Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 493
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 12259-1+A1
Sabit yangın söndürme sistemleri- Sprinkler ve su püskürtme elemanları- Bölüm 1: Sprinkler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
15.04.2002 2
2 TS EN 1155
Bina donanımı - İki yöne açılan otomatik kapılar için elektrikle tahrik edilen açık tutma cihazları - Kurallar ve deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC,305/2011,2004/108/EC
07.11.2005
3 TS EN 13251 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller- Toprak işleri- Altyapı tesisatlarında kullanmak için- Özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:89/106/EEC
28.11.2001
4 TS EN 12101-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 3: Güçle çalışan duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
22.11.2006
5 TS EN 681-3
Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan-Malzeme özellikleri-Bölüm 3: Gözenekli lastik malzemeler
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
16.04.2003
6 TS EN 12101-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Duman ve ısı kontrol sistemleri - Bölüm 2: Doğal duman ve ısı boşaltma vantilâtörleri için özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
07.02.2005
7 TS EN 681-4
Elastomerik contalar-Pis su ve drenaj uygulamalarındaki boru bağlantılarında kullanılan-Malzeme özellikleri-Bölüm 4: Dökme poliüretan sızdırmazlık elemanları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
16.04.2003
8 TS 436 EN 1340
Zemin döşemesi için beton bordür taşları - Gerekli şartlar ve deney metotları
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
29.04.2005 259
9 TS EN 858-1/A1
Hafif sıvılar (yağ ve petrol gibi) için ayırma sistemleri - Bölüm 1: Ürün tasarım prensipleri, performans ve deney, işaretleme ve kalite kontrol
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
29.04.2008
10 TS EN 1158 (İptal Standard) [Uyarı]
Bina donanımı- Kapı düzenleme cihazları- Özellikler ve deney metotları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
14.02.2001
11 TS EN 12094-7
Sabit yangın söndürme sistemleri-Gazlı söndürme sistemlerinin bileşenleri-Bölüm 7: CO2 sistemlerindeki püskürtücüler için özellikler ve deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
27.04.2003
12 TS EN 12058 (İptal Standard) [Uyarı]
Doğal taş mamuller - Döşeme ve merdiven kaplama plâkları - Gerekler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
26.02.2007
13 TS EN 438-7
Dekoratif lâmine levhalar (hpl) - Yüksek basınçta sıkıştırılmış - Termoset reçine esaslı - Bölüm 7: İç ve dış duvarlarla tavanın son işlemleri için kullanılan kompozit paneller (hpl) ve sıkıştırılmış lâminatlar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
23.12.2007
14 TS EN 12815 (İngilizce Metin)
Katı yakıt yakan ev tipi pişiriciler- Özellikler ve deney metotları
107,00 EURO  (445,47 TL + %8KDV)
Direktif:89/106/EEC
28.11.2001 1
15 TS EN 54-11
Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 11: Elle çalıştırılan alârm cihazları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
22.04.2004 2
16 TS EN 588-2 (İngilizce Metin)
Borular - Elyaflı çimentodan imal edilmiş - Drenaj ve kanalizasyon için - Bölüm 2: Muayene bacaları ve muayene odaları
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:89/106/EEC
10.11.2002
17 TS EN 13383-1
Koruma tabakası taşları (zırh taşı) - Bölüm 1: Özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
28.04.2004
18 TS EN 54-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Yangın algılama ve yangın alârm sistemleri - Bölüm 3 : Yangın alârm cihazları - Ses cihazları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
22.04.2004
19 TS EN 1935
Bina hırdavatı- Tek eksenli menteşeler - Özellikler ve deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
29.01.2007 29
20 TS EN 12057 (İptal Standard) [Uyarı]
Doğal taş mamuller - Modüler karolar - Gerekler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
26.02.2007
21 TS EN 12951
Çatılar için hazır aksesuarlar - Sabit çatı merdivenleri - Mamul özellikleri ve deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
23.12.2007
22 TS EN 517
Çatılar için hazır yardımcı donanımlar - Çatı emniyet kancaları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
03.04.2007
23 TS EN 13063-1+A1
Bacalar - Kil/seramik duman yolu astarlı sistem bacalar - Bölüm 1: Kurum tutuşmasına direnç için kurallar ve deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
03.04.2008
24 TS EN 13491/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Geosentetik bariyerler - Tüneller ve yer altı yapılarında akışkan bariyeri olarak kullanım için gerekli özellikler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
05.06.2007
25 TS EN 13108-1/AC (İptal Standard) [Uyarı]
Bitümlü karışımlar - Malzeme özellikleri -Bölüm 1: Asfalt betonu
AC ücretsizdir
Direktif:89/106/EEC
03.02.2010 3
26 TS EN 13108-6/AC (İptal Standard) [Uyarı]
Bitümlü karışımlar - Malzeme özellikleri - Bölüm 6: Mastik asfalt
AC ücretsizdir
Direktif:89/106/EEC
24.06.2010
27 TS EN 14428+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Duşakabinler - İşlevsel gerekler ve deney yöntemleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
22.03.2010 19
28 TS EN 13362 (İptal Standard) [Uyarı]
Geosentetik bariyerler - Kanallarda kullanım için gerekli özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
05.06.2007 2
29 TS EN 13229/AC
Katı yakıtlı gömme şömineler (açık yanmalılar dâhil) - Özellikler ve deney metotları
AC ücretsizdir
Direktif:89/106/EEC
16.04.2009
30 TS EN 14843
Öndökümlü beton mamuller - Merdivenler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/106/EEC
30.04.2008
12345678910...


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 tst EN 50575
Güç, kontrol ve haberleşme kabloları - inşaat işlerinde genel uygulamalar için yangın gerekliliklerine tepki vermeye tabi
Direktif:89/106/EEC
2 tst EN 13163+A2
Isı yalıtım mamulleri - Binalar için - Genleştirilmiş polistirenden (EPS) fabrikasyon mamuller - Özellikler
Direktif:89/106/EEC
3 TS EN 442-1
Radyatörler ve konvektörler-Bölüm 1:Teknik özellikler ve kurallar
Direktif:89/106/EEC