Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 177
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 10222-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Dövme çelikler-Basınç amaçlı-Bölüm 4:Yüksek akma dayanımlı kaynak edilebilir ince taneli çelikler
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
14.04.1999
2 TS EN 12434 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Kroyojenik tanklar - Krojojenik spiral hortumalar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:97/23/EC
21.11.2000
3 TS EN 13134 (İngilizce Metin)
Lehimleme- İşlem onayı
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:97/23/EC
21.11.2000
4 TS EN ISO 15620 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Kaynak - Metalik malzemelerin sürtünme kaynağı
107,00 EURO  (1.051,09 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
21.11.2000
5 TS EN 12334 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Vanalar- Endüstriyel amaçlar için- Dökme demirden- Çek vanalar
45,00 EURO  (442,05 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
29.11.2001
6 TS EN 1252-2 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Kriyojenik tanklar- Malzemeler- Bölüm 2: 80 °c ve -20 °c arasındaki sıcaklıklar için tokluk özellikler
60,00 EURO  (589,40 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
29.11.2001
7 TS EN 1797 (İngilizce Metin)
Kroyojenik tanklar - Gaz, malzeme uyumu
56,00 EURO  (550,10 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
29.11.2001
8 TS EN 1092-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-Pn kısa gösterişli bölüm 1: Çelik flanşlar
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.06.2010
9 TS EN 1092-4
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar- Pn kısa gösterişli - bölüm 4: Alüminyum alaşımlı flanşlar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.06.2010
10 TS EN 764-7
Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
23.01.2007
11 TS EN 13397
Endüstriyel vanalar - Metalik malzemelerden yapılmış diyaframlı vanalar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
06.03.2008
12 TS EN 10217-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.04.2003 17
13 TS EN 12952-10
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 10: Aşırı basınca karşı koruma kuralları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
17.04.2007
14 TS EN 12952-16
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 16: Kazanlarda katı yakıtlar için ızgaralı ve akışkan-Yatak yakma sistemlerinin özellikleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
17.04.2007 3
15 TS 377-4 EN 12953-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
16 TS 377-5 EN 12953-5 (İptal Standard) [Uyarı]
Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
17 TS 377-7 EN 12953-7
Silindirik kazanlar - Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sistemi özellikleri
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
18 TS 377-12 EN 12953-12
Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
19 TS EN ISO 15614-2
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/105/EC,87/404/EEC,97/23/EC
27.03.2007
20 TS EN ISO 15614-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/105/EC,87/404/EEC,97/23/EC
10.04.2007
21 TS EN 12334/AC (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Vanalar- Endüstriyel amaçlar için- Dökme demirden- Çek vanalar
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
27.09.2005
22 TS EN 14570+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Lpg donanım ve aksesuarları-Yer üstü ve yer altı lpg tanklarının donatılması
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
09.01.2007
23 TS EN 764-5 (İptal Standard) [Uyarı]
Basınçlı donanım - Bölüm 5: Malzemelerin uygunluk ve muayene dokümanları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
23.01.2007
24 TS EN 1759-3
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - Sınıf kısa gösterilişli - bölüm 3: Bakır alaşımlı flanşlar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.06.2010
25 TS EN 14394+A1
Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Anma ısı gücü 10 MW’ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 ºC olan
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
18.02.2015
26 TS EN ISO 16135 (İngilizce Metin)
Endüstriyel vanalar - Termoplastik malzemeden küresel vanalar
72,00 EURO  (707,28 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
11.10.2006 1
27 TS EN 13458-2/AC
Kriyojenik tanklar - Statik vakumla yalıtılmış tanklar - Bölüm 2: Tasarım, imalât, muayene ve deney
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
06.03.2008
28 TS EN 14197-2 /AC
Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı - bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
26.03.2009
29 TS EN 14197-2/A1
Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı - bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
26.03.2009
30 TS EN ISO 15614-1/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı, nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı - ek 1 (ıso 15614-1: 2004/amd 1: 2008)
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/105/EC,87/404/EEC,97/23/EC
19.02.2009
123456


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record