Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 07
ICS Ad: MATEMATİK,TABİİ BİLİMLER
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : MATHEMATICS.NATURAL SCIENCES
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 669 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS EN ISO 6887-3/A1 Besin zincirinin mikrobiyolojisi- Mikrobiyolojik muayene için deney numunelerinin, başlangıç suspansiyonunun ve ondalık seyreltilerin hazırlanması - Bölüm 3: Balık ve balık ürünlerinin hazırlanması için özel kurallar - Tadil 1: Çiğ deniz karındanbacaklıları için numune hazırlama 15.02.202107.100.30
TSE CEN ISO/TS 17919 Gıda zinciri mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) - A, B, E ve F tipi botilinum nörotoksini üreten klostridyumların tespiti 13.02.201407.100.30
TS 3834 Et ve et ürünleri-30 derecede aerobik sayım (referans metot) 02.12.198207.100.30
TS EN 12738 Biyoteknoloji - Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları - Deneylerde kullanılan mikroorganizmalar ile inoküle olmuş hayvanları içeren rehber 21.03.200007.080
TS EN 12738 Biyoteknoloji - Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları - Deneylerde kullanılan mikroorganizmalar ile inoküle olmuş hayvanları içeren rehber 21.03.200007.100.01
TS EN ISO 18416 Kozmetikler-Mikrobiyoloji-Candida albicans aranması 22.11.201107.100.99
TS ISO 710-4 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 4: Metamorfik kayaçlar için gösterim 28.04.201707.040
TS ISO 9232/Amd 1 Yoğurt - Yoğurda özgü mikroorganizmaların (lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus ve streptococcus thermophilus) belirlenmesi - Tadil 1: Kültür Ortamlarının ve Reaktiflerin Performans Testlerinin Dahil Edilmesi 08.11.202307.100.30
TS EN ISO 22174 Gıda ve hayvan yem maddelerinin mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) - Genel gereksinimler ve tanımlamalar 16.02.200607.100.30
TS EN ISO 20743 Tekstil - Antibakterial aprelenmiş kumaşlarda antibakteriyel aktivitenin tayini 18.12.201307.100.99
TSE CEN/TS 16817-1 Ortam havası - Genetiği değiştirilmiş organizmaların (GDO) etkilerinin izlenmesi – Polen izleme - Bölüm 1: Polen kütle süzgeci (PKS) ve Sigma-2-numune alıcı kullanarak teknik Ortam havası numunesi alınması 24.03.201607.080
TS EN ISO 15216-1 Gıda zinciri mikrobiyolojisii-Gerçek zaman RT-PCR kullanılan gıdalarda hepetitis A ve norovirusün tayini için yatay yöntem-Bölüm 1:Sayım için yöntem 24.04.201707.100.30
TS ISO 21527-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Su aktivitesi 0,95'e eşit veya daha düşük olan ürünlerde koloni sayım tekniği 27.12.201207.100.30
TS ISO 21527-1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem - Bölüm 1: Su aktivitesi 0,95'ten yüksek olan ürünlerde koloni sayım tekniği 16.04.201407.100.30
TS EN ISO 16649-3 Gıda zinciri mikrobiyolojisi-Beta-Glucuronidase-Positive escherichia coli'nın sayımı için yatay yöntem-Bölüm 3: 5-Bromo-4-Chloro-3-İndolyl beta-D-Glucuronide kullanılarak aranması ve en muhtemel sayı tekniği 23.10.201507.100.30
TSE CEN ISO/TS 10272-3:2010/AC Gıda ve hayvan besleme maddelerinin mikrobiyolojisi-Campylobacter spp. nin sayımı ve belirlenmesi için yatay metot-Bölüm 3:Yarı nicel metot  07.100.30
TS EN ISO 21572 Gıda maddeleri - Moleküler biyo-işaret analizi - Protein esaslı yöntemler 20.04.201507.100.30
TS EN ISO 11133/A2 Gıda, yem ve su mikrobiyolojisi-Kültür ortamının hazırlama, üretim, muhafaza ve performans deneyi - Tadil 2 09.11.202007.100.20
TS EN ISO 11133/A2 Gıda, yem ve su mikrobiyolojisi-Kültür ortamının hazırlama, üretim, muhafaza ve performans deneyi - Tadil 2 09.11.202007.100.30
TS EN ISO 17468 Gıda zinciri mikrobiyolojisi-Standartlaştırılmış referans yöntemin oluşturulması veya revizyonuna dair teknik gereklilikler ve kılavuz 09.12.201607.100.30
TS EN ISO 20743 Tekstil - Antibakterial aprelenmiş kumaşlarda antibakteriyel aktivitenin tayini 30.09.202107.100.99
TS EN 12741 Biyoteknoloji - Araştırma,geliştirme ve analiz için laboratuvarlar - Bioteknoloji laboratuvarlarının çalışması için rehber 21.03.200007.080
