Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 46
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN ISO 11737-2
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - Mikrobiyolojik yöntemler - Bölüm 2: Bir sterilizasyon sürecinin tarifi, geçerli kılınması ve sürdürülmesinde gerçekleştirilen sterilite deneyleri (ISO 11737-2:2009)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
22.03.2010
2 TS EN ISO 11138-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - biyolojik indikatörler - Bölüm 2: Etilen oksitle sterilizasyon süreçleri için biyolojik indikatörler
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
22.03.2010
3 TS EN ISO 13485 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbî cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
25.06.2014
4 TS EN 1041 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazlarla birlikte imalatçı tarafından sağlanan bilgiler
68,00 EURO  (265,83 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
09.04.2009
5 TS EN ISO 10993-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi- Bölüm 4: Kan ile etkileşim deneylerinin seçimi (ISO 10993-4:2002, A1:2006 dahil)
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
01.03.2010
6 TS EN ISO 10993-16
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 16: Bozunma ürünleri ve özütlenebilir ürünler için toksikokinetik çalışma tasarımı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.12.2013
7 TS EN ISO 10993-12
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 12: Numune hazırlanması ve referans malzemeler (ISO 10993-12:2012)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
10.04.2013
8 TS EN ISO 17665-1
Sağlık mamullerinin sterilizasyonu -Nemli ısı- Bölüm 1 - Tıbbi cihazlar için bir sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolüne ilişkin şartlar
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
20.12.2006
9 TS EN ISO 10993-1
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Bir risk yönetim sürecinde değerlendirme ve deney (ISO 10993-1:2009)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
29.03.2011
10 TS EN 556-1/AC
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Son olarak steril edilen tıbbi cihazların özellikleri
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
11 TS EN ISO 11137-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu – Radyasyon - Bölüm 2: Sterilizasyon dozunun tayini (ISO 11137-2:2013)
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
18.12.2013
12 TS EN ISO 10993-7
Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 7: Etilen oksit sterilizasyon kalıntıları (ISO 10993-7:2008)
70,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.01.2010
13 TS EN 556-1
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Son olarak steril edilen tıbbi cihazların özellikleri
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
14 TS EN 60601-1 (Renkli)
Elektrikli tıbbi donanım-Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar
110,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
11.02.2009
15 TS EN ISO 10993-9 [Uyarı]
Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirilmesi-Bölüm 9: Potansiyel bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi için ön çalışma
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
01.03.2010
16 TS EN 556-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 2: Aseptik olarak işlenen tıbbi cihazların özellikleri
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
17 TS EN ISO 10993-13
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 13: Polimerden yapılmış tıbbi cihazların bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktar tayininin yapılması
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.12.2013
18 TS EN ISO 11737-1
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - Mikrobiyolojik yöntemler - Bölüm 1: Ürün üzerindeki mikroorganizma popülasyonunun tespiti (ISO 11737-1:2006)
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
12.10.2006
19 TS EN ISO 11737-1/AC
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - Mikrobiyolojik yöntemler - Bölüm 1: Ürün üzerindeki mikroorganizma popülasyonunun tespiti (ISO 11737-1:2006/Düzeltme 1:2007)
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.01.2010
20 TS EN ISO 14971
Tıbbi cihazlar – Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması (ISO 14971: 2007; Düzeltilmiş baskı 2007-10-01)
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
18.12.2013
21 TS EN ISO 11137-1 (İngilizce Metin)
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Radyasyon - Bölüm 1: Tıbbi cihazlara yönelik sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrol için şartlar (ISO 11137-1:2006, Amd 1:2013 dahil)
100,00 EURO  (390,93 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC
23.10.2015
22 TS EN ISO 10993-6 [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 6: İmplantasyon sonrası yerel etkiler için deneyler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
24.06.2010
23 TS EN ISO 10993-3 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi – Bölüm 3: Genotoksisite, karsinojenisite ve üreme zehirliliği için deney
89,00 EURO  (347,93 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.02.2015
24 TS EN ISO 11138-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Biyolojik indikatörler - bölüm 3: Nemli ısı sterilizasyon süreçleri için biyolojik indikatörler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
22.03.2010
25 TS EN ISO 13485/AC [Uyarı]
Tıbbi cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
AC ücretsizdir
Direktif:93/42/EEC;98/79/EC;90/385/EEC
12.04.2012
26 TS EN ISO 10993-17
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 17: Sızabilir maddeler için kabul edilebilir sınırların belirlenmesi
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
21.02.2013
27 TS EN ISO 14937
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Bir steril edici maddenin özelliklerinin belirlenmesi ve tıbbi cihazlara yönelik bir sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolü için genel şartlar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
22.11.2011
28 TS EN ISO 11607-1
Tıbbi cihazların ambalajlanması - Son olarak steril edilen - bölüm 1: Malzemeler, steril bariyer sistemleri ve ambalajlama sistemleri için özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
13.07.2010
29 TS EN ISO 10993-1/AC
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Bir risk yönetim sürecinde değerlendirme ve deney-Teknik Düzeltme 1 (ISO 10993-1:2009/Düzeltme 1:2010)
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
16.04.2014
30 TS EN ISO 11140-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Kimyasal indikatörler - bölüm 1: Genel özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
22.03.2010
12


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record