Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 244
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS 3521-1 EN 20594-1/AC
Konik bağlantı parçaları, % 6 (luer) konik - Tıpta kullanılan şırıngalar, iğneler ve diğer tıbbî malzemeler için - Bölüm 1: Genel özellikler
AC ücretsizdir
Direktif:93/42/EEC
13.04.2010
2 TS EN ISO 10524-3
Tıbbi gazlarla birlikte kullanılan basınç regülatörleri - Bölüm 3: Tüp vanalarıyla bütünleşik basınç regülatörleri
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
12.10.2006
3 TS EN 60601-2-2/A11
Elektrikli tıbbi donanım -Bölüm 2-2: Yüksek frekanslı cerrahi donanımının ve yüksek frekanslı cerrahi aksesuarların temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
13.03.2013
4 TS EN 14180+A2 [Uyarı]
Otoklavlar - Tıbbi amaçlar için - Düşük sıcaklıktaki buhar ve formaldehit otoklavları - Özellikler ve deney
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
03.02.2010
5 TS EN ISO 7396-2
Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 2: Anestezik gaz tahliye sistemleri
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
12.06.2013
6 TS EN ISO 10993-3 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi – Bölüm 3: Genotoksisite, karsinojenisite ve üreme zehirliliği için deney
89,00 EURO  (347,93 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.02.2015
7 TS EN 60601-2-10 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrikli cihazlar- Bölüm 2-10: Sinir ve kas uyarıcılarının güvenliği için belirli kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
28.11.2001
8 TS EN 60601-1-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik uyumluluk- Özellikler ve deneyler
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
22.11.2011
9 TS EN ISO 10524-2
Tıbbi gazlarla birlikte kullanılan basınç regülatörleri - Bölüm 2: Manifold ve hat basınç regülatörleri
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
12.10.2006
10 TS EN 60601-2-34 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman- Bölüm 2: Doğrudan kan basıncı izleme donanımı güvenliği için özel özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
28.11.2001
11 TS EN 455-3 [Uyarı]
Tıbbî eldivenler - Bir kullanımlık - Bölüm 3: Biyolojik değerlendirme için özellikler ve deneyler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
24.12.2008
12 TS EN ISO 14971 (İngilizce Metin)
Tıbbî cihazlar - Tıbbî cihazlara risk yönetimi uygulaması
123,00 EURO  (480,84 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
10.04.2013
13 TS EN ISO 15883-1
Yıkayıcı dezenfektörler - Bölüm 1: Genel özellikler, terimler, tarifler ve deneyler
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
14.06.2012
14 TS EN 60601-1-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-1: Genel güvenlik kuralları - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi sistemler için güvenlik kuralları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
24.06.2010
15 TS EN 12470-1+A1
Klinik termometreler - Bölüm 1: Metalik sıvılı cam termometreler - sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
05.04.2011
16 TS EN 556-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 2: Aseptik olarak işlenen tıbbi cihazların özellikleri
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
17 TS EN ISO 13485 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbî cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
25.06.2014
18 TS EN 60522 (İngilizce Metin)
X ışını tüp sisteminin kalıcı süzmesinin tayini
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
20.03.2000
19 TS EN ISO 15883-4
Yıkayıcı dezenfektörler - Bölüm 4: Isıya dayanıksız endoskoplar için kimyasal dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
14.06.2012
20 TS EN ISO 7886-4 [Uyarı]
Şırıngalar-Steril-Hipodermik-Tek kullanımlık- Bölüm 4: Tekrar kullanımı önleme özelliğine sahip şırıngalar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
26.06.2007
21 TS EN ISO 15883-2
Yıkayıcı dezenfektörler - bölüm 2: Cerrahi aletler, anestezi donanımı, küvetler, kaplar, toplama kapları, mutfak gereçleri, cam malzemeler için ısıl dezenfeksiyon uygulayan yıkayıcı dezenfektörlere yönelik özellikler ve deneyler
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
14.06.2012
22 TS EN 12470-3+A1 [Uyarı]
Klinik termometreler - Bölüm 3: Sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan kompakt elektrikli termometrelerin (uyarmasız ve uyarmalı) performansı
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
05.04.2011
23 TS EN ISO 11607-1
Tıbbi cihazların ambalajlanması - Son olarak steril edilen - bölüm 1: Malzemeler, steril bariyer sistemleri ve ambalajlama sistemleri için özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
13.07.2010
24 TS EN 13726-2
Birincil yara kapama malzemeleri için deney yöntemleri - bölüm 2: Geçirgen film şeklindeki kapama malzemelerinin nemli buhar geçirgenlik oranı
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
21.02.2013
25 TS EN 60601-1-1 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman bölüm 1: Güvenlik için genel özellikler, 1. yardımcı standard, elektrikli tıbbi sistemler için güvenlik özellikleri
80,00 EURO  (312,74 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
28.11.2001
26 TS EN ISO 13485/AC [Uyarı]
Tıbbi cihazlar - Kalite yönetim sistemleri - Mevzuat amaçları bakımından şartlar
AC ücretsizdir
Direktif:93/42/EEC;98/79/EC;90/385/EEC
12.04.2012
27 TS EN 60601-2-30 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman-Bölüm 2: Otomatik tekrarlı kan basıncı izleme cihazlarının güvenliği için özel özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 63 80-82 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
28.11.2001
28 TS EN ISO 10993-1/AC
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 1: Bir risk yönetim sürecinde değerlendirme ve deney-Teknik Düzeltme 1 (ISO 10993-1:2009/Düzeltme 1:2010)
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
16.04.2014
29 TS EN ISO 10993-6 [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 6: İmplantasyon sonrası yerel etkiler için deneyler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
24.06.2010
30 TS EN 60601-2-22 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman -Bölüm 2: Tanı ve tedaviye yönelik lazer ekipmanının güvenliği için özel özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
123456789


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN ISO 7886-4
Şırıngalar - Steril hipodermik - Tek kullanımlık - Bölüm 4: Tekrar kullanımı önleme özelliğine sahip şırıngalar
Direktif:93/42/EEC
2 TS EN 60601-1-8/tst AC
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-8: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi donanım ve elektrikli tıbbi sistemlerdeki uyarı sistemleri için genel özellikler, deneyler ve rehber
Direktif:93/42/EEC
3 tst EN 60601-1-8
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-8: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi donanım ve elektrikli tıbbi sistemlerdeki uyarı sistemleri için genel özellikler, deneyler ve rehber (IEC 60601-1-8:2006)
Direktif:93/42/EEC