Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 19
ICS Ad: DENEYLER
Açıklama : *Bu alan yalnız deneyler için genel standardları kapsar. *Analitik Kimya, bkz. 71.040
ICS Ad (İngilizce) : TESTING *This field includes general standards for testing *Analytical chemistry see, 71.040
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 846 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS EN 50191:2010 Elektrikli deney donanımının montajı ve çalıştırılması 13.01.201119.080
TS EN ISO 3452-2 Tahribatsız muayene - Penetrantla muayene - Bölüm 2: Penetrant maddelerinin deneyi 30.09.202119.100
TS 5822 Deney metotlarının kesinliği - Laboratuvarlar arası deneylerle tekrarlanabilirliğin ve uyarlığın tayini 29.04.198819.020
TS EN 1330-8 Tahribatsız muayene-Terimler-Kısım 8- Sızdırmazlık deneyi için kullanılan terimler 09.03.200619.100
TS EN ISO 7500-1/AC Metal malzemeler - Tek eksenli statik deney makinalarının doğrulanması - Bölüm 1: Çekme/basma deney makinaları - Kuvvet ölçme sisteminin doğrulanması ve kalibrasyonu 18.06.201419.060
TS 1226 ISO 3310-2 Deney elekleri - Teknik özellikler ve deneyler - Kısım 2: Delikli metal levhalı deney elekleri 27.02.199619.120
TS EN ISO 3452-3 Tahribatsız muayene - Penetrant muayenesi - Kısım 3: Referans muayene blokları 30.04.201519.100
TS EN IEC 61010-2-081 Güvenlik kuralları - Ölçme, kontrol ve lâboratuvarda kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-081: Analiz ve diğer amaçlı tam otomatik ve yarı otomatik lâboratuvar cihazları için özel kurallar 09.11.202019.080
TS 11085 prEN 1330-5 Tahribatsız muayene-Terimler-Kısım 5: Girdap akımları muayenesinde kullanılan terimler 21.03.199719.100
TS EN ISO 9934-3 Tahribatsız muayene-Manyetik parçacıkla muayene-Bölüm 3: Teçhizat 18.04.201619.100
TS EN 61010-2-011 Ölçme, kontrol işlemlerinde ve lâboratuvarda kullanılan elektrik donanımlarının güvenlik kuralları - Bölüm 2: Soğutucu ekipman için belirli gereklilikler 28.01.201919.080
TS prEN 1330-2 Tahribatsız muayene (tm)-Terimler-Kısım 2-Tahribatsız muayene metotlarında kullanılan ortak terimler 28.02.199719.100
tst ISO/IEC 7816-8 Kimlik kartları - Tümleşik devre kartları - Bölüm 8: Güvenlik işlemleri ile ilgili komutlar  19.040
TS prEN 956 Tahribatsız muayene-Penetrant muayenesi-Teçhizat 03.04.199619.100
TS EN 60068-2-64 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri bölüm 2:Deney metotları deney fh:Titreşim, gneiş bant rastgele (sayısal kontrol) ve kılavuz 02.04.199619.040
TS EN 61010-2-045 Ölçme, kontrol işlemlerinde ve lâboratuvarda kullanılan elektrik donanımının güvenlik kuralları - Bölüm 2-045: Tıp, eczacılık, veteriner hekimliği ve lâboratuvar alanlarında kullanılan yıkayarak dezenfekte ediciler ile ilgili özel kurallar 08.04.200419.080
TSE ISO/TS 11774 Tahribatsız muayene - Performansa dayalı yeterlilik 10.04.201319.100
TS 1225 ISO 565 Deney elekleri - Metal tel örgülü elekler, delikli metal plâkalar, elektrokimyasal şekillendirilmiş levhalar - Göz ve delik açıklıklarının anma büyüklükleri 02.04.200119.120
TS ISO 9044 Sanayide kullanılan örgülü tel dokumalar - Teknik özellikler ve deneyler 13.04.201019.120
TS EN 61010-2-202 Ölçme, kontrol işlemlerinde ve lâboratuvarda kullanılan elektrik donanımının güvenlik kuralları - Bölüm 2-202: Elektrikle çalışan valf tahrik sistemleri için özel kurallar 15.01.201819.020
TS EN ISO 9712/D1 Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene personelinin vasıflandırılması ve belgelendirilmesi 09.04.201919.100
TSE CEN/TR 14748 Tahribatsız muayene - Tahribatsız muayene deneylerinin yeterliliği için yöntem 05.06.201219.100
TS EN 17391 Tahribatsız muayene – Ses yayılım (akustik emisyon) testi - Metalik basınçlı donanım ve yapıların kullanım sırasındaki ses yayılımının izlenmesi - Genel şartlar 30.09.202219.100
