Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 3
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 498
Barbeküler - Temaslı ızgaralar dahil - Konut dışı kullanımlar için - Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için - Özellikler
310,00 TL + %10 KDV
Direktif:2009/142/EC(90/396/EEC)
13.03.2013
2 TS EN 126 (İptal Standard) [Uyarı]
Çok fonksiyonlu kontrol tertibatları - Gaz yakan cihazlar için
250,00 TL + %10 KDV
Direktif:2009/142/EC,90/396/EEC
12.10.2006
3 TS 1862-4 EN 12864 (İptal Standard) [Uyarı]
Bütan, propan veya bunların karışımları - Basınç düzenleyiciler ve ilgili emniyet tertibatları - Düşük basınçlı ve ayarlanamayan - En yüksek çıkış basıncı 200 mbar veya daha düşük ve kapasitesi 4 kg/h veya daha düşük olan
470,00 TL + %10 KDV
Direktif:2009/142/EC(90/396/EEC)
26.01.2006


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record