Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 16
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 471+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Profesyonel kullanım için yüksek görülebilirlik uyarısı olan giyecek - Deney metotları ve özellikler
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
19.02.2009
2 TS EN 250 (İptal Standard) [Uyarı]
Solunumla ilgili donanım - Kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı dalma aparatı - Özellikler, deneyler, işaretleme
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
08.04.2004
3 TS EN 13781 (İngilizce Metin)
Kar aracı ve kar kızağı sürücü ve yolcuları için koruyucu kasklar
68,00 EURO  (2.377,42 TL + %10 KDV)
Direktif:89/686/EEC
05.06.2012
4 TS EN 14435 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Solunumla ilgili koruyucu cihazlar - Sadece pozitif basınçla kullanılmak üzere tasarımlanmış yarım maskeli, kendi kendine yeterli açık devre basınçlı havalı solunum aparatı - Kurallar, deneyler, işaretleme
68,00 EURO  (2.377,42 TL + %10 KDV)
Direktif:89/686/EEC
02.12.2004
5 TS EN ISO 10819 (İngilizce Metin)
Mekanik titreşim ve şok-El, kol titreşimi-Eldivenden el ayasına geçen titreşimin ölçülmesi ve değerlendirilmesi için metot
80,00 EURO  (2.796,97 TL + %10 KDV)
Direktif:89/686/EEC
18.12.2013
6 TS EN 1073-2 (İngilizce Metin)
Radyoaktif bulaşmasına karşı koruyucu giysi-Kısım 2: Radyoaktif bulaşmasının ayrılmasına karşı havalanmayan koruyucu giysi için gereklilikler ve deney metotları
45,00 EURO  (1.573,29 TL + %10 KDV)
Direktif:89/686/EEC
11.11.2002
7 TS EN 353-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Düşmeye karşı kişisel koruyucu donanım - Ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler - Bölüm 1: Rijit ankraj hattı içeren kılavuzlanmış tipteki düşme önleyiciler
310,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
24.12.2014
8 TS EN 1073-2
Radyoaktif bulaşmaya karşı koruyucu giysi - Bölüm 2: Parçacık formunda radyoaktif bulaşmaya karşı havalandırmasız koruyucu giysi için kurallar ve deney yöntemleri
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
11.11.2002
9 TS 2429 EN 397 (İptal Standard) [Uyarı]
Endüstriyel emniyet şapkaları (baretler)
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
09.01.1996
10 TS EN 165 (İptal Standard) [Uyarı]
Kişisel göz koruması - Terimler ve tarifler
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
24.04.2007
11 TS EN 340 (İptal Standard) [Uyarı]
Koruyucu giyecekler - Genel özellikler
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
07.04.2005
12 TS EN 341 (İptal Standard) [Uyarı]
Yüksekten düşmeye karşı personel koruyucu teçhizat-İndirme cihazları
150,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
21.04.1998
13 TS EN 352-2 (İptal Standard) [Uyarı]
İşitme koruyucuları - Genel kurallar - Bölüm 2: Kulak tıkaçları
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
21.04.2005
14 TS EN 1384 (İptal Standard) [Uyarı]
Koruyucu başlıklar- Binicilikte kullanılan
250,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
07.04.1999
15 TS EN 1836+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Kişisel göz koruyucu donanım - Genel kullanım amaçlı güneş gözlükleri ve güneşe karşı koruyucu filtreler ve güneşin doğrudan gözlenmesi için filtreler
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
12.02.2009
16 TS 2429 EN 397/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Endüstriyel emniyet şapkaları (baretler)tadil 1
90,00 TL + %10 KDV
Direktif:89/686/EEC
02.03.2004


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record