Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 493
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS 4900 EN 13240
Sobalar-Katı yakıt yakan-Özellikler ve deney metotları
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
29.04.2003 2
2 TS EN 12094-3
Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı yangın söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 3: El ile tetikleme ve durdurma cihazları için şartlar ve deney metotları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
14.04.2005
3 TS EN 12050-3 [Uyarı]
Atık su terfi tesisleri-Binalar ve yerleşim yerleri için-İnşa ve deney prensipleri-Bölüm 3:Sınırlı uygulamalar için dışkı ihtiva eden atık su terfi tesisleri
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
02.04.2003
4 TS 2717 EN 13139
Agregalar - Harç yapımı için
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
23.03.2005 3
5 TS EN 12094-3 (İngilizce Metin)
Sabit yangın söndürme sistemleri - Gazlı söndürme sistemleri için bileşenler - Bölüm 3 : Elle çekilen ve durdurma cihazları için özellikler ve deney metotları
60,00 EURO  (234,56 TL + %8KDV)
Direktif:89/106/EEC
27.01.2004
6 TS 213-2 EN 13748-2
Terrazo karolar - Dış mekânlarda kullanım için
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
27.09.2005 48
7 TS EN 13970
Su yalıtımı için esnek levhalar-Bitümlü su buharı kontrol tabakaları- tanımlamalar ve özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
22.05.2007
8 TS EN 1158 (İptal Standard) [Uyarı]
Bina donanımı- Kapı düzenleme cihazları- Özellikler ve deney metotları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
14.02.2001
9 TS EN 12094-7
Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 7: CO2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
27.04.2003
10 TS EN 12058 [Uyarı]
Doğal taş mamuller - Döşeme ve merdiven kaplama plâkları - Gerekler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
26.02.2007
11 TS EN 438-7
Dekoratif lâmine levhalar (hpl) - Yüksek basınçta sıkıştırılmış - Termoset reçine esaslı - Bölüm 7: İç ve dış duvarlarla tavanın son işlemleri için kullanılan kompozit paneller (hpl) ve sıkıştırılmış lâminatlar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
23.12.2007
12 TS EN 54-7
Yangın algılama ve alarm sistemleri - Bölüm 7: Duman algılayıcılar - Saçılan ışık, geçen ışık veya iyonlaşma ile çalışan nokta dedektörler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
19.04.2004 2
13 TS EN 12150-2
Cam - Yapılarda kullanılan - Isıl olarak temperlenmiş soda kireç silikat emniyet camı - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
12.10.2006 16
14 TS EN 13491 [Uyarı]
Geosentetik bariyerler - Tüneller ve yer altı yapılarında akışkan bariyeri olarak kullanım için gerekli özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
05.06.2007
15 TS EN 14178-2
Cam - Yapılarda kullanılan - Temel toprak alkali silikat cam mamuller - Bölüm 2: Uygunluk değerlendirmesi/mamul standardı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
20.12.2006
16 TS EN 12259-1+A1/A3
Sabit yangın söndürme sistemleri - Sprinkler ve su püskürtme sistemleri için elemanlar - Bölüm 1: Sprinkler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
26.02.2007
17 TS EN 13492/A1 [Uyarı]
Geosentetik bariyerler - Sıvı atık depolama yerleri, aktarma istasyonları veya ikincil depolarda kullanım için gerekli özellikler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
05.06.2007
18 TS EN 54-3 [Uyarı]
Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları - Ses cihazları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
22.04.2004 1
19 TS EN 1935
Bina hırdavatı- Tek eksenli menteşeler - Özellikler ve deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
29.01.2007 29
20 TS EN 12057 [Uyarı]
Doğal taş mamuller - Modüler karolar - Gerekler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
26.02.2007
21 TS EN 12951
Çatılar için hazır aksesuarlar - Sabit çatı merdivenleri - Mamul özellikleri ve deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
23.12.2007
22 TS EN 1/A1
Sobalar (kat kaloriferi) - Bacalı - Sıvı yakıtlı - Buharlaştırma brülörlü
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
17.04.2008
23 TS EN 12815/A1/AC:2007
Katı yakıt yakan ev tipi pişiriciler - Özellikler ve deney metotları
AC ücretsizdir
Direktif:89/106/EEC
03.04.2008
24 TS EN 13108-4/AC [Uyarı]
Bitümlü karışımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 4: Sıcak silindirlenen asfalt
AC ücretsizdir
Direktif:89/106/EEC
24.06.2010
25 TS EN 13859-1 [Uyarı]
Esnek levhalar - Su yalıtımı için - Alt tabakaların tarifleri ve özellikleri - Bölüm 1: Sürekli olmayan çatı kaplama levhaları için alt tabaka olarak kullanılan
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
22.11.2011
26 TS EN 54-18
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
21.02.2013 2
27 TS EN 54-18/AC
Yangın algılama ve yangın alarm sistemleri - Bölüm 18: Giriş/çıkış cihazları
AC ücretsizdir
Direktif:89/106/EEC
25.04.2013
28 TS EN 12101-2 [Uyarı]
Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
07.02.2005
29 TS EN 681-4
Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan-Malzeme özellikleri-Bölüm 4: Dökme poliüretan sızdırmazlık elemanları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
16.04.2003
30 TS 436 EN 1340
Zemin döşemesi için beton bordür taşları - Gerekli şartlar ve deney metotları
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
29.04.2005 265
12345678910...


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 tst EN 13163+A2
Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Genleştirilmiş polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller - Özellikler
Direktif:89/106/EEC
2 tst EN 50575
Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi
Direktif:89/106/EEC
3 TS EN 442-1
Radyatörler ve konvektörler-Bölüm 1:Teknik özellikler ve kurallar
Direktif:89/106/EEC