Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 65
ICS Ad: TARIM
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : AGRICULTURE
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 2961 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS EN 12579 Toprak ıslah edici ve gelişme düzenleyicileri numune alma 21.03.200065.080
TS EN 15695-2/AC Tarım traktörleri ve kendi yürür pülverizatörler - Operatörün (sürücünün) tehlikeli maddelere karşı korunması - Bölüm 2: Filtreler, kurallar ve deney işlemleri 08.03.201265.060.10
TS ISO 15886-4 Tarımsal sulama donanımları - Döner yağmurlama başlıkları - Bölüm 4: Dayanıklılık için deney yöntemleri 30.09.202165.060.35
TS 7808 Hayvan künyeleri 24.04.202365.020.30
TS 3735 ISO 2971 Sigaralar ve filtre çubukları- Anma çapının tayini- Lazer ışın demetli ölçme cihazının kullanıldığı metot 27.03.200165.160
TS EN 16320 Gübreler - İz elementlerin tayini - Cıval tayini - Buhar oluşturma ile- Kral suyunda çözündükten sonra 13.02.201465.080
TS ISO 24631-5 Hayvanların Radyo frekansı ile tanımlanması-Bölüm 5: ISO 11784 ve ISO 11785 ile RFID alıcı-vericilerin okuma kabiliyetini test etmek için prosedür 09.12.201665.040.99
TS ISO 8210 Hasat makinaları - Biçerdöverler - Test işlemi ve performans değerlendirmesi 30.09.202165.060.50
TS 13599/T1 Sarmalık kıyılmış tütün mamulü 30.09.202265.160
TS ISO 12194 Yaprak tütün-Şerit parçacık büyüklüğü tayini 20.04.199865.160
tst 200555918 Pestisitler - Sivrisinek mücadelesinde kullanılan - Kurallar  65.100.01
TS ISO 3918 Süt sağım makine tesisleri - Terimler 05.01.201565.040.10
TS EN ISO 5983-2 Hayvan yemleri-Azot muhtevasının tayini ve ham protein muhtevasının hesaplanması-Bölüm 2:Blok parçalama/buhar damıtma metodu 19.01.201065.120
TS 5065 Daire testere bıçakları (fundalıklarda kullanılan motorlu testereler için) 02.02.198765.060.80
TS 6805 EN 13535 Gübreler ve kireçleme malzemeleri - Sınıflandırma 25.04.200265.080
TS ISO 7914 Orman makinaları-Zincirli el testereleri-Tutamak boşluğu ve boyutları, en küçük 28.04.200365.060.80
TS EN ISO 16119-2 Tarım ve orman makinaları-Pülverizatörler için çevresel gerekler Bölüm 2: Yatay bom pülverizatörler 12.06.201365.060.40
tst 2016107433 Pet Aksesuarları(evcil Hayvan Tasmaları,Gezdirme Kayışları vb.)  65.020.30
TS 3864-2 ISO 6489-2 Tarım araçları - Çekici ve çekilir araçlar arasındaki mekanik bağlantılar - bölüm 2: 40 mm’lik kurt ağzı bağlantısı özellikleri 17.03.200565.060.10
TS EN 60335-2-70/A1 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-70: Süt sağım makinaları için özel kurallar 29.04.200865.040.10
TS EN ISO 4254-11 Tarım makinaları - Güvenlik - Bölüm 11: Balya makinaları (ISO 4254-11:2010) 12.04.201165.060.50
TSE K 253 Polen kurutma fırını 08.07.201465.140.10
TS 10141 Hayvan yemleri- Damızlık kaz yemi 19.11.201865.120
TS EN ISO 4254-5 Tarım makinaları -Güvenlik - Bölüm 5: Kuyruk milinden tahrikli toprak işleme makinaları 19.11.201865.060.20
TS EN 13684 Bahçe ekipmanları - Yaya (elle) kumandalı çim havalandırıcıları ve kazıyıcıları - Güvenlik 19.11.201865.060.70
