Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 56
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 13616-1 (İngilizce Metin)
Sıvı yakıt sabit tankları için aşırı dolum önleme cihazları - Bölüm 1 : kapatma cihazı ile aşırı dolum önleme cihazları
80,00 EURO  (333,06 TL + %8KDV)
Direktif:94/9/EC
09.12.2016
2 TS EN 1010-2+A1
Makinalarda güvenlik - Baskı ve kağıt dönüştürme makinalarının tasarım ve yapımı için güvenlik kuralları - Bölüm 2: Ön pres makinaları dahil baskı ve laklama makinaları
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,2006/42/EC
12.01.2011
3 TS EN 50223
Tutuşabilir flok malzemeler için sabit elektrostatik uygulama donanımı – Güvenlik kuralları
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
23.10.2015
4 TS EN 12621+A1
Basınç altındaki kaplama malzemelerinin tedariki ve sirkülasyonu için makinalar - Güvenlik kuralları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,2006/42/EC
08.11.2010
5 TS EN 15198
Potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılması amaçlanan elektrikli olmayan donanım ve bileşenlerin risk değerlendirme metodolojisi
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
03.04.2008
6 TS EN 60079-31
Patlayıcı ortamlar - Bölüm 31: “t” tipi mahfaza ile toz tutuşmasına karşı korunan donanım (IEC 60079-31: 2013)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
30.10.2014
7 TS EN 1710+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Yeraltı maden ocaklarında potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar ve bileşenler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,2006/42/EC,98/37/EC
11.02.2009
8 TS EN 1834-1
İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 1: Alevlenebilir gazlı ve buharlı ortamlarda kullanılan ıı. grup motorlar
70,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,98/37/EC
10.03.2002
9 TS EN 14681+A1
Makinalarda güvenlik - Elektrik ark fırınlarında çelik üretimi için makina ve donanımın güvenlik kuralları
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,2006/42/EC
13.07.2010
10 TS EN 13160-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Sızıntı belirleme sistemleri - Bölüm 1: Genel prensipler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,305/2011,89/106/EEC
27.01.2004
11 TS EN 14591-2/AC
Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 2: Pasif su bariyerleri
AC ücretsizdir
Direktif:94/9/EC
05.06.2012
12 TS EN 15089
Patlama yalıtım sistemleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
18.01.2010
13 TS EN 13237
Potansiyel patlayıcı ortamlar - Potansiyel patlayıcı ortamlar içinde kullanılması amaçlanan donanımlar ve koruyucu sistemler için terimler ve tarifler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
13.02.2014
14 TS EN 14983
Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Metan drenajı için donanımlar ve koruyucu sistemler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
13.03.2013
15 TS EN 16009
Alevsiz patlama tahliye tertibatları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
31.01.2012
16 TS EN 14591-1/AC
Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 1: 2-Bar'lık patlama dirençli havalandırma yapıları
AC ücretsizdir
Direktif:94/9/EC
14.06.2012
17 TS EN 50281-2-1 (İngilizce Metin)
Yanıcı toz ortamında kullanılan elektrikli cihazlar- Bölüm 2-1: Deney metotları- Tozun en düşük tutuşma sıcaklığının tayini
72,00 EURO  (299,76 TL + %8KDV)
Direktif:94/9/EC
28.11.2001
18 TS EN 1710+A1/AC (İptal Standard) [Uyarı]
Yeraltı maden ocaklarında potansiyel patlayıcı ortamlarda kullanılan donanımlar ve bileşenler
AC ücretsizdir
Direktif:2006/42/EC,94/9/EC
08.03.2012
19 TS EN 16020
Patlama yönlendiricileri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
31.01.2012
20 TS EN 1953
Kaplama malzemeleri için atomize edici ve püskürtücü donanımlar -Güvenlik kuralları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,2006/42/EC
02.04.2014
21 TS EN 13463-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel yöntem ve kurallar
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
18.01.2010
22 TS EN 1834-3
İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli- Muhtemel patlayıcı ortamlarda kullanılan motorların tasarımı ve yapımı için güvenlik kuralları- Bölüm 3: Alevlenebilir tozlu ortamlarda kullanılan ıı. grup motorlar
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC,98/37/EC
10.03.2002
23 TS EN 14797
Patlama tahliye tertibatları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
03.07.2007
24 TS EN 14591-1
Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 1: 2-Bar'lık patlamaya dayanıklı havalandırma yapıları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
14.06.2012
25 TS EN 60079-0 (İngilizce Metin)
Elektrikli cihazlar - Patlayıcı ortamlarda kullanılan- bölüm 0: Teçhizat - Genel özellikler
155,00 EURO  (645,31 TL + %8KDV)
Direktif:94/9/EC
12.06.2013
26 TS EN 50303
Grizu ve/veya patlayıcı özelliğe sahip gaz tarafından atmosferde yaratılan tehlikeli durumda çalışır halde kalması amaçlanan grup ı, kategori m1 donanımı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
25.04.2003
27 TS EN 14973 (İngilizce Metin)
Yer altı tesislerinde kullanım için konveyör bantlar - Elektrik ve alevlenebilirlik güvenlik özellikleri
60,00 EURO  (249,80 TL + %8KDV)
Direktif:94/9/EC
18.04.2016
28 TS EN 14994
Gaz patlaması - Koruyucu tahliye sistemleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
03.07.2007
29 TS EN 14591-2
Yeraltı madenlerinde patlama önleme ve korunma - Koruyucu sistemler - Bölüm 2: Pasif su bariyerleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
05.06.2012
30 TS EN 14973
Yer altı tesislerinde kullanım için taşıma bantları - Elektrik ve alevlenebilirliğe ilişkin güvenlik gereklilikleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:94/9/EC
18.04.2016
12


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 tst EN 50381
İç tahliyeli veya iç tahliyesiz, taşınabilir havalandırmalı odalar
Direktif:94/9/EC
2 tst EN 60079-11
Patlayıcı gaz ortamları-Bölüm 11 - "i" tipi kendinden korumalı cihazlar
Direktif:94/9/EC
3 tst EN ISO/IEC 80079-34
Patlayıcı ortamlar - Bölüm 34: Ekipman üretimi için kalite sistemlerinin uygulanması
Direktif:94/9/EC