Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 5
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 50241-1/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Yanıcı veya toksik gazların ve buharların belirlenmesi için kullanılan optik olarak açık yollu cihazların özellikleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları
90,00 TL + %10 KDV
Direktif:94/9/EC
08.11.2005
2 TS EN 50223
Tutuşabilir flok malzemeler için sabit elektrostatik uygulama donanımı – Güvenlik kuralları
310,00 TL + %10 KDV
Direktif:94/9/EC
23.10.2015
3 TS EN 13463-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Potansiyel patlayıcı ortamlar için elektrikli olmayan donanımlar - Bölüm 1: Temel yöntem ve kurallar
375,00 TL + %10 KDV
Direktif:94/9/EC
19.01.2010
4 TS EN 50241-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Yanıcı veya toksik gazların ve buharların belirlenmesi için kullanılan optik olarak açık yollu cihazların özellikleri-Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları
280,00 TL + %10 KDV
Direktif:94/9/EC
30.04.2003
5 TS EN 50241-2 (İptal Standard) [Uyarı]
Yanıcı veya toksik gazların ve buharların belirlenmesi için kullanılan optik olarak açık yollu cihazların özellikleri-Bölüm 2: Yanıcı gazların belirlenmesi amacıyla kullanılan cihaza ait performans kuralları
150,00 TL + %10 KDV
Direktif:94/9/EC
31.03.2003


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record