 5-Bükülgen kablolar (kordonlar)
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
04.03.1997
9 TS HD 21.7 S2 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan bölüm 7: İletken sıcaklığı 90°c olan iç bağlantılar için tek damarlı kılıfsız kablolar
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
25.02.1997
10 TS HD 21.11 S1 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar - Polivinil klorür yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan - Bölüm 11: Aydınlatma armatürleri için kablolar
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
04.03.1997
11 TS HD 21.13 S1 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar - Polivinil klorür yalıtımlı - Beyan gerilimleri en çok 450/750 v olan - Bölüm 13: İki veya daha fazla iletkeni olan yağa dayanıklı pvc kılıflı kablolar
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
28.03.1997
12 TS HD 21.12 S1 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar - Polivinil klorür yalıtımlı - Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan - Bölüm 12: Isıya dayanıklı bükülgen kablolar (kordonlar)
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
28.03.1997
13 TS EN 50090-2-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Ev ve bina elektronik sistemleri (EBES) bölüm 2-2: Sistemin görünümü- Genel teknik özellikler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC), 2004/108/EC(89/336/EEC)
11.04.2001
14 TS 9767 HD 22.6 S2 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar- Kauçuk yalıtımlı- Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan- Bölüm6: Ark kaynak kabloları
81,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
17.04.2000
15 TS EN 50146 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar-Kablo bağları-Elektrik tesisatları için
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
20.01.2003
16 TS EN 60439-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri - Bölüm 3:Vasıfsız personelin eriştiği yerlerde kurulması amaçlanan alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri için belirli özellikler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
22.04.2004
17 TS HD 21.12 S1/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar - Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan- Bölüm 12 : Isıya dayanıklı bükülgen kablolar (kordonlar) tadil 1
48,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
24.02.2004
18 TS EN 60439-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri - Bölüm 2 - Baralı kanal sistemleri için belirli özellikler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
22.04.2004
19 TS HD 21.10 S2 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar-Polivinil klorür yalıtımlı-Beyan gelirimi en cok 450/750 v olan-Bölüm 10:Uzatılabilir uçlar
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
03.02.2003
20 TS 7421 EN 60811-2-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrik ve optik kabloların yalıtım ve kılıf malzemeleri-Ortak deney metotları bölüm 2-1: Elastomerik bileşikler için özel metotlar-Ozona dayanıklılık deneyi-Sıcak çekme deneyi- Mineral yağa daldırma deneyi
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
09.04.2003
21 TS 1056-1 EN 60252-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Kondansatörler-Alternatif akım motorları için bölüm 1: Genel; Performans, deneyler ve beyan değerleri-Güvenlik kuralları-Tesis ve çalıştırma için kılavuz
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
21.04.2003
22 TS 7422 EN 60811-3-1/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrik kablolarının yalıtım ve kılıf malzemeleri - Ortak deney metotları - Bölüm 3 : Pvc bileşikleri için özel metotlar - Kısım 1 : Yüksek sıcaklıkta basınç deneyi - Çatlamaya karşı dayanıklılık deneyleri
48,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
31.03.2005
23 TS EN 50371 (İptal Standard) [Uyarı]
İnsanların maruz kaldığı elektromanyetik alanlarla (10 mhz - 300 ghz) ilgili olarak, düşük güçlü elektronik ve elektrikli aparatların temel kısıtlamalara uygunluğunu göstermek için genel standard - Kamuya ait
81,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC) ,99/5/EC
12.10.2006
24 TS 7423 EN 60811-3-2/A2 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar - Elektrik ve optik kabloların yalıtım ve kılıf malzemeleri - Ortak deney metotları- Bölüm 3-2: Pvc bileşikler için özel metotlar - Kütle kaybı deneyi - Isıl kararlılık deneyi
48,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
31.03.2005
25 TS EN 60439-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri - Bölüm 4: İnşaat şantiyelerindeki üniteler (acs) için belirli özellikler
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
06.04.2006
26 TS EN 60439-2/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Alçak gerilim anahtarlama ve kontrol üniteleri - Bölüm 2: Baralı kanal sistemleri için belirli özellikler
48,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
16.04.2009
27 TS EN 60204-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - bölüm 1: Genel kurallar
247,00 TL + %8 KDV
Direktif:2014/35/EU,73/23/EEC,2006/42/EC
05.04.2011
28 TS EN 60204-1/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - bölüm 1: Genel kurallar
48,00 TL + %8 KDV
Direktif:2014/35/EU,73/23/EEC,2006/42/EC
05.04.2011
29 TS EN 60204-1/AC (İptal Standard) [Uyarı]
Makinalarda güvenlik - Makinaların elektrik donanımı - bölüm 1: Genel kurallar
AC ücretsizdir
Direktif:2014/35/EU,73/23/EEC,2006/42/EC
13.12.2011
30 TS HD 21.15 S1 (İptal Standard) [Uyarı]
Kablolar - Beyan gerilimi en çok 450/750 v olan - Termoplâstik yalıtımlı -Bölüm 15: Halojensiz termoplâstik bileşik yalıtımlı tek damarlı kablolar- Sabit tesis için
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC(73/23/EEC)
28.04.2009
123


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record