Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 91
ICS Ad: YAPI MALZEMELERİ VE BİNALAR
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : CONSTRUCTION MATERIALS AND BUILDING
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 8254 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 4194 Ahşap döşeme takozları-Sert ahşap takozların görünüş özellikleri 13.03.198491.060.30
TS EN ISO 10545-8 Seramik karolar - Bölüm 8: Lineer ısıl genleşme tayini 09.12.199791.100.20
TS EN 303-1 Kazanlar cebri çekiş brülörlü kazanlar- Bölüm 1: Terim ve tarifler genel özellikler deneyler ve işaretleme 23.11.200091.140.10
TS EN 12179 Perde duvarları - Rüzgar yüklerine dayanım - Deney metodu 21.11.200091.060.10
TS EN 12354-1 Binaların akustiği - Binaların akustik performansının elemanların performansından hesaplanması - Bölüm 1: Odalar arasında havada yayılan sesinin yalıtımı 21.11.200091.120.20
TS EN 12390-4 Beton - Sertleşmiş beton deneyleri - Bölüm 4: Basınç dayanımı - Deney makinelerının özellikleri 08.04.200291.100.30
TS EN 12669 Doğrudan sıcak hava üfleyiciler-Gaz yakan seralar ve konut dışı tamamlayıcı mahelleri ısıtmak için 27.01.200391.140.20
TS EN 81-72 Asansörler- Yapım ve montaj için güvenlik kuralları- Yolcu ve yük asansörleri için özel uygulamalar bölüm 72:İtfayeci asansörleri 28.01.200491.140.90
TS EN 1337-10 Mesnetler - Yapılarda kullanılan - Bölüm 10: Muayene ve bakım 28.01.200491.010.30
TS EN 1991-2 Eurocode 1: Yapılara olan etkiler - Bölüm 2: Köprülerdeki trafik yükleri 28.01.200491.010.30
TS EN 12365-4 Bina donanımı - Kapılar, pencereler, panjurlar ve perde duvarlar için contalar ve yalıtım şeritleri - Bölüm 4: Hızlandırılmış eskitme sonrası şekil değiştirme geri dönümünün tayini için deney yöntemi 28.01.200491.060.50
TS EN 13500 Isı yalıtım malzemeleri - Yapılarda kullanılan - Mineral yün esaslı haricî kompozit ısı yalıtım sistemleri (etıcs) - Özellikler 28.01.200491.100.60
TS 436 prEN 1340 Bordür taşları-Beton 08.04.199691.100.30
TS prEN 1339 Beton plaklar-Önyapımlı 08.04.199691.100.30
TS EN 933-2 Agregaların geometrik özellikleri için deneyler kısım 2: Tane boyutu dağılım tayini-Deney elekleri, elek göz açıklıklarını anma büyüklükleri 03.04.199691.100.20
TS ISO 7976-2 Bina toleransları-Binaların ve binada kullanılan elemanların ölçüm metotları bölüm 2: Position of measuring points 03.09.199691.010.30
TS ISO 13785-2 Bina cephe ve ek kaplamaları için yangına tepki deneyleri - Bölüm 2: Büyük ölçekli deney 10.02.200591.060.10
TS EN 13043 Yollar, havaalanları ve trafiğe açık diğer alanlardaki bitümlü karışımlar ve yüzey uygulamalarında kullanılan agregalar 30.12.200491.100.15
TS EN 13813 Şap malzemeleri ve zemine uygulanan şaplar - Şap malzemeleri - Özellikler ve gerekler 02.12.200491.100.10
TS EN ISO 13790 Binaların enerji performansı - Mekân ısıtılması ve soğutulması için enerji kullanımının hesaplanması 13.03.201391.120.10
TS EN 14374 Ahşap yapılar - Tabakalı yapısal kaplama ahşabı - Gerekler 31.03.200591.080.20
TS EN 480-2 Kimyasal katkılar - Beton, harç ve şerbet için- Deney metotları- Bölüm 2: Priz süresinin tayini 21.12.200691.100.30
TS EN 1504-7 Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Tarifler, gerekler, kalite kontrol ve uygunluk değerlendirmesi - Bölüm 7: Donatının korozyondan korunması 21.12.200691.080.40
TS EN 13491/A1 Jeosentetik bariyerler - Tüneller ve yer altı yapılarında sıvı bariyeri olarak kullanım için gerekli özellikler 21.12.200691.100.50
