Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
Standard Arama
Standard Arama Kriter Listesini Göster
ECE R dokümanlarının satışı Türk Standardları Enstitüsü tarafından yapılmamaktadır. ECE R dokümanlarına http://www.unece.org adresi üzerinden ücretsiz olarak erişebilirsiniz.
Standard Sayısı: 179
Standardlar
S.No TS NoKabul TarihiBelgeli Firma Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 1797 (İngilizce Metin)
Kroyojenik tanklar - Gaz, malzeme uyumu
56,00 EURO  (218,92 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
28.11.2001
2 TS EN 14197-3/A1
Kriyojenik tanklar - Sabit, vakumsuz yalıtımlı tanklar - bölüm 3: İşletme kuralları
15,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.04.2010
3 TS EN 13831
Su tesisatları için diyaframlı kapalı genleşme tankları
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
08.11.2010 9
4 TS EN 13134 (İngilizce Metin)
Lehimleme- İşlem onayı
Standard fiyatı sistemde bulunmamaktadır. 0312 416 62 67 numaralı telefon ile irtibata geçebilirsiniz.
Direktif:97/23/EC
20.11.2000
5 TS EN 1092-4
Flanşlar ve bağlantıları - Borular, vanalar, bağlantı parçaları ve aksesuarları için dairesel flanşlar- Pn kısa gösterişli - bölüm 4: Alüminyum alaşımlı flanşlar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.06.2010
6 TS EN 764-7
Basınçlı donanım - Bölüm 7: Ateşle temas etmeyen basınçlı donanım için emniyet sistemleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
22.01.2007
7 TS EN 13458-2/AC
Kriyojenik tanklar - Statik vakumla yalıtılmış tanklar - Bölüm 2: Tasarım, imalât, muayene ve deney
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
05.03.2008
8 TS EN 12952-7
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 7: Kazan donanımı için gerekler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
12.06.2013
9 TS EN 13445-1/A1
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 1: Genel
25,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
24.12.2014
10 TS EN 12952-2
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 2: Kazanların ve aksesuarların basınca maruz kalan parçaları için malzemeler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
31.01.2012
11 TS 377-4 EN 12953-4
Silindirik kazanlar - Bölüm 4: Kazanın basınçlı kısımlarının işçiliği ve imalâtı
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
29.04.2005
12 TS EN ISO 15614-2
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 2: Alüminyum ve alaşımlarının ark kaynağı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/105/EC,87/404/EEC,97/23/EC
27.03.2007
13 TS EN 12334/AC (İngilizce Metin) (İptal Standard) [Uyarı]
Vanalar- Endüstriyel amaçlar için- Dökme demirden- Çek vanalar
AC ücretsizdir
Direktif:97/23/EC
27.09.2005
14 TS EN 676+A2
Brülörler - Otomatik üflemeli - Gaz yakıtlar için
70,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/142/EC,2006/42/EC,97/23/EC
05.04.2011 17
15 TS EN 10273 (İptal Standard) [Uyarı]
Basınç amaçlı, belirtilmiş yüksek sıcaklık özelliklerine sahip, sıcak haddelenmiş, kaynak edilebilir çelik çubuklar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
31.01.2012
16 TS EN ISO 4126-7
Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları - Bölüm 7: Ortak veriler
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
18.12.2013
17 TS EN 13547
Endüstriyel vanalar – Bakır alaşımlı küresel vanalar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
21.12.2015 3
18 TS EN 13397
Endüstriyel vanalar - Metalik malzemelerden yapılmış diyaframlı vanalar
40,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
05.03.2008
19 TS EN 14382+A1
Gaz basıncı ayarlama istasyonları ve tesisleri için güvenlik cihazları - 100 bar’a kadar olan giriş basınçları için emniyetli gaz kapama cihazları
60,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
21.03.2011 1
20 TS EN ISO 4126-7 (İngilizce Metin)
Aşırı basınca karşı koruma için emniyet cihazları - Bölüm : 7 müşterek veriler
84,00 EURO  (328,38 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
18.12.2013
21 TS EN 12288
Endüstriyel vanalar - Bakır alaşımlı sürgülü vanalar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.07.2010
22 TS EN 13445-1/A1 (İngilizce Metin)
Basınçlı kaplar - Ateşle temas etmeyen - Bölüm 1: Genel
37,00 EURO  (144,64 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
24.12.2014
23 TS EN 10216-5
Basınç amaçları için dikişsiz çelik borular- Teknik teslim şartları - Bölüm 5: Paslanmaz çelik borular
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
13.02.2014
24 TS EN 12953-13
Silindirik kazanlar - Bölüm 13: Çalıştırma talimatları
30,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
12.04.2012
25 TS EN 14570
LPG donanım ve aksesuarları - Yer üstü ve yer altı LPG tanklarının donatılması
50,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
30.10.2014
26 TS EN 14394+A1
Kazanlar - Cebri çekiş brülörlü kazanlar - Anma ısı gücü 10 MW’ı aşmayan ve azami işletme sıcaklığı 110 ºC olan
75,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
18.02.2015
27 TS EN 1252-2 (İngilizce Metin)
Kriyojenik tanklar- Malzemeler- Bölüm 2: 80 °c ve -20 °c arasındaki sıcaklıklar için tokluk özellikler
60,00 EURO  (234,56 TL + %8KDV)
Direktif:97/23/EC
28.11.2001
28 TS EN 12952-16
Su borulu kazanlar ve yardımcı tesisatları - Bölüm 16: Kazanlarda katı yakıtlar için ızgaralı ve akışkan-Yatak yakma sistemlerinin özellikleri
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
17.04.2007
29 TS EN ISO 15614-1
Metalik malzemeler için kaynak prosedürlerinin şartnamesi ve vasıflandırılması - Kaynak prosedürü deneyi - Bölüm 1: Çeliklerin gaz ve ark kaynağı,nikel ve nikel alaşımlarının ark kaynağı
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:2009/105/EC,87/404/EEC,97/23/EC
10.04.2007
30 TS EN 3-8
Seyyar yangın söndürücüler - Bölüm 8: Müsaade edilebilir en yüksek basıncı 30 bar veya daha düşük olan yangın söndürücülerin yapımı, basınca direnci ve mekanik deneyleri için en 3-7'de belirtilenlerin dışında ilave kurallar
45,00 TL + %8 KDV
Direktif:97/23/EC
22.11.2011 6
123456


İş Programında Olan Standardlar
S.NoTS No Arama sonucunu Excel olarak almak için tıklayınız.
1 TS EN 10253-2
Çelik boru ekleme parçaları - Alın kaynaklı - Bölüm 2: Alaşımsız ve ferritik alaşımlı çelikler için özel muayene şartları-Boyutlar, teknik teslim şartları
Direktif:97/23/EC
2 TS EN 10253-4
Alın kaynaklı boru bağlantı elemanları- Bölüm 4: Özel muayene şartlarına sahip biçimlendirilebilir östenitik ve östenitik ferritik (dubleks) paslanmaz çelikler.
Direktif:97/23/EC