Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 258
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 27740
Cerrahi aletler, çıkaralabilir başlıklı bistüriler-Bağlantı boyutları
164,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
02.04.1996
2 TS 3521-1 EN 20594-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Konik bağlantı parçaları % 6 (luer) incelen tıpta kullanılan şırıngalar iğneler ve diğer tıbbi malzemeler için bölüm 1-Genel özellikler
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
02.04.1996
3 TS EN 60601-2-3 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman, bölüm 2: Kısadalgalı cihazların güvenliği için özel özellikler
89,00 EURO  (1.981,72 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
4 TS EN 60601-2-18 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman-Bölüm 2: Endoskopik cihazların güvenliği için özel özellikler
94,00 EURO  (2.093,05 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
5 TS EN 60601-2-22 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman -Bölüm 2: Tanı ve tedaviye yönelik lazer ekipmanının güvenliği için özel özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
6 TS EN 60601-2-25 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman-Bölüm 2: Elektrokardiografi cihazlarının güvenliği için
100,00 EURO  (2.226,65 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
03.09.1996
7 TS EN 60645-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Odiyometreler- Bölüm 4: Yüksek frekans odiyometresi için donanım
81,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
11.05.2001
8 TS EN 60601-2-36 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-36: Vücut dışından böbrek taşı düşürme donanımının güvenliği için özel kurallar
94,00 EURO  (2.093,05 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
04.11.1997
9 TS 4535 EN 60601-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar-Bölüm 1:Genel güvenlik kuralları
299,00 TL + %8 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
17.04.1998
10 TS EN 60601-2-8+A1 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2-8 : Tedavi amaçlı x-Ray jeneratörlerinin güvenliği ile ilgili özel kurallar
94,00 EURO  (2.093,05 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
11 TS EN 60601-2-11 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Böülm 2-11: Gama ışınlı terapi donanımının güvenliği için özel kurallar
123,00 EURO  (2.738,78 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
12 TS EN 60601-2-16 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2-16 : Hemodiyaliz,hemodiafiltrasyon ve hemofiltrasyon cihazlarının güvenliği ile ilgili özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
13 TS EN 60601-2-24 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-24: İnfüsyon pompaları ve kontrol cihazının güvenliği için özel kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
14 TS EN 60601-2-40 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-40: Elektromiyograf ve çağrı cevap donanımının güvenliği için özel kurallar
94,00 EURO  (2.093,05 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
15 TS EN 60601-2-46 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Bölüm 2-46: Ameliyat masalarının güvenliği için özel kurallar
68,00 EURO  (1.514,12 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
16 TS EN 60522 (İngilizce Metin)
X ışını tüp sisteminin kalıcı süzmesinin tayini
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
21.03.2000
17 TS EN 1618 (İptal Standard) [Uyarı]
Damar içi kataterler dışındaki kateterler- Ortak özellikler için deney metotları
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
15.12.2000
18 TS EN 60601-2-34 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tibbî cihazlar - Bölüm 2-34: Girişimsel kan basıncı izleme donanımının gerekli performansı dahil güvenliği için özel kurallar
164,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
19.04.2004
19 TS EN 60522
X-Işını tüp sistemlerinin kalıcı filtrasyonunun belirlenmesi
81,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
09.03.2004
20 TS EN 61217 (İptal Standard) [Uyarı]
Radyoterapi donanımı - Koordinatlar, hareketler ve ölçekler
199,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
27.11.2002
21 TS EN 60601-2-45 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-45: Mamografik x-Işını donanımı ve mamografik stereotaktik cihazların güvenliği için özel kurallar
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
01.04.2004
22 TS 6781 EN ISO 4135 (İptal Standard) [Uyarı]
Anestezi ve solunum donanımı - Terimler ve tarifler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
19.04.2004
23 TS EN 60601-1-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 1-1: Genel güvenlik kuralları - Yardımcı standard: Elektrikli tıbbi sistemler için güvenlik kuralları
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
24.06.2010
24 TS EN 60601-1-1 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman bölüm 1: Güvenlik için genel özellikler, 1. yardımcı standard, elektrikli tıbbi sistemler için güvenlik özellikleri
80,00 EURO  (1.781,32 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
29.11.2001
25 TS EN 60601-2-10 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrikli cihazlar- Bölüm 2-10: Sinir ve kas uyarıcılarının güvenliği için belirli kurallar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
29.11.2001
26 TS EN 60601-2-30 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman-Bölüm 2: Otomatik tekrarlı kan basıncı izleme cihazlarının güvenliği için özel özellikler
94,00 EURO  (2.093,05 TL + %8KDV)
Direktif:93/42/EEC
29.11.2001
27 TS EN 60601-2-34 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi ekipman- Bölüm 2: Doğrudan kan basıncı izleme donanımı güvenliği için özel özellikler
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:93/42/EEC
29.11.2001
28 TS 9595-1 EN 60645-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektroakustik - İşitme cihazları - Bölüm 1: Saf ton odyometreler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2006/95/EC,93/42/EEC
23.03.2006
29 TS EN 60601-2-10 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-10: Sinir ve kas uyarıcılarının güvenliği için belirli özellikler
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
28.04.2004
30 TS EN 60601-2-16 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbî cihazlar - Bölüm 2-16: Hemodiyaliz, hemodiyafiltrasyon ve hemofiltrasyon cihazlarının güvenliği için belirli özellikler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:93/42/EEC
26.04.2004
123456789


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN ISO 7886-4
Şırıngalar - Steril hipodermik - Tek kullanımlık - Bölüm 4: Tekrar kullanımı önleme özelliğine sahip şırıngalar
Direktif:93/42/EEC