TS ISO 6491 Hayvan yemleri-Fosfor muhtevasının tayini-Spektrometrik metot” 30.03.200665.120
TS 870 Ateşli silahlar - Yivsiz-setsiz tüfekler - Av, spor ve müsabakalar için 10.04.201365.145
TS ISO 8210 hasat makinaları - Biçerdöverler - Deney işlemi 28.02.200865.060.50
TS 13531 Yem kırma makinası (taşlı veya çekiçli) 19.07.201265.060.50
TS EN 690 Tarım makinaları-Çiftlik gübresi dağıtıcıları-Güvenlik 13.02.201465.060.25
TS EN ISO 17962 Tarım makineleri - ekim için donatım - pnömatik sistemler fan egzoz çevresel etkilerinin Azaltılması (ISO 17962: 2015) 23.10.201565.060.30
TS ISO 24631-1 Hayvanların Radyo frekansı ile tanımlanması-Bölüm 1: ISO 11784 ve ISO 11785 ile RFID vericilerin uygunluk değerlendirilmesi (üretici kodu verilmesi ve kullanımı da dahil olmak üzere) 09.12.201665.040.99
TS 10140 Hayvan yemleri- Kaz palazı yemi  65.120
TS ISO 13276 Tütün ve tütün mamulleri - Nikotin saflığı tayini - Tungstosilisik asit kullanılan gravimetrik metot 12.04.202165.160
TS EN ISO 11806-1 Tarım ve orman makinaları - Taşınabilir, elle tutulan, motorlu çalı kesiciler ve ot biçiciler için güvenlik kuralları ve deney işlemi - Bölüm 1: Entegre içten yanmalı motorla donatılan makinalar 28.04.202265.060.80
TS ISO 4874 Tütün-Hammadde partilerinden numune alma-Genel prensipler 04.03.199765.160
TSE K 254 Bal tenekesi ısıtma havuzu- Performans ve deney metotları 08.07.201465.140.10
TS EN 12945+A1 Kireçleme maddeleri -Nötralleştirme sayısı tayini - Titrimetrik yöntem 09.01.201765.080
TS EN ISO 11681-2 Orman makinaları - Zincirli el testeresi - Güvenlik kuralları ve deney işlemi - Bölüm 2: Ağaç kesiminde kullanılan zincirli testereler 30.09.202265.060.80
TS ISO 10362-1 Sigaralar-Duman kondensatında su tayini bölüm 1: Gaz-Kromatografik metot 04.03.199765.160
TS EN 60335-2-71 Güvenlik kuralları-Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için bölüm 2.71: Hayvanların üretilmesi ve yetiştirilmesi için elektrikli ısıtma cihazlarına ait özel kurallar 04.03.199765.040.10
TS EN 15452 Gübreler - Şelat oluşturucu (kıskaçlayıcı) maddelerin tayini - İters faz hplc yöntemiyle o, p-Eddha kullanılarak şelatlanmış demir tayini 09.04.200965.080
TS 5547 Hayvan yemleri-Kalsiyum tayini (titrasyon ve atomik absorbsiyon metotları) 07.03.198865.120
TS 3304 Turba ve diğer bitkisel materyalden yapılmış üretme ve şaşırtma saksıları-Numune alma 15.02.197965.060.30
TS ISO 5985 Hayvan yemleri - Hidroklorik asitte çözünmeyen kül tayini 29.06.200965.120
TS ISO 7113 Orman makinaları-Taşınabilir elle tutulan çalı kesiciler için kesme donanımları-Tek parça metal bıçaklar 12.10.200665.060.80
TS EN ISO 16663-1 Balık ağları- Göz açıklığı büyüklüğü için deney metodu-Bölüm 1: Başlangıç göz açıklığı 19.01.201065.150
TS EN ISO 6498 Hayvan yemleri - Numune hazırlama rehberi 10.09.201465.120
TS 10433 Hayvan yemleri- Damızlık etçi (et tipi) piliç geliştirme yemi 22.05.201765.120
tst 3862 Tarım ve orman makinaları - Traktörler, alet ve makinalar - Sınıflandırma  65.060.01
12345678910...