Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 53
ICS Ad: YÜK TAŞIMA EKİPMANLARI
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : MATERIALS HANDLING EQUIPMENT
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 1389 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS EN 13411-5+A1 Çelik tel halatlar için sonlandırıcılar - Güvenlik - bölüm 5: U-Civatalı tel halat klemensleri 09.04.200953.020.30
TS ISO 5006/cor 1 Makineleri hafriyat - Operatör alan görüş - Test yöntemi ve performans kriterleri; Technical Corrigendum 1 23.10.201553.100
TS EN 474-13 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 13: Silindirler için gereklilikler 28.04.202253.100
TS 3803 ISO 6014 İnşaat ve kazı makinaları-Arazide hız tayini 10.02.199853.100
TS EN 617+A1 Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri-Silo, bunker, ambar ve depolarda yığın halindeki malzemenin depolanmasında kullanılan donanım için emniyet ve elektromanyetik uyumluluk (emu) özellikleri 31.01.201253.040.10
TS EN 16307-1 Endüstriyel Kamyonlar- Güvenlik Kuralları ve doğrulama - Bölüm 1:Sürücüsüz kamyonlar, değişken erişimli kamyonlar ve yük taşıyan kamyonlar hariç kendinden tahrikli endüstriyel kamyonlar için ilave kurallar 09.11.202053.060
TS EN 474-7 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 7: Skreyperler için özellikler 28.04.202253.100
TS ISO 11862 İnşaat ve kazı makineleri - Yardımcı çalıştırma sistemi elektrik bağlantısı 18.09.199753.100
TS 1552 EN 617 Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri-Silo, bunker, ambar ve depolarda yığın halindeki malzemenin depolanmasında kullanılan donanım için emniyet ve elektromanyetik uyumluluk (emu) özellikleri 25.04.200353.040.10
TS EN 1808 Asılı erişim donanımı güvenlik kuralları - tasarım hesapları, kararlılık kriterleri, yapılış - Deneyler 23.10.201553.020.99
TS EN 1677-5+A1 Sapan bileşenleri - Güvenlik - Bölüm 5 : Mandallı dövme çelik kaldırma kancaları - Kalite sınıfı 4 16.04.200953.020.30
TS EN 474-1+A4 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel özellikler 28.11.201453.100
TS ISO 21573-1 İnşaat makinaları ve donanımları-Beton pompası - Bölüm 1:Terminoloji ve ticari özellikleri 02.04.201553.060
TS EN 12999 Krenler - Yükleyici krenler 31.01.201253.020.20
TS EN 1726-1/AC Endüstriyel araçlarda güvenlik - Kendinden tahrikli 10 000 kg’a kadar (10 000 kg dahil) kapasiteli araçlar ve çekme çubuğu kuvveti 20 000 n’a kadar (20 000 n dahil) olan endüstriyel traktörler - Bölüm 1: Genel kurallar 19.07.201253.060
TS EN ISO 20238 Konveyör bantları - Tambur sürtünme testi 29.04.201953.040.20
TS 1543 ISO 251 Konveyör bantları (kayışlar)-Genişlik ve uzunlukları 20.01.199853.040.20
TS ISO 2184 Endüstriyel döner tekerlekler-Üst plakaların boyutları-Bölüm 1: Eksenleri eğik, 4 civata delikli üst plakalar 20.03.199853.060
TS EN 620+A1 Sürekli taşıma donanımları ve sistemleri - Yığın malzemelerin taşınmasında kullanılan sabit bant konveyörler ile ilgili güvenlik ve emu kuralları 31.01.201253.040.10
TS ISO 1050 Yığın halindeki taneli malzemeler için sürekli mekanik taşıma donanımları - Helezon konveyörler 21.02.201353.040.20
TSE CEN/TR 16829 Kovalı elevatörlerin yangın ve patlamalardan korunması ve engellenmesi 09.12.201653.040.10
TS EN 12895+A1 Endüstriyel araçlar - Elektromanyetik uyumluluk 09.11.202053.060
TS EN 474-3 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 3: Yükleyiciler için özellikler 28.04.202253.100
TS 6808 Toprak iş makinaları-Teçhizatın hareket zamanını ölçme metodu 04.04.198953.100
