Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 311
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN ISO 26782/AC (İngilizce Metin)
Anestezi ve solunum donanımı - İnsanlarda zamana bağlı zorlu soluk verme hacimlerinin ölçülmesi için tasarlanan spirometreler
AC ücretsizdir
Direktif:93/42/EEC
09.11.2010
2 TS EN ISO 22442-3 (İngilizce Metin)
Tıbbî cihazların imalâtında kullanılan hayvan dokuları ve türevleri - Bölüm 3: Virüslerin ve bulaşıcı maddelerin pasifleştirilmesi ve/veya temizlenmesinin geçerliliği
80,00 EURO  (2.796,97 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
29.04.2008
3 TS EN 14563 (İngilizce Metin)
Kimyasal dezenfektanlar ve aantiseptikler- Medikal alandaki aletlerde kullanılan kimyasal dezenfektanlar ve antiseptiklerin miko bakterisid veya tüberkülosid aktivitesinin değerlendirilmesi için kantitatif taşıyıcı deneyi- Deney yöntemi ve özellikler (faz 2, adım 2)
80,00 EURO  (2.796,97 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
19.01.2010
4 TS EN ISO 10993-12 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi - Bölüm 12: Numune hazırlanması ve referans malzemeler (ISO 10993-12:2012)
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
10.04.2013
5 TS EN 556-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi cihazların sterilizasyonu - “steril” olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler - Bölüm 2: Aseptik olarak işlenen tıbbi cihazların özellikleri
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
16.04.2009
6 TS EN 14348 (İngilizce Metin)
Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Cihaz dezenfektanları dahil tıp alanında kullanılan kimyasal dezenfektanların miko bakteri öldürme etkinliğinin değerlendirilmesi için nicel süspansiyon deneyi - Deney yöntemleri ve gerekler (aşama 2, basamak 1)
80,00 EURO  (2.796,97 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
27.12.2005
7 TS EN ISO 10993-3 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirmesi – Bölüm 3: Genotoksisite, karsinojenisite ve üreme zehirliliği için deney
89,00 EURO  (3.111,63 TL + %10 KDV)
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
18.02.2015
8 TS EN 60601-2-11 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Tıbbi elektrik donanımı -Böülm 2-11: Gama ışınlı terapi donanımının güvenliği için özel kurallar
123,00 EURO  (4.300,34 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
9 TS EN 794-3+A2 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Akciğer ventilâtörleri - Bölüm 3: Acil kullanım ve hasta nakil ventilâtörleri için belirli özellikler
89,00 EURO  (3.111,63 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
09.11.2010
10 TS EN 60601-2-43 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-43: Girişimsel işlemler için X-ışını donanımının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler
100,00 EURO  (3.496,21 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
13.01.2011
11 TS EN 556-1 (İngilizce Metin)
Tıbbi cihazların sterilizasyonu-"steril" olarak işaretlenecek tıbbi cihazlar için özellikler-Bölüm 1: Steril olarak üretilmiş tıbbi cihazlar için özellikler
37,00 EURO  (1.293,60 TL + %10 KDV)
Direktif:90/385/EEC,98/79/EC,93/42/EEC
27.12.2005
12 TS EN 14562 (İngilizce Metin)
Kimyasal dezenfektanlar ve antiseptikler - Tıpta kullanılan aletlere ilişkin fungusit ve maya öldürücü etkinliğin değerlendirilmesi için nicel taşıyıcı deneyi - Deney yöntemi ve özellikler (faz 2, adım 2)
84,00 EURO  (2.936,82 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
12.10.2006
13 TS EN ISO 14937
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Bir steril edici maddenin özelliklerinin belirlenmesi ve tıbbi cihazlara yönelik bir sterilizasyon sürecinin geliştirilmesi, geçerli kılınması ve rutin kontrolü için genel şartlar
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC,98/79/EC
22.11.2011
14 TS EN 12470-1+A1 (İngilizce Metin)
Klinik termometreler-Bölüm 1: Metalik sıvılı cam termometreler-Sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan
64,00 EURO  (2.237,57 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
