Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 244
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 60601-2-16 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2-16 : Hemodiyaliz,hemodiafiltrasyon ve hemofiltrasyon cihazlarının güvenliği ile ilgili özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
2 TS EN 62366 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazlar – Kullanılabilirlik mühendisliğinin tıbbi cihazlara uygulanması(IEC 62366:2007)
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:98/79/EC,93/42/EEC
11.02.2009
3 TS EN 60601-1-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik uyumluluk- Özellikler ve deneyler
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
22.11.2011
4 TS EN 60601-2-40 (İngilizce Metin)
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-40: Elektromiyograf ve çağrı cevap donanımının güvenliği için özel kurallar
94,00 EURO  (391,35 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
5 TS EN ISO 7886-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Şırıngalar-Steril-Hipodermik-Tek kullanımlık- Bölüm 4: Tekrar kullanımı önleme özelliğine sahip şırıngalar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
26.06.2007
6 TS EN ISO 18777
Tıbbi kullanım için taşınabilir sıvı oksijen sistemleri - Belirli özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
21.02.2013
7 TS EN 1060-4 (İptal Standard) [Uyarı]
İnvazif olmayan tansiyon aletleri - Bölüm 4: İnvazif olmayan otomatik tansiyon aletlerinin toplam sistem doğruluğunun belirlenmesi için deney yöntemleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
27.03.2007
8 TS EN ISO 10993-1/AC
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Bir risk yönetim sürecinde değerlendirme ve deney-Teknik Düzeltme 1 (ISO 10993-1:2009/Düzeltme 1:2010)
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
16.04.2014
9 TS EN 60601-2-8+A1 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2-8 : Tedavi amaçlı x-Ray jeneratörlerinin güvenliği ile ilgili özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 63 80-82 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
10 TS EN 60601-2-3 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman, bölüm 2: Kısadalgalı cihazların güvenliği için özel özellikler
89,00 EURO  (370,53 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
11 TS 3521-1 EN 20594-1
Konik bağlantı parçaları % 6 (luer) incelen tıpta kullanılan şırıngalar iğneler ve diğer tıbbi malzemeler için bölüm 1-Genel özellikler
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
02.04.1996
12 TS EN 1642
Diş hekimliği - Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazlar - İmplantlar
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
05.06.2012
13 TS EN 556-1
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Son olarak steril edilen tıbbi cihazların özellikleri
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
14 TS EN ISO 7396-2
Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 2: Anestezik gaz tahliye sistemleri
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
12.06.2013
15 TS EN ISO 11137-1 (İngilizce Metin)
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Radyasyon - Bölüm 1: Tıbbi cihazlara yönelik sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrol için şartlar (ISO 11137-1:2006, Amd 1:2013 dahil)
100,00 EURO  (416,33 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC
23.10.2015
16 TS EN 27740
Cerrahi aletler, çıkaralabilir başlıklı bistüriler-Bağlantı boyutları
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
02.04.1996
17 TS EN ISO 10993-3 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi – Bölüm 3: Genotoksisite, karsinojenisite ve üreme zehirliliği için deney
89,00 EURO  (370,53 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.02.2015
18 TS EN ISO 10993-17
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 17: Sızabilir maddeler için kabul edilebilir sınırların belirlenmesi
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
21.02.2013
19 TS EN ISO 13485 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbî cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
25.06.2014
20 TS EN 60601-2-16 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-16: Hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon ve hemofiltrasyon cihazlarının güvenliği için belirli özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
26.04.2004
21 TS EN ISO 10993-1
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Bir risk yönetim sürecinde değerlendirme ve deney (ISO 10993-1:2009)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
29.03.2011
22 TS EN ISO 11138-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Biyolojik indikatörler - bölüm 3: Nemli ısı sterilizasyon süreçleri için biyolojik indikatörler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
22.03.2010
23 TS EN 60601-2-50 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-50: Yeni doğan bebeklerde kullanılan fototerapi cihazlarının güvenliği için belirli özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
16.02.2005
24 TS EN ISO 15883-4
Yıkayıcı dezenfektörler - Bölüm 4: Isıya dayanıksız endoskoplar için kimyasal dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
14.06.2012
25 TS EN 556-1/AC
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 1: Son olarak steril edilen tıbbi cihazların özellikleri
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
26 TS EN ISO 10993-13
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 13: Polimerden yapılmış tıbbi cihazların bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktar tayininin yapılması
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.12.2013
27 TS EN ISO 7376 (İptal Standard) [Uyarı]
Anestezi ve solunumla ilgili donanım - Trakea entübasyonu için laringoskoplar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
03.02.2010
28 TS EN 556-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 2: Aseptik olarak işlenen tıbbi cihazların özellikleri
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
29 TS EN 60601-2-46 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-46: Ameliyat masalarının güvenliği için özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 63 80-82 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
30 TS EN 60601-1 (Renkli)
Elektrikli tıbbi donanım-Bölüm 1: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar
110,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
11.02.2009
123456789


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 tst EN 60601-1-8
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-8: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi donanım ve elektrikli tıbbi sistemlerdeki uyarı sistemleri için genel özellikler, deneyler ve rehber (IEC 60601-1-8:2006)
Direktif:93/42/EEC
2 TS EN 60601-1-8/tst AC
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-8: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi donanım ve elektrikli tıbbi sistemlerdeki uyarı sistemleri için genel özellikler, deneyler ve rehber
Direktif:93/42/EEC
3 TS EN ISO 7886-4
Şırıngalar - Steril hipodermik - Tek kullanımlık - Bölüm 4: Tekrar kullanımı önleme özelliğine sahip şırıngalar
Direktif:93/42/EEC