Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 27
ICS Ad: ENERJİ VE ISI TRANSFER MÜHENDİSLİĞİ
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : ENERGY AND HEAT TRANSFER ENGINEERING
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 1809 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS EN 14276-1+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 1 :Tanklar - Genel özellikler 22.11.201127.080
TS EN 14276-1+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları için basınçlı ekipmanlar bölüm 1 :Tanklar - Genel özellikler 22.11.201127.200
TS EN 12953-6 Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler 22.11.201127.100
TS EN 12953-6 Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler 22.11.201127.060.30
TS EN 328/A1 Isı değiştiricileri (eşanjörleri) - Soğutmada kullanılan - Cebri konveksiyonlu hava soğutma üniteleri - Performans tayini için deney metotları 16.04.201427.060.30
TS EN 14511-1 Mekan ısıtma ve soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan iklimlendirme cihazları, sıvı soğutma paketleri ve ısı pompaları - Bölüm 1: Terimler, tarifler ve sınıflandırma 07.09.201427.080
TS IEC 62930 1,5 kV DC voltaj değerine sahip fotovoltaik sistemler için elektrik kabloları 12.04.202127.160
TS EN ISO 16994 Katı biyoyakıtlar - Toplam kükürt ve klorür içeriğinin tayini 09.12.201627.190
TS EN 308 Isı eşanjörleri - Havadan havaya ısı geri kazanım bileşenlerinin performansını belirlemek için deney prosedürleri 28.04.202227.060.30
TS EN ISO 18122 Katı biyoyakıtlar - Kül içeriğinin tayini 04.07.202327.190
TS EN 304 Kazanlar-Sıvı yakıt püskürtme brülörlü deney kuralları 27.02.199627.060.30
TS ISO 9845-1 Güneş enerjisi-Yeryüzünde-Farklı alıcı şartlarda-Referans güneş spektral ışınımı-Bölüm 1: 1,5 hava yutma katsayısı için direkt normal ve yarı küresel ışınım 16.04.199827.160
TS ISO 8178-5 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi - Bölüm 5: Deney yakıtları 16.03.201527.020
TSE K 130 Borosilikatlı camdan yapılmış sıvı ısıtan vakum tüplü olarak imal edilmiş kollektör olarak kullanılan ve güneş ışınını faydalı enerji şekline dönüştüren toplayıcılar. 21.12.201127.160
TS EN 378-1+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - bölüm 1: Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri 15.02.202127.080
TS EN 378-1+A1 Soğutma sistemleri ve ısı pompaları - Güvenlik ve çevre kuralları - bölüm 1: Temel kurallar, tarifler, sınıflandırma ve seçim kriterleri 15.02.202127.200
TS EN IEC 60904-9 Fotovoltaik cihazlar - Bölüm 9: Güneş enerjisi simülatör karakteristiklerinin sınıflandırılması 15.02.202127.160
TS EN IEC 61226 Nükleer güç santralleri - Güvenlikle ilgili önemli enstrümantasyon ve kontrol ve elektriksel güç sistemleri - Fonksiyonların kategorize edilmesi ve sistemlerin sınıflandırılması 30.09.202127.120.20
TS EN 60953-3 Buhar türbini ısıl kabul deneyleri için kurallar-Bölüm 3:Yeniden uyarlanmış buhar türbinlerinin ısıl performans doğrulama deneyleri 11.11.200227.040
TS EN 12067-2 Gaz yakıcılar ve gaz yakan cihazlar için hava/gaz oran kontrolleri 02.12.200427.060.20
TS EN 15879-1 Mekan ısıtma ve/veya soğutma için elektrikle tahrik edilen kompresör ile çalışan doğrudan bağlanmış ısı pompa çiftlerinin deneyi ve değerlendirilmesi-Bölüm 1:Su ısı pompalarına direkt dönüşüm 22.11.201127.080
TS EN ISO 17225-2 Katı biyoyakıtlar - Yakıt özellikleri ve sınıfları - Bölüm 2: Sınıflandırılmış ahşap peletler 15.12.201727.190
TS EN ISO 18847 Katı biyoyakıtlar - Peletler ve briketlerin tane yoğunluğunun tayini 09.12.201627.190
TSE K 475/T1 Türbinler ve gazlaştırma sistemleri – Biokütle enerji tesislerinde kullanılan 12.12.201627.100
