Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 105
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 13763-1 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar-Kapsül ve röleler-Bölüm 1:Kurallar
64,00 EURO  (2.237,57 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
02.12.2004
2 TS EN 13763-25 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar - Kapsüller ve röleler - Bölüm 25: Yüzey bağlantılarının, rölelerin ve bağlantı teçhizatının aktarma kabiliyetinin tayini
33,00 EURO  (1.153,75 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
02.12.2004
3 TS EN 13938-7
Sivil amaçlı patlayıcılar - Sevk yakıtları ve roket sevk yakıtları - bölüm 7: Kara barut özelliklerinin tayini
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
2.12.2004
4 TS EN 13763-7 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar-Kapsül ve röleler-Bölüm 7:Nakil teli,şok tüpleri,bağlantılar,kıvırmalar ve mahfazaların mekanik dayanımının tayini
33,00 EURO  (1.153,75 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
5 TS EN 13763-19
Sivil amaçlı patlayıcılar - Kapsüller ve röleler - Bölüm 19: Elektrikli kapsüllerin ateşlenme darbesinin tayini
150,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
2.12.2004
6 TS EN 13631-12 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar - Yüksek inflâklı patlayıcılar - Bölüm 12: Farklı ateşleme yeteneği olan yolvericilerin özellikleri
33,00 EURO  (1.153,75 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
26.09.2005
7 TS EN 13630-10 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar- İnfilaklı fitiller ve emniyetli fitiller - Bölüm 10:İnfilaklı fitillerin ateşleme yeteneğinin tayini
41,00 EURO  (1.433,45 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
26.09.2005
8 TS EN 13630-3
Sivil amaçlı patlayıcılar - İnfilaklı fitiller ve emniyetli fitiller - Bölüm 3 : İnfilaklı fitillerin dolgu maddesinin sürtünmeye karşı hassasiyetinin tayini
90,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
9 TS EN 13631-16 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar - Yüksek inflâklı patlayıcılar - Bölüm 16:Toksik gazların tespit ve ölçümü
33,00 EURO  (1.153,75 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
02.12.2004
10 TS EN 13938-5 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar:Sevk barutu ve roket sevkediciler-Bölüm 5:Boşluk ve çatlakların tayini
37,00 EURO  (1.293,60 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
02.12.2004
11 TS EN 13630-9
Sivil amaçlı patlayıcılar - İnfilâklı fitiller ve emniyetli fitiller - Bölüm 9: İnfilâklı fitilden infilâklı fitile infilâkın iletiminin tayini
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
2.12.2004
12 TS EN 13763-17
Sivil amaçlı patlayıcılar - Kapsüller ve röleler- Bölüm 17: Elektrikli kapsüllerin ateşlenmeme akımının tayini
150,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
2.12.2004
13 TS EN 13630-2
Sivil amaçlı patlayıcılar- İnfilaklı fitiller ve emniyetli fitiller - bölüm 2: İnfilaklı fitillerin ve emniyetli fitillerin ısıl kararlılığının tayini
150,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
07.04.2005
14 TS EN 13631-5
Sivil amaçlı patlayıcılar - Yüksek infilâklı patlayıcılar - bölüm 5 : Suya dayanımın tayini
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
12.10.2006
15 TS EN 13763-15
Sivil amaçlı patlayıcılar - Kapsüller ve röleler - Bölüm 15: Eş değer ateşleme yeteneğinin tayini
250,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
31.03.2005
16 TS EN 13631-7
Sivil amaçlı patlayıcılar - Yüksek infilâklı patlayıcılar - Bölüm 7 : Aşırı sıcaklıklarda emniyet ve güvenilirlik tayini
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
17 TS EN 13630-3 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar-Patlatma fitilleri ve güvenlik tapaları-Bölüm 3:Patlatma fitillerinin sürtünmeye hassasiyetinin tayini
37,00 EURO  (1.293,60 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
18 TS EN 13631-3 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar - Yüksek inflâklı patlayıcılar - Bölüm 3:Patlayıcıların sürtünme hassasiyetinin tayini
45,00 EURO  (1.573,29 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
02.12.2004
19 TS EN 13763-8 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar-Kapsül ve röleler-Bölüm 8:Düz kapsülün titreşime direncinin tayini
33,00 EURO  (1.153,75 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
20 TS EN 13763-1
Sivil amaçlı patlayıcılar - Kapsüller ve röleler - Bölüm 1: Özellikler
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
2.12.2004
21 TS EN 13763-4
Sivil amaçlı patlayıcılar - Kapsüller ve röleler - Bölüm 4: Nakil teli ve şok tüpün aşınma direncinin tayini
250,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
20.02.2007
22 TS EN 13763-12
Sivil amaçlı patlayıcılar - Kapsüller ve röleler - Bölüm 12: Hidrostatik basınca karşı dayanımının tayini
150,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
23 TS EN 13630-8
Sivil amaçlı patlayıcılar - İnfilâklı fitiller ve emniyet fitilleri - Bölüm 8 : İnfilâklı fitillerin ve emniyet fitillerinin su geçirmezliğinin tayini
150,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
24 TS EN 13938-1 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar-Sevk barutu ve roket sevkediciler-Bölüm 1:Özellikler
33,00 EURO  (1.153,75 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
27.09.2005
25 TS EN 13630-7 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar-Patlatma fitilleri ve güvenlik tapaları-Bölüm 7:Patlatma fitillerinin ateşleme güvenilirliğinin tayini
33,00 EURO  (1.153,75 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
26 TS EN 13763-5
Sivil amaçlı patlayıcılar - Kapsüller ve röleler - Bölüm 5: Nakil tellerinin ve şok tüplerin kesme hasarlarına karşı dayanımının tayini
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
27 TS EN 13938-4
Sivil amaçlı patlayıcılar - Sevk yakıtları ve roket sevk yakıtları - bölüm 4: Ortam şartlarında yanma hızının tayini
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
2.12.2004
28 TS EN 13938-5
Sivil amaçlı patlayıcılar - Sevk yakıtları ve roket sevk yakıtları - Bölüm 5: Boşluk ve çatlakların tayini
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
2.12.2004
29 TS EN 13631-3
Sivil amaçlı patlayıcılar - Yüksek infilaklı patlayıcılar - bölüm 3: Patlayıcıların sürtünmeye karşı hassasiyetinin tayini
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/15/EEC
2.12.2004
30 TS EN 13763-9 (İngilizce Metin)
Sivil amaçlı patlayıcılar-Kapsül ve röleler-Bölüm 9:Kapsüllerin eğmeye direncinin tayini
41,00 EURO  (1.433,45 TL + %10 KDV)
Direktif:93/15/EEC
28.01.2004
1234


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record