Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 54
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS 4535 EN 60601-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar-Bölüm 1:Genel güvenlik kuralları
299,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
17.04.1998
2 TS EN ISO 10993-17
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 17: Sızabilir maddeler için kabul edilebilir sınırların belirlenmesi
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
19.01.2010
3 TS EN 556-1
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Son olarak steril edilen tıbbi cihazların özellikleri
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
27.12.2005
4 TS EN 556-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 2: Aseptik olarak işlenen tıbbi cihazların özellikleri
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
5 TS EN 556-1 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazların sterilizasyonu-"steril" olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler-Bölüm 1: Steril olarak üretilmiş tıbbi cihazlar için özellikler
37,00 EURO  (823,86 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
27.12.2005
6 TS EN 60601-1 (Renkli)
Elektrikli tıbbi donanım-Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar
366,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
27.03.2007
7 TS EN 556-1/AC
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Son olarak steril edilen tıbbi cihazların özellikleri
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
21.12.2006
8 TS EN 60601-1 (İngilizce Metin) (Renkli)
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1:Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar
210,00 EURO  (4.675,97 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
27.03.2007
9 TS EN ISO 11607-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların ambalajlanması - Son olarak steril edilen - bölüm 1: Malzemeler, steril bariyer sistemleri ve ambalajlama sistemleri için özellikler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
13.07.2010
10 TS EN 1041 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazlarla birlikte imalatçı tarafından sağlanan bilgiler
68,00 EURO  (1.514,12 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
09.04.2009
11 TS EN ISO 11138-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - biyolojik indikatörler - Bölüm 2: Etilen oksitle sterilizasyon süreçleri için biyolojik indikatörler
81,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
23.03.2010
12 TS EN ISO 11138-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Biyolojik indikatörler - bölüm 3: Nemli ısı sterilizasyon süreçleri için biyolojik indikatörler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
23.03.2010
13 TS EN ISO 11140-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Kimyasal indikatörler - bölüm 1: Genel özellikler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
23.03.2010
14 TS EN ISO 10993-5
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 5: Vücut dışı sitotoksisite deneyleri
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
2.03.2010
15 TS EN ISO 10993-6 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 6: İmplantasyon sonrası yerel etkiler için deneyler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
24.06.2010
16 TS EN ISO 10993-9 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirilmesi-Bölüm 9: Potansiyel bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi için ön çalışma
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
02.03.2010
17 TS EN ISO 13485/AC (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
AC ücretsizdir
Direktif:93/42/EEC;98/79/EC;90/385/EEC
12.04.2012
18 TS EN ISO 10993-7
Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 7: Etilen oksit sterilizasyon kalıntıları (ISO 10993-7:2008)
233,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
19.01.2010
19 TS EN ISO 10993-7/AC
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi-Bölüm 7: Etilen oksit sterilizasyon kalıntıları – Teknik düzeltme 1 (ISO 10993-7:2008/Düzelteme 1:2009)
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
23.03.2010
20 TS EN ISO 14937
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Bir steril edici maddenin özelliklerinin belirlenmesi ve tıbbi cihazlara yönelik bir sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolü için genel şartlar
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
22.11.2011
21 TS EN ISO 10993-17 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 17: Süzülebilir maddeler için izin verilebilir sınırların tespiti
33,00 EURO  (734,79 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
19.01.2010
22 TS EN ISO 10993-5 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 5: Vücut dışı sitotoksisite deneyleri
89,00 EURO  (1.981,72 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
02.03.2010
23 TS EN ISO 10993-16 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 16: Bozunma ürünleri ve özütlenebilir ürünler için toksikokinetik çalışma tasarımı
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.12.2013
24 TS EN ISO 17665-1
Sağlık mamullerinin sterilizasyonu -Nemli ısı- Bölüm 1 - Tıbbi cihazlar için bir sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolüne ilişkin şartlar
164,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
21.12.2006
25 TS EN ISO 14971 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazlar – Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması (ISO 14971: 2007; Düzeltilmiş baskı 2007-10-01)
247,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
18.12.2013
26 TS EN ISO 10993-13
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 13: Polimerden yapılmış tıbbi cihazların bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktar tayininin yapılması
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
29.03.2011
27 TS EN ISO 10993-1/AC (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Bir risk yönetim sürecinde değerlendirme ve deney-Teknik Düzeltme 1 (ISO 10993-1:2009/Düzeltme 1:2010)
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
16.04.2014
28 TS EN ISO 10993-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Bir risk yönetim sürecinde değerlendirme ve deney (ISO 10993-1:2009)
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
29.03.2011
29 TS EN ISO 10993-1 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi gereçlerin biyolojik Değerlendirilmesi - Bölüm 1: Bir risk yönetim sürecinde değerlendirme ve deney (ISO 10993-1:2009)
76,00 EURO  (1.692,25 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EC
29.03.2011
30 TS EN ISO 13485 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbî cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
199,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
25.06.2014
12


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record