Logo
 
Standard Arama
Standard Arama Sisteme Giriş
ICS Kod Bilgileri
<< ICS Kod Listesi
ICS Kod : 59
ICS Ad: TEKSTİL VE DERİ TEKNOLOJİSİ
Açıklama :
ICS Ad (İngilizce) : TEXTILE AND LEATHER TECHNOLOGY
Açıklama (Eng) :
ICS koduna ait 2796 standard bulunmakta
Standardlar
 TS NoBaşlıkKabul TarihiICS Kodu
TS 5571-2 ISO 6741-2 Tekstil-Lifler ve iplikler-Sevkiyatı yapılan mamullerin ticari kütlesinin tayini bölüm 2:Laboratuvar numunelerinin alınması için metotlar 08.01.200359.060.01
TS EN 14041 Esnek, tekstil ve laminant ve modüler çok katlı yer döşemeleri – Esas özellikler 19.03.201859.080.60
TS EN ISO 18218-1 Deri - Etoksillenmiş alkilfenollerin tayini (APEO) - Bölüm 1: Direkt yöntem 05.07.202359.140.30
TS 7690 İplik ve benzeri tekstil mamullerinde büküm yönünün gösterilmesi kuralları 05.12.198959.080.20
TS 6250 EN ISO 105-E13 Tekstil- Renk haslığı deneyleri- Bölüm e13: Asitle keçeleşmeye karşı renk haslığı- Şiddetli şartlar 15.01.200259.080.01
TS EN ISO 11111-2/A1 Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 2: Eğirmeye hazırlık ve eğirme makinaları 14.06.201259.120.10
TS EN ISO 11111-4/A1 Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 4: İplik işleme, iplik ve halat imal makinaları 14.06.201259.120.10
TS EN ISO 11111-4/A1 Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - Bölüm 4: İplik işleme, iplik ve halat imal makinaları 14.06.201259.120.20
FprEN ISO 5402-2 rev Deri - bükülme dayanımının tayini - Bölüm 2: Vamp flex Metodu  59.140.30
tst EN ISO 20743 Tekstil - Antibakterial aprelenmiş kumaşlarda antibakteriyel aktivitenin tayini  59.080.01
TS ISO 11641:2001/T1 (Numara tadili, TS EN ISO 11641) Deri - Renk haslığı deneyleri - Terlemeye karşı renk haslığının tayini 10.03.200559.140.30
TS EN 15977 Lastik veya plastik kaplı kumaşlar-Mekanik özellikler-Yük ve kalıcı deformasyonun altında uzamanın tayini 22.11.201159.080.40
TSE K 201 Tekstil – Zemin temizliğinde kullanılan moplar - Özellikler 10.09.201359.080.30
TS EN 13361 Geosentetik bariyerler - Rezervuarların ve barajların inşasında kullanım için gerekli karakteristikler 19.11.201859.080.70
TS EN ISO 1833-27 Tekstil - Kantitatif kimyasal analiz - Bölüm 27: Selüloz liflerinin diğer bazı liflerle karışımları (alüminyum sülfatlı yöntem) 30.09.201959.060.01
TS EN 13251 Jeotekstil ve jeotekstille ilgili mamuller- Toprak işleri- Altyapı tesisatlarında kullanmak için- Özellikler 29.11.200159.080.70
TS EN ISO 3758 Tekstil - Sembollerle bakım kılavuzu kodu 12.06.200759.080.01
TS EN ISO 9902-6/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 6: Kumaş üretim makinaları (ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009) 26.09.201359.120.01
TS EN ISO 9902-6/A1 Tekstil makinaları - Gürültü deney kodu - Bölüm 6: Kumaş üretim makinaları (ISO 9902-6:2001/Amd 1:2009) 26.09.201359.120.30
TS EN ISO 11111-5/A1 Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - bölüm 5: Dokuma ve örmeye hazırlık makinaları 14.06.201259.120.40
TS EN ISO 11111-5/A1 Tekstil makinaları - Güvenlik kuralları - bölüm 5: Dokuma ve örmeye hazırlık makinaları 14.06.201259.120.30
TS EN ISO 17751-1 Tekstiller - Kaşmir, yün ve diğer özel hayvan lifleri ve bunların karışımlarının kantitatif analizi - Bölüm 1: Işık Mikroskopu Metodu 11.07.201659.060.10
TS EN IEC 63203-201-3 Giyilebilir elektronik cihazlar ve teknolojiler - Bölüm 201-3: Elektronik tekstil - Mikro iklim altında simüle edilmiş iletken tekstillerin elektrik direncini belirleme 30.09.202159.080.80
TS EN ISO 105-C09/A1 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm c09: Evsel ve ticari yıkamaya karşı renk haslığı - Düşük sıcaklıkta ağartıcı aktivatör katkılı fosfat içermeyen referans deterjan kullanılarak alınan yükseltgen ağartma cevabı - Tadil 1 29.06.200959.080.01
