Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 179
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 14382+A1:2010/AC
Gaz basıncı ayarlama istasyonları ve tesisleri için güvenlik cihazları - 100 bar’a kadar olan giriş basınçları için emniyetli gaz kapama cihazları
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
21.03.2011
2 TS EN 12434 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Kroyojenik tanklar - Krojojenik spiral hortumalar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:97/23/EC
20.11.2000
3 TS EN 13445-1/A1
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 1: Genel
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.12.2014
4 TS EN 13445-2/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 2: Malzemeler
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
12.06.2013
5 TS EN ISO 4126-7 (İngilizce Metin)
Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları - Bölüm : 7 müşterek veriler
84,00 EURO  (349,72 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
18.12.2013
6 TS EN 10216-5/AC (İptal Standard) [Uyarı]
Çelik borular - Dikişsiz - Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
21.03.2011
7 TS EN 1092-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-Pn kısa gösterişli bölüm 1: Çelik flanşlar
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.06.2010 9
8 TS EN 10028-7 (İptal Standard) [Uyarı]
Çelik yassı mamuller - Basınç amaçlı - Bölüm 7: Paslanmaz çelikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
05.06.2012
9 TS EN 10216-1
Çelik borular - Dikişsiz, basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.02.2014
10 TS EN 14197-2 /AC
Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı - bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
25.03.2009
11 TS EN 13445-1 (İngilizce Metin)
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 1: Genel
84,00 EURO  (349,72 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
24.12.2014 2
12 TS EN 13458-2/AC
Kriyojenik tanklar - Statik vakumla yalıtılmış tanklar - Bölüm 2: Tasarım, imalât, muayene ve deney
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
05.03.2008
13 TS EN 13134 (İngilizce Metin)
Lehimleme- İşlem onayı
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:97/23/EC
20.11.2000
14 TS EN ISO 4126-7
Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları - Bölüm 7: Ortak veriler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
18.12.2013
15 TS EN 13445-2/A2 (İptal Standard) [Uyarı]
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 2: Malzemeler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
12.06.2013
16 TS EN 14394+A1 (İngilizce Metin)
Isıtma kazanları-Brulörlü ısıtma kazanlarıanma ısı çıkışı 10 mw'yi aşmayan ve en yüksek çalışma sıcaklığı 110°c olan
131,00 EURO  (545,39 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
18.02.2015
17 TS EN 1092-4
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar- Pn kısa gösterişli - bölüm 4: Alüminyum alaşımlı flanşlar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.06.2010
18 TS EN 12952-2
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 2: Kazanların ve aksesuarların basınca maruz kalan parçaları için malzemeler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
31.01.2012
19 TS EN 10273 (İptal Standard) [Uyarı]
Basınç amaçlı, belirtilmiş yüksek sıcaklık özelliklerine sahip, sıcak haddelenmiş, kaynak edilebilir çelik çubuklar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
31.01.2012
20 TS EN 10216-2
Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 2: Belirtilen yüksek sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.02.2014
21 TS EN 14197-2/A1
Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı - bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
25.03.2009
22 TS EN 13445-1/A1 (İngilizce Metin)
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 1: Genel
37,00 EURO  (154,04 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
24.12.2014
23 TS EN 13445-6 (İptal Standard) [Uyarı]
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 6: Küresel grafitli dökme demirden yapılan basınçlı kapların ve basınçlı parçaların tasarımı ve imalâtı için özellikler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
18.01.2010
24 TS EN 12334/A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Endüstriyel vanalar - Dökme demir çek vanalar
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
28.04.2009 1
25 TS EN 14570
LPG donanım ve aksesuarları - Yer üstü ve yer altı LPG tanklarının donatılması
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
30.10.2014
26 TS EN ISO 4126-5 (İngilizce Metin)
Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları - Bölüm 5: Kontrollü emniyet basınç düşürme sistemleri (csprs)
72,00 EURO  (299,76 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
18.12.2013
27 TS 377-5 EN 12953-5
Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
28 TS EN 12953-1
Silindirik kazanlar - Bölüm 1: Genel
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
02.01.2014 19
29 TS EN 12953-2
Silindirik kazanlar - Bölüm 2: Kazanların basınca maruz bölümleri ve yardımcı donanımları için malzemeler
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
09.10.2013
30 TS EN 13611+A2 (İptal Standard) [Uyarı]
Emniyet ve kumanda tertibatları - gaz brülörleri ve gaz yakan cihazlar için - Genel özellikler
70,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
19.07.2012
123456


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 10253-4
Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları- Bölüm 4: Özel muayene şartlarına sahip biçimlendirilebilir östenitik ve östenitik ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler.
Direktif:97/23/EC
2 TS EN 10253-2
Çelik boru ekleme parçaları - Alın kaynaklı - Bölüm 2: Alaşımsız ve ferritik alaşımlı çelikler için özel muayene şartları-Boyutlar, teknik teslim şartları
Direktif:97/23/EC