TS EN ISO 19432 Makina ve donanım - Bina inşaatında kullanılan - Taşınabilir, elle çalıştırılan, içten yanmalı motor tahrikli kesme makinaları - Güvenlik gerekleri ve deneyler 04.12.200891.220
TS EN 1169 Önyapımlı beton mamuller- Cam elyaf takviyeli çimentoların (ctç) fabrika imalat kontrolü için genel kurallar 12.04.200191.100.30
TS EN 12154 Perde duvarlar- Su geçirimsizlik- Performans gerekleri ve sınıflandırma 21.03.200091.060.10
TS EN 12833 Limonluk ve aydınlıklar için makaralı panjurlar- Kar yüküne dayanım- Deney metotları 29.11.200191.060.50
TS EN 12833 Limonluk ve aydınlıklar için makaralı panjurlar- Kar yüküne dayanım- Deney metotları 29.11.200191.010.30
TS EN 12865 Bina bileşenlerinin ve bina elemanlarının higrotermal performansı- Hava basıncı altında şiddetli yağmura bütün dış duvar sistemlerinin dayanımının belirlenmesi 29.11.200191.120.30
TS EN 13090 Gaz boru donanımı- Vidalı bağlantılar için sızdırmazlık elemanları 29.11.200191.140.40
TS EN 1844 Su yalıtımı için esnek levhalar- Ozona dayanımın tayini- Çatılarda su yalıtımı için plâstik ve lâstik levhalar 29.11.200191.100.50
TS EN 15183 Beton yapılar - Koruma ve tamir için mamul ve sistemler - Denet metotları - Korozyondan koruma deneyi 21.12.200691.080.40
TS EN 50164-3 Yıldırımdan korunma bileşenleri (lpc) - Bölüm 3: Kure aralıklarının ayrılması için kurallar 21.12.200691.120.40
TS EN 62054-21 Elektrik sayacı (a.a.) - Tarife ve yük kontrolü - Bölüm 21: Zaman anahtarları için özel kurallar 21.12.200691.140.50
TS EN 297/A2/AC Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları-Anma ısı yükü 70 kw'ı aşmayan atmosferik brülörlü b11 ve b11bs tipi kazanlar 21.12.200691.140.10
TS EN 297/A2/AC Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları- Anma ısı yükü 70 kw’ı aşmayan atmosferik brülörlü b11 ve b11bs tipi kazanlar 26.06.200791.140.10
TS EN 12189 Beton yapılar- Koruma ve tamir için mamul ve sistemler- Deney metotları- Yapıda kullanılan yapıştırma maddelerinin işlenebilme (kullanılabilme) süresinin tayini 02.04.200191.080.40
TS EN 13123-1 Pencereler, kapılar ve panjurlar - Patlamaya karşı direnç - Özellikler ve sınıflandırma - Bölüm 1: Darbe tüneli 29.11.200191.060.50
TS EN 1520 Ön yapımlı betonarme bileşenler - Gözenekli hafif betondan mamul 25.04.200691.100.30
TS 2212 EN 60335-2-21 Güvenlik kuralları - Ev ve benzeri yerlerde kullanılan elektrikli cihazlar için - Bölüm 2-21: Depolu su ısıtıcılar için özel kurallar 10.02.200591.140.65
TS EN 12057 Doğal taş ürünleri-Modüler karolar-Özellikler 27.09.200591.100.15
TS EN 1125/A1+AC Yapı madeni eşyaları - Çıkış cihazları - Elle veya dokuma yastığıyla çalıştırılan acil durum cihazları - Özellikler ve deney metotları 27.09.200591.190
TS EN 297/A6 Gaz yakan merkezi ısıtma kazanları- Anma ısı yükü 70 kw’ı aşmayan atmosferik brülörlü b11 ve b11bs tipi kazanlar 26.06.200791.140.10
TS EN 198 Sıhhi tesisat - Döküm akrilik levhalardan ara bağlantı yapılarak imal edilen banyo küvetleri - Özellikler ve deney metotları 09.04.200991.140.70
TS 6007 Kapı takımları - Çarpma deneyi 27.09.198891.060.50
TS 7749 Bina inşaatı-Aplikasyon, ölçme ve topografik işlemler-Kavramların tarifleri ve yol gösterici notlar 23.01.199091.200
TS EN 12056-3 Drenaj sistemleri - Bina içi - Bölüm 3: Teras drenajı tesarım ve hesaplama 21.11.200091.140.80
TS EN 12056-3 Drenaj sistemleri - Bina içi - Bölüm 3: Teras drenajı tesarım ve hesaplama 21.11.200091.060.20
TS EN 12597 Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Terimler ve tarifler 23.12.200391.100.50
12345678910...