TS 10987/T1 Tekstil - Erkek ve erkek çocukları için spor giyeceklerinin imalinde kullanılan dokuma kumaşlar - Özellikler 08.11.202359.080.30
TS 3005 Halılarda birim alana düşen hav miktarının tayini(bu standard iptal edilmiş, yerine ts 7576 hazırlanmıştır.) 07.07.198059.080.60
TS 7583 Boyalı ve/veya baskılı tekstil mamulleri için renk haslığı deney metotları - Kimyasal maddelerle yapılan katlama, pilileme ve boyut sabitleştirme işlemlerinde yün boyalarının renk haslığı tayini 11.07.198959.080.01
TS 5325 Boyalı ve baskılı tekstil mamullerinde renk haslığı deney metotları - Triasetat standard refakat bezi özellikleri 17.11.198759.080.01
TS 244 EN ISO 2060 Tekstil-İplikler-Doğrusal yoğunluk (birim uzunluk başına kütle) tayini-Çile metodu 13.04.199959.080.20
TS 7687 Tekstil makina ve aksesuarları - İplik ve ara mamul paketleri - Sarım şekilleri 05.12.198959.120.20
TS EN ISO 1346 Halatlar - Polipropilen yarılmış film, tek flaman ve çok flamanlı (pp2) ve yüksek dayanımlı polipropilen çok flamanlı (pp3) - 3-, 4- Ve 8 kollu halatlar 09.03.200659.080.50
TS EN ISO 4674-1 Kauçuklar veya plastikle kaplanmış kumaşlar-Yırtılma dayanımı tayini 09.03.200659.080.40
TS EN ISO 6941 Tekstil kumaşlar- Yanma özellikleri- Düşey konumdaki numunelerin alev yayılma özelliklerinin ölçülmesi 09.03.200659.080.30
TS EN ISO 18254-1 Tekstiller - Alkilfenol etoksilatların (APEO) tespit ve tayini için metod - Bölüm 1: HPLC - MS kullanımı metodu 11.07.201659.080.01
TS EN ISO 105-E04 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm e04: Tere karşı renk haslığı 29.03.202159.080.01
TS EN ISO 21084 Tekstil - Alkilfenollerin belirlenmesi için yöntem (AP) 29.04.201959.060.01
TS EN ISO 20418-3 Tekstil - Bazı hayvan kılı liflerinin kalitatif ve kantitatif proteomik analizi - Bölüm 3: Protein indirgemesi olmadan LC-MS kullanılarak peptit tayini 09.11.202059.060.01
TS 7621 Tekstil makina ve aksesuarları - İplik ve ara mamul paketleri - Terimler 14.11.198959.120.20
TS 4908 ISO 105-F06 Tekstil- Renk haslığı deneyleri- Bölüm f06: İpek refakat bezi için özellikler 12.04.200259.080.01
TS 4123 EN ISO 2417 Deriler - Fiziksel ve mekanik deneyler - Statik su absorpsiyonunun tayini 27.12.200559.140.30
TS 7561 EN ISO 105-G02/AC Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm g02: Yanmış gaz dumanına karşı renk haslığı 09.03.201059.080.01
TS EN 15586 Tekstil - Kumaştaki liflerin sağlamlık özellikleri deney yöntemleri - Ovalama yöntemi 19.07.201259.040
TS EN 15586 Tekstil - Kumaştaki liflerin sağlamlık özellikleri deney yöntemleri - Ovalama yöntemi 19.07.201259.080.30
TS EN ISO 105-B02 Tekstil - Renk haslığı deneyleri - Bölüm B02: Yapay ışığa karşı renk haslığı - Ksenon ark soldurma lambası deneyi (ISO 105-B02:2014) 27.11.201559.080.01
TS EN ISO 9902-2/A2 Tekstil makinaları – Gürültü deney kodu – Bölüm 2: Ring iplik hazırlık makinaları ve ring iplik makinaları 22.01.201559.120.01
TS 13903 Tekstil - Elastomultiester ve sentetik filamentli iplikler - Sabit ağırlık altında elastik davranışın tayini 09.11.202059.080.20
TS EN ISO 1833-25 Tekstil - Kantitatif kimyasal analizler - Bölüm 25:Polyester ve belirli diğer lif karışımları (trikloroasetikasit ve kloroform kullanılan yöntem 09.11.202059.060.01
TS ISO 22958 Tekstil - Su nufuziyetine direnç - Yağmur deneyleri: Yatay su püskürtmesine maruz bırakma 30.09.202159.080.01
TS 3073 Halatlar - Deney için numune alma ve kondisyonlama 30.03.197859.080.50
TS 7689 İpler ve halatlar - Tanıtma için renk kodu 05.12.198959.080.50
12345678910...