Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 186
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelge Sayısı Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 10222-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Dövme çelikler-Basınç amaçlı-Bölüm 4:Yüksek akma dayanımlı kaynak edilebilir ince taneli çelikler
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
14.04.1999
2 TS EN 12434 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Kroyojenik tanklar - Krojojenik spiral hortumalar
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:97/23/EC
21.11.2000
3 TS EN 13134 (İngilizce Metin)
Lehimleme- İşlem onayı
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 73 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:97/23/EC
21.11.2000
4 TS EN ISO 15620 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Kaynak - Metalik malzemelerin sürtünme kaynağı
107,00 EURO  (2.382,52 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
21.11.2000
5 TS EN 12334 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Vanalar- Endüstriyel amaçlar için- Dökme demirden- Çek vanalar
45,00 EURO  (1.001,99 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
29.11.2001
6 TS EN 1252-2 (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Kriyojenik tanklar- Malzemeler- Bölüm 2: 80 °c ve -20 °c arasındaki sıcaklıklar için tokluk özellikler
60,00 EURO  (1.335,99 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
29.11.2001
7 TS EN 1797 (İngilizce Metin)
Kroyojenik tanklar - Gaz, malzeme uyumu
56,00 EURO  (1.246,92 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
29.11.2001
8 TS EN 1092-4 (İngilizce Metin)
Flanşlar ve bağlantıları-Borular, vanalar, fittingsler ve aksesuarları için dairesel flanşlar-Pn kısa gösterilişli-Bölüm 4:Alüminyum alaşımlı flanşlar
56,00 EURO  (1.246,92 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
11.11.2002
9 TS EN 764-7 (İngilizce Metin)
Basınçlı donanım – Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri
84,00 EURO  (1.870,39 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
11.11.2002
10 TS EN 13371 (İngilizce Metin)
Kreyojenik tanklar - Kreyojenik hizmet için kaplinler
41,00 EURO  (912,93 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
11.11.2002
11 TS EN 1092-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar-Pn kısa gösterişli bölüm 1: Çelik flanşlar
247,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.06.2010
12 TS EN 1092-4
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar- Pn kısa gösterişli - bölüm 4: Alüminyum alaşımlı flanşlar
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
11.11.2002
13 TS EN 13458-2
Kriyojenik tanklar - Statik vakumla yalıtılmış tanklar - bölüm 2: Tasarım, imalât, muayene ve deney
233,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
11.04.2006
14 TS EN 764-7
Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
23.01.2007
15 TS EN 13397
Endüstriyel vanalar - Metalik malzemelerden yapılmış diyaframlı vanalar
133,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
06.03.2008
16 TS EN 10217-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Çelik borular-Kaynaklı-Basınç amaçları için-Teknik teslim şartları-Bölüm 1: Belirtilen oda sıcaklık özellikleri olan alaşımsız çelik borular
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.04.2003 4
17 TS EN 12952-8 (İptal Standard) [Uyarı]
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 8: Sıvı ve gaz yakıtlı kazanların yakma sistemlerinin özellikleri
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
17.04.2007
18 TS EN 12952-10 (İptal Standard) [Uyarı]
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 10: Aşırı basınca karşı koruma kuralları
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
17.04.2007
19 TS EN 12952-16 (İptal Standard) [Uyarı]
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 16: Kazanlarda katı yakıtlar için ızgaralı ve akışkan-Yatak yakma sistemlerinin özellikleri
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
17.04.2007 3
20 TS 377-4 EN 12953-4 (İptal Standard) [Uyarı]
Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı
164,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
21 TS 377-5 EN 12953-5 (İptal Standard) [Uyarı]
Silindirik kazanlar - Bölüm 5: Kazanların basınçlı kısımlarının imalâtı, dokümantasyonu ve işaretlenmesi esnasında muayane
81,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
22 TS 377-7 EN 12953-7
Silindirik kazanlar - Bölüm 7: Kazanların sıvı ve gaz yakıtları için ateşleme sistemi özellikleri
98,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
23 TS EN 12516-3 (İngilizce Metin)
Vanalar-Gövde tasarımı dayanımı-Bölüm 3: Deneysel metot
49,00 EURO  (1.091,06 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
28.01.2004
24 TS EN 13458-2 (İngilizce Metin)
Kreyojenik kaplar-Statik, vakum yalıtımlı tanklar-Bölüm 2:Tasarım,yapım, muayene ve deney
123,00 EURO  (2.738,78 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
28.01.2004
25 TS 377-12 EN 12953-12
Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
26 TS EN 10204
Metalik mamuller - Muayene dokümanlarının tipleri
81,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
5.06.2007
27 TS EN ISO 15614-2
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/105/EC,87/404/EEC,97/23/EC
27.03.2007
28 TS EN ISO 9606-2
Kaynakçıların yeterlilik sınavı - Ergitme kaynağı - bölüm 2: Alüminyum ve alüminyum alaşımları
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
27.03.2007
29 TS EN ISO 15614-1 (İptal Standard) [Uyarı]
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı
149,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/105/EC,87/404/EEC,97/23/EC
10.04.2007
30 TS EN 12334/AC (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Vanalar- Endüstriyel amaçlar için- Dökme demirden- Çek vanalar
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
27.09.2005
1234567


İş Programında Olan Standardlar
Kayıt yok/No record