TS EN 12741 Biyoteknoloji - Araştırma,geliştirme ve analiz için laboratuvarlar - Bioteknoloji laboratuvarlarının çalışması için rehber 21.03.200007.100.01
TSE CEN ISO/TS 80004-8 Nanoteknoloji – Terimler – Bölüm 8: Nano imalat süreci 15.02.202107.120
TSE CEN ISO/TS 20836 Gıda ve hayvan yem maddelerinin mikrobiyolojisi - Gıda kaynaklı patojenlerin tespiti için polimeraz zincir reaksiyonu (pcr) - Termal cyclersin performans testleri 16.02.200607.100.30
TS ISO 21527-2 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Maya ve küflerin sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Su aktivitesi 0,95'e eşit veya daha düşük olan ürünlerde koloni sayım tekniği 16.04.201407.100.30
TSE CEN/TS 15790 Hayvan yemleri - Saccharomyces cerevisiae (maya) nin probiyotik suşlarının PCR tiplemesi 18.04.201607.100.30
TS ISO 35001 Laboratuvarlar ve diğer ilgili kuruluşlar için biyorisk yönetimi 19.10.202107.100.01
TS EN ISO 6888-2 Gıda zincirinin mikrobiyolojisi - Koagülaz pozitif stafilokokların (Staphylococcus aureus ve diğer türler) sayımı için yatay yöntem - Bölüm 2: Tavşan plazma fibrinojen agar besiyeri kullanan yöntem 30.09.202107.100.30
TS ISO 7251/Amd 1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Muhtemel escherichia coli'nin belirlenmesi ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği - Tadil 1: Kültür ortamlarının ve reaktiflerin performans testlerinin dahil edilmesi 08.11.202307.100.30
TS ISO 7251 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Muhtemel escherichia coli'nin belirlenmesi ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği 23.10.201507.100.30
TS EN ISO 7218/A1/D2 Gıda ve hayvan yemlerinin mikrobiyolojisi - Mikrobiyolijik analizler için genel şartlar ve rehber 07.11.201807.100.30
TS EN ISO 16140-1 Gıda zinciri mikrobiyolojisi-Doğrulama yöntemi- Bölüm 1: Terimler ve tarifler 09.12.201607.100.30
TS ISO 4831/tst D1 Gıda ve hayvan yemleri mikrobiyolojisi - Koliformların tespiti ve sayımı için yatay yöntem - En muhtemel sayı tekniği  07.100.30
TS EN ISO 11930 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Bir kozmetik ürünün antimikrobiyal korumasının değerlendirilmesi 29.04.201907.100.40
TS EN ISO 16140-4 Gıda zincirinin mikrobiyolojisi - Doğrulama yöntemi - Bölüm 4: Tek bir laboratuvarda yöntem doğrulama protokolü 09.11.202007.100.30
TS EN 12740 Biyoteknoloji - Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları - İnokule olmuş hayvanları ve atık denenmesini içeren rehber 21.03.200007.080
TS EN 12740 Biyoteknoloji - Araştırma, geliştirme ve analiz laboratuvarları - İnokule olmuş hayvanları ve atık denenmesini içeren rehber 21.03.200007.100.01
TS ISO 710-5 Jeoloji haritalarında ve kesitlerinde kullanılan semboller - Bölüm 5: Minerallerin gösterimi 06.08.201507.040
TSE CEN/TS 17171 Gözlenen hidrometrik verilerin yönetimi - Rehber 19.11.201807.060
TS EN 12885 Biyoteknoloji - Hücre ayırıcıları için performans kriteri 22.03.200207.080
TS EN 12885 Biyoteknoloji - Hücre ayırıcıları için performans kriteri 22.03.200207.100.01
TSE CEN/TS 15634-2 Gıda maddeleri - Moleküler biyolojik yöntemlerle gıda allerjenlerinin tayini - Bölüm 2 : Kereviz (Apium graveolens) - Pişmiş sosislerde gerçek zamanlı PCR’ la spesifik DNA dizisinin kaltitatif olarak belirlenmesi 18.04.201607.100.30
TS EN ISO 4973 Kozmetikler - Mikrobiyoloji - Kometik standartlarında kullanılan kültür ortamlarının ve seyrelticilerin kalite kontrolü 08.11.202307.100.40
TS 3446 Et ve et mamullerinde salmonella aranması (referans metot) 29.11.197907.100.30
TS EN 12689 Biyoteknoloji - Mikroorganizma esaslı ürünlerin saflığı, biyolojik aktivitesi ve kararlılığının değerlendirilmesi ile ilgili kılavuz 05.04.201107.080
TS EN 12689 Biyoteknoloji - Mikroorganizma esaslı ürünlerin saflığı, biyolojik aktivitesi ve kararlılığının değerlendirilmesi ile ilgili kılavuz 05.04.201107.100.01
TSE CWA 15793 Laboratuvar biorisk yönetimi 21.02.201207.100.01
TS ISO 6730 Süt-Psikrotrofik mikroorganizmaların koloni oluşturan birimlerinin sayımı-6,5 °c'da koloni sayım tekniği 18.01.199607.100.30
TS ISO 10560 Süt ve süt mamulleri-Listeria monocytogenes'in aranması 13.10.199807.100.30
12345678910...