Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 244
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN ISO 14937
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Bir steril edici maddenin özelliklerinin belirlenmesi ve tıbbi cihazlara yönelik bir sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolü için genel şartlar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
22.11.2011
2 TS EN ISO 10993-9 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbî cihazların biyolojik değerlendirilmesi-Bölüm 9: Potansiyel bozunma ürünlerinin tanımlanması ve miktarının belirlenmesi için ön çalışma
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
01.03.2010
3 TS EN ISO 17665-1
Sağlık mamullerinin sterilizasyonu -Nemli ısı- Bölüm 1 - Tıbbi cihazlar için bir sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolüne ilişkin şartlar
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
20.12.2006
4 TS EN ISO 10993-12
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 12: Numune hazırlanması ve referans malzemeler (ISO 10993-12:2012)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
10.04.2013
5 TS EN 60601-2-2/A11
Elektrikli tıbbi donanım -Bölüm 2-2: Yüksek frekanslı cerrahi donanımının ve yüksek frekanslı cerrahi aksesuarların temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
13.03.2013
6 TS EN 60601-2-43
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-43: Girişimsel işlemler için X-ışını donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler (IEC 60601-2-43:2010)
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
12.01.2011
7 TS EN 61676/A1
Elektrikli tıbbi cihazlar - Tanısal radyolojide X- Işını tüp geriliminin girişimsel olmayan ölçümü için kullanılan dozimetrik aletler (IEC 61676:2002/A1:2008)
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
18.01.2010
8 TS EN 1618
Damar içi kataterler dışındaki kateterler- Ortak özellikler için deney metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
14.12.2000
9 TS EN 60601-2-45 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-45: Mamografik x-Işını donanımı ve mamografik stereotaktik cihazların güvenliği için özel kurallar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
01.04.2004
10 TS EN 12470-1+A1
Klinik termometreler - Bölüm 1: Metalik sıvılı cam termometreler - sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
05.04.2011
11 TS EN 60601-1-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-2: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel özellikler - Tamamlayıcı standard: Elektromanyetik uyumluluk- Özellikler ve deneyler
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
22.11.2011
12 TS EN 60601-2-34 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tibbî cihazlar - Bölüm 2-34: Girişimsel kan basıncı izleme donanımının gerekli performansı dahil güvenliği için özel kurallar
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
19.04.2004
13 TS EN 61217/A2 (İptal Standard) [Uyarı]
Radyoterapi donanımı - Koordinatlar, hareketler ve ölçekler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
12.04.2012
14 TS EN 12470-3+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Klinik termometreler - Bölüm 3: Sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan kompakt elektrikli termometrelerin (uyarmasız ve uyarmalı) performansı
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
05.04.2011
15 TS EN 1041 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazlarla birlikte imalatçı tarafından sağlanan bilgiler
68,00 EURO  (268,92 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
09.04.2009
16 TS EN 60522
X-Işını tüp sistemlerinin kalıcı filtrasyonunun belirlenmesi
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
08.03.2004
17 TS EN 1642
Diş hekimliği - Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazlar - İmplantlar
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
05.06.2012
18 TS EN ISO 10993-16
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 16: Bozunma ürünleri ve özütlenebilir ürünler için toksikokinetik çalışma tasarımı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.12.2013
19 TS EN ISO 14971
Tıbbi cihazlar – Tıbbi cihazlara risk yönetiminin uygulanması (ISO 14971: 2007; Düzeltilmiş baskı 2007-10-01)
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
18.12.2013
20 TS EN ISO 10993-17
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 17: Sızabilir maddeler için kabul edilebilir sınırların belirlenmesi
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
21.02.2013
21 TS EN ISO 10993-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi- Bölüm 4: Kan ile etkileşim deneylerinin seçimi (ISO 10993-4:2002, A1:2006 dahil)
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
01.03.2010
22 TS EN 14683 (İptal Standard) [Uyarı]
Cerrahi maskeler - Özellikler ve deney yöntemleri
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
18.03.2009
23 TS EN ISO 11137-1 (İngilizce Metin)
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Radyasyon - Bölüm 1: Tıbbi cihazlara yönelik sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrol için şartlar (ISO 11137-1:2006, Amd 1:2013 dahil)
100,00 EURO  (395,47 TL + %8KDV)
Direktif:90/385/EEC, 93/42/EEC, 98/79/EC
23.10.2015
24 TS EN ISO 7376 (İptal Standard) [Uyarı]
Anestezi ve solunumla ilgili donanım - Trakea entübasyonu için laringoskoplar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
03.02.2010
25 TS EN ISO 14889 (İptal Standard) [Uyarı]
Optik - Gözle ilgili - Gözlük mercekleri - Kesilmemiş, kullanıma hazır mercekler için temel kurallar
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
19.07.2012
26 TS EN ISO 7886-3
Şırıngalar - Steril hipodermik - Tek kullanımlık Bölüm 3: Sabit doz bağışıklama için kendiliğinden kullanılamaz hâle gelen şırıngalar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
18.12.2013
27 TS EN 1640
Diş hekimliği - Diş hekimliğinde kullanılan tıbbi cihazlar - Donanım
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
29.03.2011
28 TS EN ISO 11607-1
Tıbbi cihazların ambalajlanması - Son olarak steril edilen - bölüm 1: Malzemeler, steril bariyer sistemleri ve ambalajlama sistemleri için özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
13.07.2010
29 TS EN ISO 10993-6 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - bölüm 6: İmplantasyon sonrası yerel etkiler için deneyler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
24.06.2010
30 TS EN ISO 1135-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbî kullanım için transfüzyon donanımı - Bölüm 4: Tek kullanımlık transfüzyon setleri (ISO 1135-4:2012)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
08.03.2012
123456789


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 tst EN 60601-1-8
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-8: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi donanım ve elektrikli tıbbi sistemlerdeki uyarı sistemleri için genel özellikler, deneyler ve rehber (IEC 60601-1-8:2006)
Direktif:93/42/EEC
2 TS EN 60601-1-8/tst AC
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-8: Temel güvenlik ve gerekli performans için genel kurallar - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi donanım ve elektrikli tıbbi sistemlerdeki uyarı sistemleri için genel özellikler, deneyler ve rehber
Direktif:93/42/EEC
3 TS EN ISO 7886-4
Şırıngalar - Steril hipodermik - Tek kullanımlık - Bölüm 4: Tekrar kullanımı önleme özelliğine sahip şırıngalar
Direktif:93/42/EEC