Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 247
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 1827+A1
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Gazlara ve parçacıklara veya sadece parçacıklara karşı koruma amaçlı soluk alma vanası bulunmayan ve ayrılabilir filtreli yarım maskeler - Özellikler, deneyler, işaretleme
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
14.06.2012
2 TS EN 60984 (İngilizce Metin)
Manşonlar-Yalıtkan malzemeden-Gerilimli çalışma için
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:89/686/EEC
03.09.1996
3 TS EN 813
Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım – Alt emniyet kemerleri
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
09.04.2009
4 TS EN 134
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Bileşenlerin adlandırılması
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
19.03.2002
5 TS EN 14058
Koruyucu giyecekler - Soğuk ortamlara karşı koruma için giysiler
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
01.12.2004
6 TS EN 12083/AC
Koruyucu solunum cihazları - Hortumlu nefes alma teknikleri (maskeye monte edilmemiş filtreler) - Toz filtreleri, gaz filtreleri ve kombine filtreler - Özellikler, deneyler ve işaretleme
AC ücretsizdir
Direktif:89/686/EEC
02.04.2015
7 TS EN 1080
Küçük çocuklar için darbeye karşı koruyucu kasklar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
18.06.2014
8 TS EN 863
Koruyucu elbiseler - Mekanik özellikler deney metodu: Delinme dayanımı
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
09.04.2009
9 TS EN 374-4
Kimyasal maddeler ve mikroorganizmalara karşı koruyucu eldivenler - Bölüm 4: Kimyasal maddelerle bozunmaya karşı direncin tayini
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
13.02.2014
10 TS EN 352-5
İşitme koruyucuları - Güvenlik kuralları ve deneyler - bölüm 5: Aktif gürültüyü azaltan kulak kapatıcıları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
21.04.2005
11 TS EN 469
İtfaiyeciler için koruyucu giyecekler - Yangınla mücadelede kullanılan koruyucu giyecekler için performans kuralları
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
24.04.2007 1
12 TS EN 60903
Eldivenler - Yalıtkan malzemeden - Gerilim altında çalışma
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
22.11.2006
13 TS EN ISO 17491-4 (İngilizce Metin)
Koruyucu giyecekler - Kimyasal maddelere karşı koruma sağlayan giyecekler için deney metotları - Bölüm 4: Püskürtülen sıvının nüfuziyetine karşı direncin belirlenmesi (püskürtme deneyi)
56,00 EURO  (218,92 TL + %8KDV)
Direktif:89/686/EEC
09.04.2009
14 TS EN 381-4
Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - bölüm 4: Zincirli testere koruyucu eldivenleri için deney metotları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC,93/95/EEC,96/58/EC
27.09.2005
15 TS EN 397+A1
Endüstriyel emniyet baretleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
25.04.2013
16 TS EN 388 [Uyarı]
Mekanik risklere karşı koruyucu eldivenler
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
06.04.2006
17 TS EN ISO 13997
Koruyucu giyecekler-Mekanik özellikler-Keskin cisimler tarafından kesilmeye direncin tayini
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC,93/95/EEC,96/58/EC
17.04.2003
18 TS EN 360
Kişisel koruyucu donanım - Yüksekten düşmeye karşı - Geri sarmalı tipte düşme önleyiciler
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
16.04.2004
19 TS EN 407
Isıl risklere (ısı ve/veya ateş) karşı koruyucu eldivenler
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
09.04.2009
20 TS EN ISO 13688
Koruyucu giyecekler-Genel özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
18.12.2013
21 TS EN 12628
Dalma aksesuarları-Yüzdürebilirlik ve kurtarma için birleşik cihaz - Fonksiyonel özellikler, güvenlik kuralları ve deney metotları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
08.03.2004
22 TS EN 381-2
Koruyucu giyecekler - Zincirli el testeresi kullananlar için - Bölüm 2: Bacak koruyucuları için deney metotları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
26.02.1996
23 TS EN 443
Binalarda ve diğer yapılarda yangınla mücadele için koruyucu başlıklar
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
09.04.2009
24 TS EN 15090
İtfaiyeciler için ayak giyecekleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
12.04.2012
25 TS EN 362
Yüksekten düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Bağlayıcılar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
29.01.2007
26 TS EN ISO 13995
Koruyucu giyecekler - Mekanik özellikler - Malzemelerin delinmeye ve dinamik yırtılmaya karşı direncinin tayini için deney metodu
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
16.03.2005
27 TS EN 381-5
Koruyucu giyecekler-Zincirli el testeresi kullananlar için bölüm 5 bacak koruyucular için özellikler
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
26.02.1996
28 TS EN 511
Soğuğa karşı koruyucu eldivenler
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
12.10.2006
29 TS EN 143/AC
Koruyucu solunum cihazları - Toz süzgeçleri - Özellikler, deneyler ve işaretleme
AC ücretsizdir
Direktif:89/686/EEC
28.05.2009
30 TS EN ISO 20346
Kişisel koruyucu donanım - Koruyucu ayak giyecekleri
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:89/686/EEC
30.10.2014
123456789


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 tst EN 421
Koruyucu eldivenler-İyonlaştırıcı radyasyon ve radyoaktif bulaşmaya karşı
Direktif:89/686/EEC
2 tst EN ISO 12311
Kişisel Koruyucu Donanım- Güneş gözlükleri ve benzeri göz ürünleri için deney metotları
Direktif:89/686/EEC
3 TS EN 14404+A1
Kişisel koruyucu donanım - Diz çökme konumunda çalışma için diz koruyucular
Direktif:89/686/EEC
4 TS EN 13921
Kişisel koruyucu donanım - Ergonomik prensipler
Direktif:89/686/EEC
5 TS EN 16473
İtfaiyeciler için başlıklar - Teknik kurtarma için başlıklar
Direktif:89/686/EEC