TS EN 1757 Endüstriyel kamyonların güvenliği - Yaya tahrikli endüstriyel platform kamyonları 12.05.202253.060
TS ISO 9386-2 Hareket engelliler için güç tahrikli kaldırma platformları - Emniyet, boyutlar ve işlevsel çalışma ile ilgili kurallar - Bölüm 2: Oturan kullanıcılar, ayakta duran kullanıcılar ve tekerlekli sandalye kullanıcıları için eğik bir düzlemde hareket eden güç tahrikli merdiven tipi asansör 13.01.201153.020.99
TS EN 14492-1+A1/AC Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar - Bölüm 1: Güç tahrikli vinçler 13.07.201053.020.99
TS EN 14492-1+A1/AC Vinçler (krenler) - Güç tahrikli vinçler ve ceraskallar - Bölüm 1: Güç tahrikli vinçler 13.07.201053.020.20
TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makinaları kararlılık deneyleri 02.02.199353.020.30
TS 10689 Paletli istifleyiciler ve yüksek kaldırma platformlu istif makinaları kararlılık deneyleri 02.02.199353.060
TS ISO 9247:1990/Amd 1:1998 Hafriyat makineleri - Elektrikli teller ve kablolar - tanımlanması ve işaretleme İlkeleri ; Değişiklik 1 23.10.201553.100
TS EN 16842-9/AC Forkliftler - Görünürlük - Test yöntemleri ve doğrulama - Bölüm 9: Yükseltici operatör pozisyonuna sahip sipariş toplama, yan ve ön istifleme araçları 09.11.202053.060
TS ISO 9246 İnşaat ve kazı makinaları-Paletli ve lastik tekerlekli dozer bıçakları-Hacimsel oranlar 20.01.199853.100
TS 10327 ISO 7131 İnşaat ve kazı makinaları- Yükleyiciler- Terimler ve ticari özellikler 29.01.200253.100
TS EN 13889+A1 Dövme çelik bağlantı kilitleri - Genel kaldırma amaçları için (d ve yay tipi) - Kalite sınıfı 6 - Güvenlik 19.01.201053.020.30
TS EN 474-11 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 11: Toprak ve çöp sıkıştırıcılar için özellikler 28.04.202253.100
TS ISO 10570 İnşaat ve kazı makinaları-Mafsallı şasi kilidi-Performans kurallar 07.04.199753.100
TS EN 12533 Döner maşalı tekerlekler ve tekerlekler- Hızları 1,1 m/s (4 km/h) ilâ 4,4 m/s (16 km/h) arasında olan uygulamalar için döner maşalı tekerlekler ve tekerlekler 19.02.200253.060
TS EN 13001-3-1+A1 Vinçler-Genel tasarım -Bölüm 3-1:Çelik yapıların sınır durumları ve yeterlik doğrulaması 18.12.201353.020.20
TS EN 1677-1+A1 Sapan bileşenleri - Güvenlik - Bölüm 1: Dövme çelik elemanlar - Kalite sınıfı 8 12.02.200953.020.30
TS EN 1495+A2 Kaldırma platformları-Sütunlu çalışma platformları 02.03.201053.020.99
TS EN 474-1+A4/AC İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 1: Genel özellikler 29.04.201453.100
TS EN 474-4+A2 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 4: Kazıcı yükleyiciler için özellikler 25.12.201453.100
TS EN ISO 3691-4 Endüstriyel kamyonlar - Güvenlik gereksinimleri ve doğrulama - Bölüm 4: Sürücüsüz endüstriyel kamyonlar ve sistemleri 09.11.202053.060
TS EN ISO 21281 Oturan sürücü tarafından kontrol edilen ve pedal gücüyle hareket ettirilen endüstriyel taşıtların pedallarının yapım ve yerleşimi - Pedalların yapılış ve yerleştirme kuralları 09.03.200653.060
TS EN 1492-4+A1 Tekstil sapanları - Güvenlik - Bölüm 4: Genel hizmetler için doğal ve suni lifli halatlardan yapılan kaldırma amaçlı sapanlar 21.02.201353.020.30
TS ISO 10532:1995/Amd 1:2004 İnşaat ve kazı makinaları - Makinaya bağlı kurtarma tertibatı - Performans gereksinimleri; Değişiklik 1; Teknik Düzeltme 1 23.10.201553.100
TS EN 474-10 İnşaat ve kazı makinaları - Güvenlik - Bölüm 10: Trençerler için özellikler 28.04.202253.100
TS ISO 10261 İnşaat ve kazı makinaları-Mamul tanıtımı için numaralandırma sistemi 20.01.199853.100
TS ISO 10532 İnşaat ve kazı makinları-Makinaya bağlı kurtarma tertibatı-Çalışma şartları 20.01.199853.100
12345678910...