TS ISO 20816-4 Mekanik titreşim - Makine titreşiminin ölçülmesi ve değerlendirilmesi - Bölüm 4: Akışkan film yataklı 3 MW'ı aşan gaz türbinleri 05.07.202327.040
TS ISO 8178-2 Pistonlu içten yanmalı motorlar — Egzoz emisyonunun ölçülmesi – Bölüm 2: Saha koşulları altında gaz ve tanecikli madde egzoz emisyonlarının ölçülmesi 16.03.201527.020
TS EN IEC 61215-1-4/A1 Karasal fotovoltaik (PV) modüller - Tasarım yeterliliği ve tip onayı - Bölüm 1-4: ince film Cu (In, GA) (S, Se) 2 tabanlı fotovoltaik (PV) modüllerin test edilmesi için özel 12.05.202227.160
TS EN 62270 Hidroelektrik enerji santral otomasyonu - Bilgisayar-Tabanlı kontrol için kılavuz 31.03.200527.140
TS ISO 2261 İçten yanmalı motorlar gidip gelme hareketli - Elle çalıştırılan kontrol düzenleri-Standard hareket yönü 09.04.200927.020
TS EN 62116 Fayda bağlantılı foltovoltaik çeviriciler için öbeklendirilmiş koruma ölçümlerinin deney işlemleri 22.11.201127.160
TS EN 15502-1 Gaz yakan ısıtma kazanları - Bölüm 1: Genel kurallar ve deneyler 12.06.201327.060.30
TS ISO 50015 Enerji yönetim sistemleri — Kuruluşların enerji performanslarının ölçümü ve doğrulanması – Genel prensipler ve kılavuzluk 18.02.201627.010
TS HD 60364-8-1 Alçak gerilim elektrik tesisatı - Bölüm 8-1: İşlevsel yönler - Enerji verimliliği 30.09.201927.015
TS EN IEC 61215-1/AC Karasal fotovoltaik (PV) modüller - Tasarım yeterliliği ve tip onayı - Bölüm 1: Test şartları 30.09.202127.160
TS EN IEC 61215-1-2 Karasal fotovoltaik (PV) modüller– Tasarım yeterliliği ve tip onayı – Bölüm 1-2: İnce film Kadmiyum Tellürid (CdTe) tabanlı fotovoltaik (PV) modüllerin deneyi için özel şartlar (IEC 61215-1-2:2021) 12.09.202327.160
TS EN ISO 8497 Isıl yalıtımı-Yuvarlak borular için ısıl yalıtımın kararlı durum ısıl iletim özelliklerinin tayini 03.09.199627.220
TS ISO 9006 Metalik uranyum ile uranyum dioksit tozu ve peletleri- Azot muhtevasının tayini- Amonyağa duyarlı elektrot kullanma metodu 27.03.200127.120.30
TS EN 16723-1 Taşımada kullanılan doğal gaz ve biyometan ve doğal gaz sistemine enjekte edilen biyometan - Bölüm 1: Doğal gaz sistemine enjekte edilen biyometan için özellikler 09.01.201727.190
TS EN 62282-3-201/A1 Yakıt hücre teknolojileri – Bölüm 3-201: Sabit yakıt hücre güç sistemleri – Küçük yakıt hücre sistemleri için performans deney yöntemleri 28.04.202227.070
TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler 29.04.200527.100
TS 377-12 EN 12953-12 Silindirik kazanlar - Bölüm 12: Katı yakıt yakan kazanların ızgaralı yakma sistemleri için özellikler 29.04.200527.060.30
TS EN 12953-6 Silindirik kazanlar - Bölüm 6: Kazan donanımı için özellikler 05.06.201227.060.30
TS EN IEC 62566-2 Nükleer güç santralleri - Güvenlik için önemli olan enstrümantasyon ve kontrol sistemleri - HDL programlı entegre devrelerin geliştirilmesi - Bölüm 2: Kategori B veya C işlevlerini yerine getiren sistemler için HDL programlı entegre devreler 15.02.202127.120.20
TS EN ISO 50005 Enerji yönetim sistemleri - Aşamalı bir uygulama için kılavuz bilgiler 12.05.202227.015
TSE IEC TR 60904-14 Fotovoltaik cihazlar - Bölüm 14: Tek eklemli PV modülün; standart deney şartlarında, üretim hattında iken en büyük güç (Pmax) çıkışının ölçümü ve raporlanması için kılavuz 08.11.202327.160
TS EN 521 Sıvılaştırılmış petrol gazı (lpg) yakan cihazlar için özellikler -Buhar basıncında sıvılaştırılmış petrol gazı kullanan, taşınabilir cihazlar 04.12.200827.060.20
TS EN 61683 Fotovoltaik sistemler - Güç şartlandırıcılar - Verim ölçme prosedürü 29.04.201427.160
TS EN 61400-3 Rüzgar türbinleri - Bölüm 3: Deniz üstü rüzgar türbinlerinin tasarım kuralları 19.01.201027.180
TS EN 62852/A1 Fotovoltaik sistemlerde d.a.uygulaması için bağlama elemanları 09.11.202027.160
TS EN 50548 Fotovoltaik moduller için bağlantı kutuları 23.12.201527.160
12345678910...