TS EN 60068-2-43 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyi - Bölüm 2-43: Deneyler - Kd deneyi: Kontak ve bağlantılar için hidrojen sülfit deneyi 02.12.200419.040
TS EN 60068-1 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri-Bölüm 1: Genel hususlar ve kılavuz 29.04.201419.040
TS EN 60068-2-81 Çevre deneyi - Bölüm 2-81: Deneyler - Deney ei: Elektrik çarpması; Elektrik çarpması spektrum sentezi 21.12.200619.040
TS EN 60068-2-14 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri - Bölüm 2-14: Deneyler - Deney N: Sıcaklık değişimi 26.09.201319.040
TS EN 61010-2-020 Güvenlik kuralları-Ölçme, kontrol ve laboratuvarlarda kullanılan elektrikli cihazlar için-Bölüm 2-020: Laboratuvarda kullanılan santrifüjler ile ilgili özel kurallar 15.01.201819.080
TS prEN 584-2 Tahribatsız muayene-Endüstriyel radyografik film-Bölüm 2: Referans değerler vasıtasıyla film işlemlerinin kontrolu 08.04.199619.100
TS EN 60068-2-66 Çevre şartlarında dayanıklılık deneyleri bölüm 2: Deney metotları deney cx: Yaş sıcaklık, sürekli durum (basınçlı doymamış buhar) 01.10.199619.040
TS EN ISO 3452-6 Tahribatsız deney - Sızma deneyi - Bölüm 6: 10ºC altındaki sıcaklıklarda sızma deneyi 19.07.201219.100
TS EN 61010-1/A1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar 29.04.201919.080
TS EN IEC 60746-4 Elektrokimyasal analizörlerin performanslarının gösterilmesi - Bölüm 4: Membran kaplı amperometrik sensörler ile suda çözünmüş oksijenin ölçülmesi 29.04.201919.080
TS EN 61010-1 Ölçme, kontrol ve laboratuvarda kullanılan elektriksel donanım için güvenlik kuralları - Bölüm 1: Genel kurallar 05.06.201219.080
TS ISO 3310-2 Deney elekleri - Teknik özellikler ve deneyler - Bölüm 2: Delikli metal plakalı deney elekleri 27.08.201519.120
TS EN 60068-2-69 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri – Bölüm 2-69: Deneyler – Deney Te/Tc: Islatma denge (kuvvet ölçme) yöntemi ile elektronik bileşenler ve baskılı devre kartlarının lehimlenebilirlik deneyi 15.01.201819.040
TS EN 13925-1 Tahribatsız muayene - Çok kristalli ve amorf malzemelerde x-Işını kırınımı - Bölüm 1: Genel prensipler 28.01.200419.100
TS ISO 3057 Tahribatsız muayene - Yüzey muayenesinde metolografik kopya teknikleri 27.12.201219.100
TS EN ISO 17405 Tahribatsız muayene - Ultrasonik muayene- Kaynak, haddeleme ve patlama ile üretilen kaplamaların muayene tekniği 13.11.201419.100
TS EN 1330-11 Tahribatsız muayene - Terminoloji - Çok kristalli ve amorf malzemelerde X-ışını difraksiyonunda kullanılan terimler 16.04.201419.100
TS 2354 Tüketim ve ortalama-Güç için uzölçüm 07.07.197519.080
TS EN 60068-3-6 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri bölüm 3-6: Yardımcı doküman ve kılavuz-Sıcaklık/nem deney odalarının performansının doğrulanması (ıec 60068-3-6:2001) 11.11.200219.040
TS 1225 Deney elekleri-Elek göz ve delik açıklıklarının nominal büyüklükleri 15.04.198519.120
TS EN IEC 60068-2-13 Çevre şartlarına dayanıklılık deneyleri- Bölüm 2-13: Deneyler- Deney M: Alçak hava basıncı 06.05.202119.040
TS EN 12543-2 Tahribatsız muayene - Endüstriyel X - ışını sistemlerinin tahribatsız muayenede kullanımı için odak noktalarının özellikleri - Bölüm 2: İğne delikli kamera radyografik metodu 06.05.202119.100
TS EN 61180-1 Alçak gerilim cihazları için yüksek gerilim deney teknikleri -Bölüm 1: Tarifler, deney ve işlem kuralları 15.04.200419.080
TS EN 15305/AC Tahribatsız muayene - X-Işını difraksiyonu/kırınımı vasıtasıyla artık gerilim analizi için mayene metodu 19.01.201019.100
TS EN 50241-1/A1 Yanıcı veya toksik gazların ve buharların belirlenmesi için kullanılan optik olarak açık yollu cihazların özellikleri - Bölüm 1: Genel kurallar ve deney metotları 08.11.200519.080
TS EN ISO 12718 Tahribatsız muayene - Girdap akımı muayenesi - Sözlük 13.07.201019.100
TS EN ISO 19232-3:2013 Tahribatsız muayene - Radyografların görüntü kalitesi - bölüm 3:Görüntü kalite sınıfları 18.12.201319.100
12345678910...