Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 247
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 27740
Cerrahi aletler, çıkaralabilir başlıklı bistüriler-Bağlantı boyutları
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
02.04.1996
2 TS 3521-1 EN 20594-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Konik bağlantı parçaları % 6 (luer) incelen tıpta kullanılan şırıngalar iğneler ve diğer tıbbi malzemeler için bölüm 1-Genel özellikler
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
02.04.1996
3 TS EN 60601-2-3 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman, bölüm 2: Kısadalgalı cihazların güvenliği için özel özellikler
89,00 EURO  (874,27 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
4 TS EN 60601-2-18 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman-Bölüm 2: Endoskopik cihazların güvenliği için özel özellikler
94,00 EURO  (923,39 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
5 TS EN 60601-2-22 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman -Bölüm 2: Tanı ve tedaviye yönelik lazer ekipmanının güvenliği için özel özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
6 TS EN 60601-2-25 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman-Bölüm 2: Elektrokardiografi cihazlarının güvenliği için
100,00 EURO  (982,33 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
7 TS EN 60645-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Odiyometreler- Bölüm 4: Yüksek frekans odiyometresi için donanım
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
11.05.2001
8 TS EN 60601-2-36 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-36: Vücut dışından böbrek taşı düşürme donanımının güvenliği için özel kurallar
94,00 EURO  (923,39 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
04.11.1997
9 TS EN 60601-2-8+A1 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2-8 : Tedavi amaçlı x-Ray jeneratörlerinin güvenliği ile ilgili özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
10 TS EN 60601-2-11 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Böülm 2-11: Gama ışınlı terapi donanımının güvenliği için özel kurallar
123,00 EURO  (1.208,27 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
11 TS EN 60601-2-16 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2-16 : Hemodiyaliz,hemodiafiltrasyon ve hemofiltrasyon cihazlarının güvenliği ile ilgili özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
12 TS EN 60601-2-24 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-24: İnfüsyon pompaları ve kontrol cihazının güvenliği için özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
13 TS EN 60601-2-40 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-40: Elektromiyograf ve çağrı cevap donanımının güvenliği için özel kurallar
94,00 EURO  (923,39 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
14 TS EN 60601-2-46 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-46: Ameliyat masalarının güvenliği için özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
15 TS EN 60522 (İngilizce Metin)
X ışını tüp sisteminin kalıcı süzmesinin tayini
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
21.03.2000
16 TS EN 1618 (İptal Standard) [Uyarı]
Damar içi kataterler dışındaki kateterler- Ortak özellikler için deney metotları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
15.12.2000
17 TS EN 60601-2-34 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tibbî cihazlar - Bölüm 2-34: Girişimsel kan basıncı izleme donanımının gerekli performansı dahil güvenliği için özel kurallar
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
19.04.2004
18 TS EN 60522
X-Işını tüp sistemlerinin kalıcı filtrasyonunun belirlenmesi
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
09.03.2004
19 TS EN 60601-2-45 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-45: Mamografik x-Işını donanımı ve mamografik stereotaktik cihazların güvenliği için özel kurallar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
01.04.2004
20 TS 6781 EN ISO 4135
Anestezi ve solunum donanımı - Terimler ve tarifler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
19.04.2004
21 TS EN 60601-1-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-1: Genel güvenlik kuralları - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi sistemler için güvenlik kuralları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
24.06.2010
22 TS EN 60601-1-1 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman bölüm 1: Güvenlik için genel özellikler, 1. yardımcı standard, elektrikli tıbbi sistemler için güvenlik özellikleri
80,00 EURO  (785,86 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
29.11.2001
23 TS EN 60601-2-10 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrikli cihazlar- Bölüm 2-10: Sinir ve kas uyarıcılarının güvenliği için belirli kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
29.11.2001
24 TS EN 60601-2-30 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman-Bölüm 2: Otomatik tekrarlı kan basıncı izleme cihazlarının güvenliği için özel özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
29.11.2001
25 TS EN 60601-2-34 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman- Bölüm 2: Doğrudan kan basıncı izleme donanımı güvenliği için özel özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
29.11.2001
26 TS 9595-1 EN 60645-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 1: Saf ton odyometreler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC,93/42/EEC
23.03.2006
27 TS EN 60601-2-16 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-16: Hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon ve hemofiltrasyon cihazlarının güvenliği için belirli özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
26.04.2004
28 TS EN 13726-2
Birincil yara kapama malzemeleri için deney yöntemleri - bölüm 2: Geçirgen film şeklindeki kapama malzemelerinin nemli buhar geçirgenlik oranı
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
21.02.2013
29 TS EN 60601-2-50 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-50: Yeni doğan bebeklerde kullanılan fototerapi cihazlarının güvenliği için belirli özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
17.02.2005
30 TS EN ISO 10993-17
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 17: Sızabilir maddeler için kabul edilebilir sınırların belirlenmesi
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
21.02.2013
123456789


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN ISO 7886-4
Şırıngalar - Steril hipodermik - Tek kullanımlık - Bölüm 4: Tekrar kullanımı önleme özelliğine sahip şırıngalar
Direktif:93/42/EEC