Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 179
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 14197-2/A1
Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı - bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
25.03.2009
2 TS EN ISO 4126-1
Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları – Bölüm 1: Emniyet vanaları (ISO 4126-1:2013)
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
18.12.2013
3 TS EN 12952-16
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 16: Kazanlarda katı yakıtlar için ızgaralı ve akışkan-Yatak yakma sistemlerinin özellikleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
17.04.2007
4 TS EN 13445-1 (İngilizce Metin)
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 1: Genel
84,00 EURO  (332,19 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
24.12.2014 2
5 TS EN 13445-6 (İptal Standard) [Uyarı]
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 6: Küresel grafitli dökme demirden yapılan basınçlı kapların ve basınçlı parçaların tasarımı ve imalâtı için özellikler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
18.01.2010
6 TS EN 14197-3
Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı tanklar - bölüm 3: İşletme kuralları
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.04.2010
7 TS EN 14570
LPG donanım ve aksesuarları - Yer üstü ve yer altı LPG tanklarının donatılması
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
30.10.2014
8 TS EN 12952-18
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatlar - Bölüm 18:Çalıştırma talimatları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
10.04.2013
9 TS EN ISO 15614-1
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/105/EC,87/404/EEC,97/23/EC
10.04.2007
10 TS EN ISO 9712
Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
02.04.2014
11 TS EN 14570+A1 (İptal Standard) [Uyarı]
Lpg donanım ve aksesuarları-Yer üstü ve yer altı lpg tanklarının donatılması
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
08.01.2007
12 TS EN 10216-5/AC (İptal Standard) [Uyarı]
Çelik borular - Dikişsiz - Basınç amaçları için - Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
21.03.2011
13 TS EN 13789
Endüstriyel vanalar - Dökme demirden karınlı vanalar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.07.2010
14 TS EN 12952-3 (İngilizce Metin)
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 3: Basınca maruz kalan parçaların tasarımı ve hesapları
139,00 EURO  (549,70 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
12.04.2012
15 TS EN 13445-1/A1 (İngilizce Metin)
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 1: Genel
37,00 EURO  (146,32 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
24.12.2014
16 TS EN 13831
Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
08.11.2010 9
17 TS EN 14394+A1 (İngilizce Metin)
Isıtma kazanları-Brulörlü ısıtma kazanlarıanma ısı çıkışı 10 mw'yi aşmayan ve en yüksek çalışma sıcaklığı 110°c olan
131,00 EURO  (518,07 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
18.02.2015
18 TS EN 12434 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Kroyojenik tanklar - Krojojenik spiral hortumalar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:97/23/EC
20.11.2000
19 TS EN 3-8
Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilebilir en yüksek basıncı 30 bar veya daha düşük olan yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnci ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
22.11.2011 6
20 TS EN 593+A1
Endüstriyel vanalar - Metal kelebek vanalar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
09.10.2013 9
21 TS EN 676+A2
Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için
70,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/142/EC,2006/42/EC,97/23/EC
05.04.2011 17
22 TS EN 13611+A2 (İptal Standard) [Uyarı]
Emniyet ve kumanda tertibatları - gaz brülörleri ve gaz yakan cihazlar için - Genel özellikler
70,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
19.07.2012
23 TS EN 13136
Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Basınç tahliye tertibatları ve boru tesisatı- Hesaplama metotları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.02.2014
24 TS EN 14197-2 /AC
Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı - bölüm 2: Tasarım, imalat, muayene ve deneyler
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
25.03.2009
25 TS EN 1092-1+A1
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar - PN kısa gösterilişli - Bölüm 1: Çelik flanşlar
80,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
16.04.2014 13
26 TS EN 10216-5
Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.02.2014
27 TS EN 13445-8 (İptal Standard) [Uyarı]
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 8: Alüminyum ve alüminyum alaşımlarından yapılan basınçlı kaplar için ilâve özellikler
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
18.01.2010
28 TS EN 12952-7
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 7: Kazan donanımı için gerekler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
12.06.2013
29 TS EN 14382+A1
Gaz basıncı ayarlama istasyonları ve tesisleri için güvenlik cihazları - 100 bar’a kadar olan giriş basınçları için emniyetli gaz kapama cihazları
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
21.03.2011 1
30 TS EN 10216-4
Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular-Teknik teslim şartları-Bölüm 4: Belirtilen düşük sıcaklık özellikleri olan alaşımsız ve alaşımlı çelik borular
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.02.2014
123456


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 10253-4
Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları- Bölüm 4: Özel muayene şartlarına sahip biçimlendirilebilir östenitik ve östenitik ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler.
Direktif:97/23/EC
2 TS EN 10253-2
Çelik boru ekleme parçaları - Alın kaynaklı - Bölüm 2: Alaşımsız ve ferritik alaşımlı çelikler için özel muayene şartları-Boyutlar, teknik teslim şartları
Direktif:97/23/EC