02.03.2010
15 TS EN 60601-2-21 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım - Bölüm 2-21: Radyant bebek ısıtıcılarının temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
05.06.2012
16 TS EN ISO 11138-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Sağlık malzemelerinin sterilizasyonu - Biyolojik indikatörler - bölüm 3: Nemli ısı sterilizasyon süreçleri için biyolojik indikatörler
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC,90/385/EEC
23.03.2010
17 TS EN ISO 15002
Tıbbi gaz boru hattı sistemlerinin uç birimlerine bağlantı için akış ölçme cihazları
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
9.04.2009 3
18 TS EN 12470-1+A1
Klinik termometreler - Bölüm 1: Metalik sıvılı cam termometreler - sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan
250,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
2.03.2010
19 TS EN ISO 7886-3 (İptal Standard) [Uyarı]
Şırıngalar - Steril hipodermik - Tek kullanımlık Bölüm 3: Sabit doz bağışıklama için kendiliğinden kullanılamaz hâle gelen şırıngalar
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
18.12.2013
20 TS EN ISO 7396-2 (İngilizce Metin)
Tıbbi gaz boru sistemleri - Bölüm 2: Anestezik gaz toplama atık sistemleri
94,00 EURO  (3.286,44 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
06.12.2007
21 TS 4535 EN 60601-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar-Bölüm 1:Genel güvenlik kuralları
565,00 TL + %10 KDV
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
17.04.1998
22 TS EN 60601-2-8+A1 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi cihazlar bölüm 2-8 : Tedavi amaçlı x-Ray jeneratörlerinin güvenliği ile ilgili özel kurallar
94,00 EURO  (3.286,44 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
16.04.1999
23 TS EN 12470-3+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Klinik termometreler - Bölüm 3: Sıcaklığı ölçülen en yüksek değerde kalan kompakt elektrikli termometrelerin (uyarmasız ve uyarmalı) performansı
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
05.04.2011
24 TS EN 60601-2-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Elektrikli tıbbi donanım -Bölüm 2 - 2: Yüksek frekanslı cerrahi donanımının ve yüksek frekanslı cerrahi aksesuarların temel güvenliği ve gerekli performansı için belirli özellikler
375,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
13.03.2013
25 TS EN 1865-4 (İngilizce Metin)
Karayolu ambulanslarında kullanılan hasta taşıma donanımı - Bölüm 4: Katlanabilir hasta taşıma sandalyesi
33,00 EURO  (1.153,75 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
05.06.2012
26 TS EN 13726-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Birincil yara kapama malzemeleri için deney yöntemleri - bölüm 2: Geçirgen film şeklindeki kapama malzemelerinin nemli buhar geçirgenlik oranı
90,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
21.02.2013
27 TS EN ISO 9360-2 (İngilizce Metin)
Anestezik ve solunum donanımı - Isı ve nem değiştiriciler (ınd’ler) - İnsanlarca solunan gazların nemlendirilmesi için - Bölüm 2: Asgari 250 ml’lik tidal hacme sahip trakeostomi yapılmış hastalarda kullanıma yönelik ınd’ler
22,00 EURO  (769,17 TL + %10 KDV)
Direktif:93/42/EEC
02.03.2010
28 TS EN 1060-3+A2 (İptal Standard) [Uyarı]
İnvazif olmayan tansiyon aletleri - Bölüm 3: Elektromekanik kan basıncı ölçme sistemleri için tamamlayıcı özellikler
250,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
13.03.2013
29 TS EN 455-2+A2 (İptal Standard) [Uyarı]
Tek kullanımlık tıbbî eldivenler - Bölüm 2: Fiziksel özellikler için kurallar ve deneyler
185,00 TL + %10 KDV
Direktif:93/42/EEC
12.06.2013
30 TS EN ISO 10993-7/AC
Tıbbi cihazların biyolojik değerlendirilmesi-Bölüm 7: Etilen oksit sterilizasyon kalıntıları – Teknik düzeltme 1 (ISO 10993-7:2008/Düzelteme 1:2009)
AC ücretsizdir
Direktif:90/385/EEC,93/42/EEC
23.03.2010
12345678910...


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN ISO 7886-4
Şırıngalar - Steril hipodermik - Tek kullanımlık - Bölüm 4: Tekrar kullanımı önleme özelliğine sahip şırıngalar
Direktif:93/42/EEC